Anasayfa / 2018 / Nisan

Monthly Archives: Nisan 2018

Kuran ahlakı

Kuran ahlakı

Kuran ahlakı Ahlak, toplumun birey ve kamu ihtiyacından doğan kabulleri, süregelen örfi ve kültürel alışkanlıkları, değer yargıları, doğuştan gelen veya sonradan kazanılan tutum ve davranışların tümüdür. Başka bir deyişle ahlak, ...

Devamı »

Kuran ve sünnet

Kur'an ve sünnet

Kuran ve sünnet Kur’an, insan yaratılmadan evvel kaleme alınmış, tüm dinlerin özü, ilahi nizamın tercümesi ve emir ve yasakların bilmemiz gereken kısmıdır. Kur’an, Allah kelamı olmakla tartışma üstüdür ve hakikat, ...

Devamı »

Küfür tek bir millettir

Küfür tek bir millettir

Küfür tek bir millettir Küfür, dini manada inkar etmek kaynaklı hakikate isyanın adıdır. Dini manada ise Yüce Allah’ın varlığını, Tek’liğini, oluş, yaratış ve yönetişteki ilim ve kudretini, dinini, kabul etmemek, ...

Devamı »

Kara mizah ile iman

Kara mizah ile iman

Kara mizah ile iman Kara mizah, var olan hakikati alaycı ve yalanlama yoluyla izaha çalışan bir ekoldür ve maksadı düz yoldan anlamayanlara ters yoldan aynı şeyi izaha çalışmaktır. Gerektir çünkü ...

Devamı »

Dinde vicdan kavramı

Dinde vicdan kavramı

Dinde vicdan kavramı Vicdan; kalbin ve ruhun sesi, fıtri misakın gölgesi, kötülükte iç sızlatan, iyilik ve güzellikte ferahlık veren, iyiyi kötüden ayırabilen, iyilik etmekten lezzet alan ve kötülükten elem duyan ...

Devamı »

İslamda vebal kavramı

İslamda vebal kavramı

İslamda vebal kavramı Vebal modern sözlüklerin tarifinde yer alan ve “günah” şeklinde izah edilen sıradan ve basit bir sözcük değildir. Aksine vebal; nihayetinde acı, ızdırap, ceza ve azap olan her ...

Devamı »

Tevbe ve istiğfarın faydaları

Tevbe ve istiğfarın faydaları

Tevbe ve istiğfarın faydaları Tevbe kendi adımıza, istiğfar kendi adımıza veya başkaları için bağışlanma dilemek, Yüce Allah’ın affetmesini dilemektir. Bunun şartı ise yapılmakta olan veya yapılan kötülükten pişman olmak, bir ...

Devamı »

Akl-ı Selim olmak

Akl-ı Selim olmak

Akl-ı Selim olmak Akıl insana Allah’ı, imanı ve dini bulabilsin, sınavı anlayabilsin, fıtri misakı hatırlasın, hesaba çekileceğini anlasın, kainat, beden ve Kur’an’daki ayetleri idrak edebilsin, bahşedilen hayatı iyi ve doğru ...

Devamı »

Kalb-i Selim olmak

Kalb-i Selim olmak

Kalb-i Selim olmak Kalp, insan denen varlığın manevi hazinesi ve selim temiz, arındırılmış, hakikate yönlenmiş demektir. Buradan hareketle kalb-i selim arındırılmış, kötülük ve hastalıklardan uzaklaşmış kalp demektir ki ayet bize ...

Devamı »