Anasayfa / 2015 / Nisan

Monthly Archives: Nisan 2015

İSLAM’I DUYMAYAN KİŞİNİN DURUMU

İslam

İSLAM’I DUYMAYAN KİŞİNİN DURUMU İslam’ı duymayan kişinin durumu Kader konusuyla alakalı suallerden birisi de İslam’dan bihaber olanların mesuliyet dereceleridir. Bu soru başlıca bir dini sulandırma maksatlı art niyet sorusudur çünkü ...

Devamı »

EVLİLİK KADER MİDİR?

evlilik kader midir

EVLİLİK KADER MİDİR? Evlilik kader midir? Allah’ın ezeliyetini ve ilminin nihayetsizliğini biliyorsak cevabımız evettir. Çünkü “Evlilik kader midir?” demek; “Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu?” demektir. Zira kader, ...

Devamı »

KADER VE KAZA NEDİR?

kader ve akibet

KADER VE KAZA NEDİR? Kader ve kaza nedir? Kader: “Yüce Rabbimizin, evrende olmuş ve olacak her şeyi, her yönüyle, sebep ve sonuçlarıyla ezelde bilmesi ve daha onu yaratmadan önce, levh-i ...

Devamı »

MÜHÜRLÜ KALPLER VE KADER

mühürlü kalpler

MÜHÜRLÜ KALPLER VE KADER Mühürlü kalpler ve kader Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerimde, Efendimiz (asv)’e hitaben şöyle buyurmaktadır: “Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar. Allah, ...

Devamı »

KADER DEĞİŞİR Mİ?

sapak

KADER DEĞİŞİR Mİ? Kader değişir mi? Kader hakkında konuşmak kadar kaderin değişmesi veya sabit kalması hususunda da yorum yapmak haddimiz değildir ancak şu bir gerçektir ki Yüce Allah’ın iradesi ve ...

Devamı »

ECEL DEĞİŞİR Mİ?

akibet

ECEL DEĞİŞİR Mİ? Ecel değişir mi? Ecel hayatın sona ermesidir. Ecelin gerçekleşmesi için gereken şart ise bir sebep’tir. Sonuç ise ecelin kendisi, yani kulun vefat etmesidir. Ecel; ömrün sonu, ölüm ...

Devamı »

KADER HAKKINDA YORUM YAPILIR MI?

kader

KADER HAKKINDA YORUM YAPILIR MI? Kader hakkında yorum yapılır mı? Kader kaza edilmesi anlamında ikiye ayrılır: 1. İnsanın kendi cüzi iradesiyle alakalı kısım,(İyilik veya kötülük yapmak, meslek seçmek, boşanmak, kötü ...

Devamı »

CÜZ’İ İRADE NEDİR?

kadere doğru

CÜZ’İ İRADE NEDİR? Cüz’i irade nedir? İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı tamamen irademiz dışında meydana gelen fiillerdir. Kalbimizin atması, kanımızın dolaşımı, nefes almak vermek, göz kapaklarımızın ...

Devamı »

KADER, İMANIN ŞARTI MIDIR?

kader

KADER, İMANIN ŞARTI MIDIR? Kader, imanın şartı mıdır? Kaderin ne olduğu konusu insan zihnin en çok meşgul eden meselelerden biridir ve beyin ve göz itibarıyla yaratıldığımız boyutsal melekeler nedeniyle idraki ...

Devamı »