Anasayfa / sureler ve anlamları / Al-i İmran suresi bize neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Al-i İmran suresi bize neler anlatır

Al-i İmran suresi bize neler anlatır

Al-i İmran suresi; Yüce Allah’ın kudret ve ilmini tanıttıktan hemen sonra Kur’an’ın hikmetini anlatır, dünya sınavını ve inanmayanların halini gösterir, mü’minleri kafir ve müşriklerle bir olmamaya çağırır. Devamında Hz. Meryem’den bahseden sure, Hz. İsa (as)’nın hayata gelişini ve risaletini tanıtır. Allah’tan sakınan takva sahiplerini anlatan ve inkarcıların ruh halini örnekleyen sure ilerki ayetlerde artık İslam’In tek muteber din olduğunu emreder.

Sure daha sonra kendilerine Tevrat verilen inkarcı İsrailoğullarını lanetleyerek, mü’minleri onlarla bir olmamaya bir kez daha çağırır ve inkarcıların ahiret hallerini tasvir eder. Şeytana değil Kur’an’a tabi olmaya davet eden sure şeytana ve dünya malına aşırı meyledenlerin ziyanda olduğunu buyurur, Uhud savaşı ve Allah’ın vadedilen yardımından söz ederek, gayretin bizden zaferin Yüce Allah’tan olduğunu ispat eder.

Ecelin şereflisinin şehit olmak olduğunu anlatan sure, Hz. Peygamberinde ancak bir beşer olduğunu ve muhakkak öleceğini ama dinin dimdik ayakta durmaya devam edeceğini anlatır. Sure daha sonra cihaddan kaçan imansızları örnekleyerek, Peygamberi ve şehitleri över, Allah ile alay edenleri ve şeytana uyanları bir kez daha lanetler, sınavı hatırlatır, zikrin önemini vurgular, kafirlerin servetle şımarmışlıklarına aldanmamayı emreder. Sure cihadın devamlı bir süreç olduğunu hatırlatır ve bu nedenle de cihada her zaman hazır olmak, düşmanları iyi tanımak gereğini anlatır.

Sure, Medine’de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir