imanilmihali.com
akıl

Akıl ve din

Akıl ve din

Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. 502/1108) akıl ve din (vahiy) ile alakalı güzel bir sözü;

“Aziz ve celîl olan Allah’ın kullarına gönderdiği iki elçisi vardır. Biri içimizdeki elçidir ki bu akıldır, diğeri de dışımızdaki elçi yani peygamberdir. Hiç kimse, içindeki elçiden yararlanma işini öne almadıkça dışındaki elçiden yararlanamaz. Şu halde akıl, peygamberin öğretisinin doğruluğunu öğretir…”

“Sonuç olarak akıl yönetici, din yol göstericidir. Akıl olmazsa din varlığını koruyamaz, din olmayınca da akıl yolunu şaşırır. Yüce Allah’ın buyurduğu gibi (Nur 24/35.) ikisinin birleşmesi ışık üstüne ışıktır.”(ez-Zeria ilâ mekârimi’ş-şerîa, s. 207.)

Akıl ve din

Bu yazıyı okudunuz mu?

güzel söz

Güzel sözler

Güzel sözler Vera ve takvası az olanın hayası az olur; hayası az olanın kalbi ölmüştür.(Hz. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir