Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / 78. NEBE SURESİ MEALİ
imanilmihali.com
Elmalılı Hamdi YAZIR Kur'an MEALİ

78. NEBE SURESİ MEALİ

78. NEBE SURESİ MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim

1 – Birbirlerine neyi soruyorlar?

2 – O büyük haberden (kıyametten) mi?

3 – Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

4 – Hayır, ilerde bilecekler.

5 – Hayır hayır, ilerde bilecekler.

6 – Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

7 – Dağları da birer kazık kılmadık mı?

8 – Sizleri çift çift yarattık.

9 – Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10 – Geceyi bir örtü yaptık.

11 – Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.

12 – Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

13 – İçlerine ışık saçan bir kandil astık.

14 – Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

15 – Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

16 – Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).

17 – Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

18 – O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

19 – Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

20 – Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.

21 – Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.

22 – Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.

23 – Orada çağlarca kalacaklardır.

24 – Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.

25 – Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).

26 – Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.

27 – Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.

28 – Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.

29 – Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

30 – (Onlara): “Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız” (denir).

31 – Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.

32 – Bahçeler var, bağlar var.

33 – Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

34 – Dopdolu kadehler var.

35 – Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.

36 – (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).

37 – O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân’dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.

38 – O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.

39 – İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

40 – Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.”

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir