Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / ABDEST DUALARI
imanilmihali.com
abdest

ABDEST DUALARI

ABDEST DUALARI

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. (Maide 5/6)

ABDEST DUALARI

Abdest yeryüzündeki hayat kaynağı olan mübarek suyun vücuda temas etmesi ve suyun, temizleyici özelliği ile kulu Allah’ın huzuruna çıkmaya hazır hale getirmesidir. Abdest alınırken namazda olduğu gibi; sıraya, şekle, esasa uyulur, duaları okunur.

Abdestli ve abdestsiz yapılabilecek ve uzak durulacak şeyler çok iyi bellenir. İnsanlık hali gereği pislenmek doğaldır. Lakin mümin ilk fırsatta temizlenen, temizliği huy edinen, tüm ibadetleri temiz yapandır.

Temizlik manevi ve maddi olarak iki türlüdür ki abdest manevi temizliği sağlar. Bedenin veya elbisenin yada namaz kılınan yerin temizliği ise maddi temizliğe girerki temiz insan zaten pis yerde hiçbir ibadeti yerine getirmez.

Küçük Abdest alınırken günlük yaşamda en çok kullandığımız, temel ihtiyaçlarımıza hitap eden ve tesettür dışında kalan yerler, boy abdesti dediğimiz gusülde ise tüm vücut zerre kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. (Tüy ve kıllı bölgeler ile taharet yerleri ile diş temizliği özel önem arz eder.) Abdestten önce dişler dahil ilgili organların kaba pisliğinin alınması, temizlenerek sabunlanması sonra abdest alınması uygun olandır.

Abdestte su insanın aynı zamanda en çok ve kolay günah işleyebileceği el, ayak, ağız gibi organlarına temas eder ve adeta o uzuvların günahlarını temizler. Abdestin dua ile yapılması ise bu temizliği bir arındırma mahiyetine sokar ve kul ibadet yapmaya manen ve madden hazır hale gelir. Aşağıdaki duaların ezberlenmesi, abdest esnasında okunması esas olmakla birlikte, namaz da olduğu gibi ezberde olmayan dualar yerine kuru kuruya abdest almak yerine bilinen duaların okunması lazım gelir.

Küçük abdeste “Euzu besmele” ile başlanması, imanın tazelenmesi için Amentü duasının okunması ve mümkünse kıbleye dönülmesi, boy abdestinde ise (avret yerleri açık olduğundan) tam aksine dua okunmaması ve kıbleye önün veya arkanın dönmemesi esas alınır. (Not: Evlerdeki tuvaletlerde hacet giderilen yerlerin aynı şekilde kıble ve uzanımı hattına bakmaması lazım gelir.)

Su bulunmadığı takdirde ise toprak abdest alma aracıdır. Lakin su ulaşılır hale geldiği ilk anda derhal suyla abdest alınır çünkü toprakla yapılan temizliğin hükmü geçer. Çünkü toprak ta su gibi kutsaldır. lakin abdest nasıl temiz suyla alınıyorsa, teyemmüm de temiz toprak ile alınır.

ABDESTE BAŞLARKEN;

“Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm.”

Allah’ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamdederim.

AĞIZA SU VERİRKEN;

“Allahümme enni alâ tilâveti’l Kur’ân-i ve zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike.”

Allah’ım, Kur’an-ı Kerim’i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini istirham ederim.

BURUNA SU VERİRKEN;

“Allahümme erihnî rayihate’l cenneti ve’r-zükni min neimihâ.”

Allah’ım, Beni cennetin rahiyası ile rahiyalandır, ve cennet nimetlerinden beni rızıklandır.

YÜZÜ YIKARKEN;

“Allahümme beyyız vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhûn ve tesveddü vücûh.”

Allah’ım. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır. ağart.

SAĞ ELİ YIKARKEN;

“Allahümme a’tınî kitabî biyemini ve hâsibni hasâben yesira.”

Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.

SOL ELİ YIKARKEN;

“Allahümme lâ tu’tunî kitabî bişimâli velâ min verâl zahri.”

Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sol elime verme. Ve arkamdan da verme.

BAŞI MESHEDERKEN;

“Allahümmec’alni minellezine yestemlûnel kavle feyettebiûne ahseneh.”

Allah’ım. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle.

BOYUN MESHEDİLİRKEN

“Allahümme a’tik unukî rakabetî mine’n nâri.”

Allah’ım. Boynumu cehennem ateşinden azad buyur.

AYAKLARI YIKARKEN;

“Allahümme sebbit kademeyye ale’s sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm.”

Allah’ım. Sırat Köprüsü’nden ayakların kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma; sabit eyle.

ABDESTTEN SONRA;

“Allahümmec’alnî mine-t-tevvâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîn.”

Allah’ım beni tevbe eden ve günahlardan temizlenen kullarından eyle.

NOT: Yazının son kısmında Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU resmi sitesinden alıntı yapılmıştır.

Not: Yine burada yazılanlar zorunlu değil, sünnet dualardır. Dileyen bildiği dualarla ile de abdestini alabilir. Aslolan niyettir.

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisa 4/43)

ABDEST DUALARI

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir