Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah dostları ve Allah düşmanları
imanilmihali.com
Allah dostları ve Allah düşmanları

Allah dostları ve Allah düşmanları

Allah dostları ve Allah düşmanları

Yüce Allah şüphesiz sevilmeye ve kulluk edilmeye layık en yüce kudrettir.

Allah’a düşman olmak hiçbir yaratılmışın haddine değildir. Burada bahsedilecek düşmanlık inkar boyutudur.

Allah ile dost olabilmek imanı, takvayı, teslimiyeti, haşa düşman olmak inkârı ve zulmü gerektirir.

Allah düşmanları;

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” (Hud 11/113)

Biz fani kullar için en büyük sevgili ve dost şüphesiz Allah’tır. Allah dostları ise, bu imani bilince ve salih niyete sahip doğru ve dürüst insanların oluşturduğu ailenin adıdır. Allah düşmanları ise inkârda direnen ve hakikati ait olduğu yerden başkaca yerlere koyan tövbesiz, duasız, destursuz, tevekkülsüzler güruhudur ki inkârları hem Allah’a, hem Kur’an’a hem sevgili rahmet Peygamberimizedir. Şeytana uyanlar, cinleri ilah edinenler, dünyevi putlara tapanlar, kulları rab edinenler, zalimler tüm zamanlarda Allah düşmanlarıdır.

“Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.” (Nahl 16/63)

“Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl 16/100)

“İnkâr edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık.” (Kehf 18/102)

“İbrahim, şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.” (Şu’ara 26/75-77)

“Allah’ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla! (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.” (Sebe 34/40,41)

“Çünkü onlar, Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.” (Casiye 45/19)

Allah düşmanlarına dostluk edenler ve gizli sevgi ve merhamet besleyenler ise doğru yoldan sapanlardır. Yani Allah’ı inkar edenlerle dost olmak kulu Allah düşmanı yapar.

“Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkâr etmenizi arzu ederler.” (Mümtehine 60/1,2)

Allah düşmanları birbirinin dostları olduğu için, Allah dostlarına onlarla dost olmak yakışmaz.

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Maide 5/51)
Allah’ın düşmanları, inananların da düşmanlarıdır. İnananları sapıtmak, onları dinlerinden döndürmek, Allah yolundan alıkoymak isterler.

Allah dostları;

Allah, iman edenlerin dostudur. İman ve takva sahipleri her iki dünyada da bahtiyar olacak kullardır. Allah’ın dost olduğu kullar ahirette mahzun olmayacaklardır.

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (Bakara 2/257)

“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus 10/62)

Ve Allah Hz. İbrahim’i dost edinmiştir. Çünkü o sonsuz tevekkül, sabır, sevgi ve teslimiyetle Allah’a yönelmiştir.

“Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost edindi.” (Nisa 4/125)

Sevgili Peygamberimiz gibi Rabbimizin tüm peygamberleri muhakkak Allah dostudur ve bizlerinde dost bilmesi gerekenlerdir. Onun “Kişi sevdiği ile beraberdir” sözü, mü’mini Allah sevgisine kılavuzlayan rehberdir. Diğer bir hadislerinde de: “Kişi sevdiği dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz kime dostluk yapıyor dikkat etsin” buyurmuşlardır. İnsan, arkadaşı ile bilinir, dostu ile tanınır. Bunun için Müslüman’ım diyen herkes kiminle dostluk ettiğine, kime düşman olduğuna dikkat etmelidir. Dost edinilen, düşman bilinen insanların imanın ölçüsü olduğu unutulmamalıdır.

Melekler tıpkı Yüce Allah ve peygamberleri gibi mü’minlerin dostudur.

“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.” (Fussilet 41/30-32)

Allah katında (insanlar arasındaki derecelendirmelerde değil) en hayırlı olanlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar yani takva sahipleridir. Gerçek takvayı ise bilen sadece Allah’tır. Çünkü o kalplerin özünü bilendir. Takvanın insanlar arasında derece göstergesi yapılmama sebebi de budur ki takva görünüşe veya söze göre değil kalplerdeki iman ateşine ve kulluk bilincine göredir.

“…Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…” (Hucurat 49/13)

Cihad sadece Allah yolunda yapılan, tüm kulluk ve ibadet Allah rızası kazanmak için yapılandır. Tüm gaye ve hasıla Allah’ı dost edinebilmek, Allah’ın dost olduğu kullardan olabilmektir.

Mü’minler ancak kendileri gibi iman etmişlerin dostudur. Kafirleri dost edinmek mü’mine yakışmayandır.

“Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz…” (Al-i İmran 3/28)

Mü’minler için, küfrü imana tercih ettikleri takdirde en yakınlarını bile dost edinmek zulümdür.

“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.” (Tevbe 9/23)

Sonuç;

Allah dostları, Allah’ın sistem, dost ve sınırlarına dost olan, Allah düşmanları ise Allah’a, dostlarına ve sistemine düşman olanlardır.

Mü’min, Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını düşman edinendir.

Ahirette bedbaht olacaklar; inkar ve isyanda ileri gidenler, şeytanı, nefsi, Allah düşmanlarını dost edinenlerdir. Bahtiyar olacaklar ise; Allah’a, Allah dostlarına, tüm mü’min ve meleklere dost olabilenlerdir.

Kul; Allah’ın sınır ve ayetlerine itibar edenlerle etmeyenleri ayırt etmek ve buna göre tarafını seçmekle mükelleftir.

Dosta küsmek, düşmana sevgi beslemek riyadır,  imana vurulmuş darbedir. 

Kul, sadece Allah dostları tarafında olmalı, buna göre yaşayıp, buna göre ölmelidir.

Allah düşmanlarından gelecek akıllara zarar büyüklükteki yardım ve menfaatler, Allah dostlarından gelecek bir damla kısmetten değersizdir.

Rabbim mü’min kullarını Allah düşmanlarına düşman eylesin.
Rabbim, Allah dostlarını, Allah dostları ile kardeş eylesin.
Rabbim, gözlere, kalplere, Allah düşmanlarını tanıma gücü versin.
Amin!

Allah dostları ve Allah düşmanları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 2