Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / Ahirete iman etmek nedir
imanilmihali.com
Ahirete iman etmek nedir

Ahirete iman etmek nedir

Ahirete iman etmek nedir?

Ahirete iman; kendi ecelimiz veya kıyamet ile birlikte dünya yaşamı sonunda sonsuz yaşama geçileceğine, insanı ve tüm kainatı yaratan Yüce Allah’ın huzuruna çıkılacağına, hesap verileceğine, dünyada iken yaptığımız veya kaçındığımız amel ve niyetlerden zerre haksızlık olmadan sorumlu tutulacağımıza, işlediğimiz günah ve yediğimiz haramlara ceza verileceğine, güzel huy, davranış, söz ve ibadetlerimiz için ödüllendirileceğimize inanmaktır.

Ahirete iman, dünya hayatının kıyametle, kul hayatının ecelle biteceğine inanmak, bu yaşamdan sonra asıl yaşamın yaşanacağına inanmaktır.

Ahirete iman, kıyamet gününün ananın oğlunu, babanın ailesini unutacak kadar dehşetli olacağını, hesap ve mizanın azametinden annenin karnındaki bebeği düşünmeyeceğini, babanın ailesinden fersah fersah kaçacağını idrak etmektir.

Ahirete iman, bilinen dünya yaşamının elbet birgün sonlanacağına inanmak, ahiret yurdundaki sonsuz yaşamın mutlak yaşanacağını gönülden kabul etmektir.

Ahirete iman, cennet ve ceheneme, gayba, hesap ve mizana, berzah ötesine, sonsuz yaşama iman etmektir.

Ahirete iman, Kur’an’daki ayetlerle iman edilmesi emredilen, varlığına ve yaşanacağına dair yemin edilen ahiretin mutlak olduğuna inanmaktır.

Ahirete iman, dünyada sorumlu ve bilinçli yaşamak, amel ve niyetlerin meleklerce kaydedildiğini kabullenmek, bunlardan hesaba çekileceğimizi kabul etmektir.

Ahirete iman, Yüce Allah’ın izni ve emriyle, imanlı iyi ve güzel insanların cennetlere, inançsız, pis, kötü ve akılsızların cehenneme gideceğine inanmaktır.

Ahirete iman, görmediğimiz, bilmediğimiz, Kur’an ayetlerinden başkaca bir delili bulunmayan ahiret yurdunun kesin olarak var olduğuna inanmaktır.

Ahirete iman, herkesle ve herşeyle helalleşileceğine inanmak, kötülerin cehennemlik hallerine şahit olunacağına güvenmektir.

Ahirete iman, yaşarken hayır ve güzellikler peşinde koşanların mükafatlandırılacağına, şer ve haram peşinde koşanların cezalandırılacağına mutlak olarak inanmaktır.

Ahirete iman, insanlığın baş düşmanı şeytanın ve onun soyunun ve onun yoldaşlarının ve onun aldattıklarının ve onun imandan çevirdiklerinin ebedi yurdunun cehennem olacağına inanmaktır.

Ahirete iman, Allah için, vatanı, namusu, dini ve maneviyatı için şehit düşenlerin ölmediklerinin, cennetlerde sevindiklerinin o gün görüleceğine inanmaktır.

Ahirete iman, cehennemlerde sayısız ve emsalsiz azap, cennetlerde sayısız ve emsalsiz nimetler olduğuna inanmaktır.

Ahirete iman, bu yaşamdan sonra ilk insanın yaratıldığı ve şeytan tarafından kandırılmadan evvel ilk önce yaşaması için konulduğu cennetlere geri dönüleceğine iman etmektir.

Ahirete iman, ahireti görmeden inanmayanların yeniden diriliş ile herşeyi alenen göreceği ama dünyaya geri dönmek, iman etmek, tevbe etmek ve salih amel üretmek imkanı olmadığı için pişman olacakları yurda koşulsuz inanmaktır.

Ahirete iman, sapmışların saptıranlarından, aldananların aldatanlarından şikayetçi olacaklarına inanmaktır.

Ahirete iman, dünyada riya ve gösterişle böbürlenenlerden, cimri, müsrif ve paraya tapanlardan, nefsine, şeytana kul olanlardan, dini hafife alıp alay edenlerden, ahireti yok sayanlardan, haksız, kibirli, fitneci, adaletsiz ve zalim olanlardan, cana kıyanlardan, yeryüzünde bozgunculuk yapanlardan hesap sorulacağına inanmaktır.

Ahirete iman, bu dünyada Allah’ın sınırlarına bağlı kalmaya gayret ederek, dürüst, mütevazi, ahlaklı, imanlı yaşayanların ödüllendirileceğine inanmaktır.

Ahirete iman, en büyük lutfun cennetler olmadığını Allah’ın mü’minlere daha nice nimetler bahşedeceğini ve müşriklerle münafıklara ve kafirlere daha nice sayısız azap yaşatacağını kabul ve umut etmektir.

Ahirete iman mü’minlerin zindanı, kafirlerin cenneti olan dünya hayatının elbet birgün tamamlanacağına, gerçek yaşamın bu hayattan sonra başlayacağına, bu dünyada yapıp edilenlerin tamamından zerrece adaletsizlik ve unutma olmadan hesap sorulacağına inanmak, bu inançla salih bir kul olarak yaşamak ve sadece Allah rızası gözeterek son nefesini vermeye çalışmaktır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir