imanilmihali.com
Kur'an

54 farz

54 FARZ

1. Tam bir iman sahibi olmak, Cenab-ı Hakk’ı anmak, Allah Teâlâ’nın bir olduğuna inanmak, daima zikretmek, kazaya ve kadere (yani Allah’ın hükmüne) razı olmak, Allah için sevmek, Her şeye (Aleme) ibretle bakmak, Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk’ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışındaki gayeyi düşünmek)

2. Allah’a şirk (ortak) koşmamak, başka ilahlar edinmemek, Allah Teâlâ’nın azabından korkmak,

3. Ölümü hak bilmek ve Allah korkusunu daima hatırda tutmak

4. Kur’an-ı delil tanımak. farzları öğrenmek, öğretmek, Kuran-ı Kerim’i okuyup Allah’ın buyruklarını yerine getirmek, ölüme hazırlanmak, imanla ölmeye çalışmak.

5. Bereket, lütuf, ihsan ve nimetleri için Allah Teâlâ’ya şükretmek, rızk için Allah’a tevekkül (itimat) etmek, Hakk’a tevekkül ederek çalışmak, Allah’ın taksimine kanaat etmek.

6. Allah’ın rahmetinden ümidi kesmemek,

7. Allah ve Resulüne, büyüklerine itaat etmek.

8. İlim öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak, sanatta ve fende diğer milletlerden aşağı kalmamak, öğrendiklerini başkalarına da öğretmek

9. Beş vakit namazı muhafaza etmek, Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak. Aile efradına namaz kılmalarını tavsiye etmek

10. İbadetleri ihlas ile Allah rızası için yapmak, gösteriş için yapmamak

11. Ahirete inanmak ve dünyada iyi ve faydalı işler yapıp, durmadan çalışmak

12. Günahlara tam bir sadakat ve hulusla tevbe ve istiğfar etmek, günahtan kaçınıp Allah’a sığınmak, Şeytanı, İslam düşmanlarını tanımak, uzak durmak, nefsinin kötü arzularına tabi olmamak, nefisle mücadele etmek, nefsi temizlemesi için Allah’a yalvarmak

13. Yiyeceği ve içeceği şeylerin haram olmamasına dikkat etmek

14. Temiz / helal kazanılmış elbise giyinmek ve her tarafını temiz ve pak tutmak.

15. Gusül (Boy) abdesti almak, rahatsız/ihtiyacı olduğu halde su bulamazsa teyemmüm etmek (Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.)

16. Yalan şahitlik yapmamak

17. Hayırlı teşebbüsleri teşvik etmek, hayır işlemek, fena ve zararlı şeylerden herkesi sakındırmak

18. Yardımsever, fazilet sever ve merhametli olmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak.

19. Anaya-babaya karşı gelmemek, onlara ve akrabaya iyilik ve itaat etmek, akrabaların ziyaretlerine gitmek.

20. Emanete hıyanet etmemek, her işte adil, insaflı ve merhametli olmak

21. Falcı, kâhin ve gaybden haber verenlerin sözlerine inanmamak

22. Daima doğru ve sözüne sadık olmak, yalan yere yemin etmemek, doğruluktan ayrılmamak

23. Ölçü ve terazisini doğru tartmak (Hile yapmamak, adaletsiz olmamak)

24. İçki kullanmamak

25. Kumar oynamamak

26. Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

27. Bütün günahlardan; haset ve hıyanetten, kötülüklerden kalbini temiz tutmak, kötü ve aşırı zandan sakınmak,

28. Yetimin malını yememek,, onlara iyilik etmek, şefkat göstermek, mirasta hakkını tam vermek.

29. Fesat karıştırmamak, herhangi bir şeyi uğursuz saymamak.

30. Kötü ahlaklı asi kimselerle arkadaş olmamak, hakaret edilecek şeye hürmet etmemek

31. Abdest almak

32. Harpte düşmandan kaçmamak, Vatan uğrunda seve seve çarpışmak.

33. Adam öldürmemek

34. Faizle tefecilik yapmamak

35. Kimseye iftira atmamak

36. Zina yapmamak, gayri meşru bir şekilde yabancı bir kadınla münasebette bulunmamak.

37. Cinsi sapıklıktan, eşcinsellikten ve bu gibi kötü ahlaksızlıklardan sakınmak

38. İnsanı fenalığa sevk eden şeytana ve nefse uymamak

39. Zekat vermek, bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek, aç olanı Allah rızası için doyurmak, verdiği sadakayı başa kakmamak.

40. Hacca gitmek

41. Hayatını bile bile tehlikeye atmamak, intihar etmemek

42. Azamet (Büyüklük) taslamamak, kimseyi küçümsememek, dinin kabul etmeyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek, istihza (alay) etmemek, kimseyi maskaralığa almamak, kibirli olmaktan sakınmak, şımarıklık ve azgınlığı terk etmek,

43. Sabırlı olmak

44. İş güç sahibi olup çalışmak, tembellik ve miskinliği bırakmak

45. Nikahı haram olanları ve müşrik kadınları nikahlamamak

46. Allah adına kesilmeyen, domuz eti gibi haram olan ve murdar olan şeyleri yememek.

47. Fitneden, riyakarlıktan sakınmak, fena dedikodular yapmamak, gıybet etmemek

48. Komşu hakkını gözetmek

49. Kimseye eziyet etmemek, kul hakkından korkmak.

50. Kimseye zulüm yapmamak, hayvanlara iyi bakmak, işkence yapmamak,

51. Küçük günah işlemekte ısrar etmemek,

52. Kimsenin malına tecavüz etmemek, hırsızlık, hortumculuk, eşkıyalık yapmamak

53. Verilen sözü tutmak, anlaşmayı bozmamak

54. Millet ve memleket menfaatlerini her şeyden üstün tutmak, yapıcı olup, yıkıcı olmamak.

AÇIKLAMA;Yukarıdaki liste aralarında küçük farklar bulunan beş ayrı kaynaktan alınan bilgilerin derlemesi ile hazırlanmıştır.

 

54 farz

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir