Anasayfa / 2017 / Kasım

Monthly Archives: Kasım 2017

Ecdatperestlik

Ecdatperestlik

Ecdatperestlik Ecdatperestlik nedir? Bağnazlık ve yobazlık nedir? Muhafazakarlık şirk midir? Tevhid ve şirk mücadelesinde ata kabullerinin yeri nedir? Yüce Allah, kelamı Kur’an’da beyyineleri esas almış, yalan ve iftirayı batıl göstererek ...

Devamı »

Arabizm, arapçılık, araplaştırma

Cariyelik ve kölelik

Arabizm, arapçılık, araplaştırma Arabizm nedir? Arapçılık nedir? Araplaştırma nedir? İslam’da Arapça’nın yeri nedir? Arapça mı vahiy mi kutsaldır? Emevi zihniyeti nedir? Arabizmin maksadı nedir? Yüce Allah (cc) tüm insanlığa, kıyamete ...

Devamı »

Örfi İslam

İslamiyet

Örfi İslam İslam dininin esasları Kur’an ile çizilmiş, Hz. Peygamber aracılığı ile tüm insanlığa tebliğ edilmiştir. Sınırları, ilkeleri, emir ve yasakları belli bu dinin değişmezliği, mesnet kaynağı olan Kur’an’ın Allah ...

Devamı »

İslam nedir?

İslam

İslam nedir? İslam Arapça bir kelimedir. Kökü “barış, esenlik, selamet” anlamına gelen “silm (selm)” kelimesine dayanır (selam ve selamette bu köktendir) ve yine İslâm kelimesinin türediği ‘esleme’ fiili: Barışa girmek, ...

Devamı »

Dinde reform olmaz

Dinin belkemiği

Dinde reform olmaz Din, ilahi vahiylerle çerçevesi belirlenen, hitap ettiği toplum, zaman ve mekanı bağlayıcı, peygamberi ve kutsal kitabı bulunan, gerçek, ilahi, aksi ispatlanamayan, güzel ve iyi yaşamayı öğütleyen, kötü ...

Devamı »

Örfi İslam

İBLİSİN ASKERLERİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

İblis kafir değil müşriktir İblis, insanın yaratılmasından da önce var edilen cinlerden olup, Allah katında bulunan, Yüce Allah ile bizatihi kelam etme lutfuna eren, insanın yaratılmasına, yeryüzü ve göklerin var ...

Devamı »

Kuran’ı nasıl okumalıyız

Kuran

Kuran’ı nasıl okumalıyız Kur’an, tilavetiyle (okunmasıyla) ibadet edilebilen Allah kelamı yüce bir nimettir. Kur’an rafa kaldırılacak bir kitap değil bir hayat kitabıdır. Kur’an’ı Allah huzurunda, O’nunla irtibata geçiyormuşcasına okumak gerekir. ...

Devamı »