Anasayfa / İman konu testleri / Allah’a iman konu testi
imanilmihali.com
İmana ait konu testleri

Allah’a iman konu testi

Allaha iman konu testi, İslam’a gönül veren büyüklerin ve dini öğrenme gayretindeki evlatlarımızın iman bahsini daha iyi anlayabilmesi maksadıyla ders ve müfredattan ayrı olarak tanzim edilmiş bilgilendirme testidir.

Allah’a iman konu testi

1. Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır?
a. 99
b. 77
c. 66
d. 102

2. Allah Teâlâ’nın isimlerine ne ad verilir?
a. El- Esmâü’l – hüsnâ (en güzel isimler).
b. Allah’ın sıfatları
c. Allah’ın vasıfları
d. Allah’ın nitelikleri

3. “Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.” olarak adlandırılan Allah’a ait sıfatların ortak adı nedir?
a. Allah’ın misaki sıfatları
b. Allah’ın sıfatları
c. “Subûti” sıfatları
d. “Zâtî” sıfatları

4. Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcının olmaması hangi sıfatla bildirilmiştir?
a. Bekâ
b. Kıdem
c. Vücud
d. Vahdaniyet

5. “Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir?
a. Havadis getirenlerin Yücesidir
b. Karşı koyanların kudretlisidir
c. Allah’ın hiç benzeri olmaması, yaratılmışlara hiç benzememesidir.
d. Fani olmayanların azametlisidir

6. Allah Teâlâ’nın “subûtî “ sıfatları nelerdir?
a. Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret,Kelâm, Tekvin.
b. Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.
c. Hayat, İlim, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Kudret
d. Hayat, İlim, Semî, Beka, Vahdaniyet, Kelâm, Tekvin.

7. Allah’ın her şeyi gören olması hangi sıfatıyla tanımlanmıştır?
a. “Kelam”
b. “Basar”
c. “İrade”
d. “Kudret”

8. Allah’ın varlığını ve Tek’liğini ifade eden kelime hangisidir?
a. tevhid
b. tekbir
c. tekfir
d. teslis

9. İbadetlerin gayesi nedir?
a. Kullara beğendirmek
b. Spor yaparak kilo vermek
c. Allah rızasına mazhar olabilmek
d. Sağlığı korumak

10. Yüce Allah’a fıtri misak’da verdiğimiz sözü hangi surede sürekli tekrarlarız?
a. Asr
b. Fatiha
c. İhlas
d. Kureyş

11. Yüce Allah’ın doğmadığını, doğurmadığını, varlığını ve Bir’liğini anlatan sure hangisidir?
a. Nas
b. Maun
c. İhlas
d. Nisa

12. Yüce Allah’tan başkaca ilah tanıyanlara, Yüce Allah’a varlık ve yönetimde eş, ortak ve evlatlar atayanlara ne ad verilir?
a. Kafir
b. Müşrik
c. Münafık
d. Mürai

13. Gerçekte iman etmediği halde iman ediyor görünenlerin adı nedir?
a. Kafir
b. Müşrik
c. Münafık
d. Mürai

14. “La ilahe İllallah” kelimesinin manası nedir?
a. Allah en büyüktür
b. Allah’ın herşeye gücü yeter
c. Allah Bir’dir, O’ndan başka ilah yoktur
d. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz

15. Gerçekten iman eden ve bu imanı kalbinde yaşatarak diliyle de ifade edene ne ad verilir?
a. Mü’min
b. Müslüman
c. Zahid
d. Selim kul

CEVAPLAR

1. Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır?
a. 99

2. Allah Teâlâ’nın isimlerine ne ad verilir?
a. El- Esmâü’l – hüsnâ (en güzel isimler).

3. “Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.” olarak adlandırılan Allah’a ait sıfatların ortak adı nedir?
d. “Zâtî” sıfatları

4. Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcının olmaması hangi sıfatla bildirilmiştir?
b. Kıdem

5. “Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir?
c. Allah’ın hiç benzeri olmaması, yaratılmışlara hiç benzememesidir.

6. Allah Teâlâ’nın “subûtî “ sıfatları nelerdir?
a. Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret,Kelâm, Tekvin.

7. Allah’ın her şeyi gören olması hangi sıfatıyla tanımlanmıştır?
b. “Basar”

8. Allah’ın varlığını ve Tek’liğini ifade eden kelime hangisidir?
a. tevhid

9. İbadetlerin gayesi nedir?
c. Allah rızasına mazhar olabilmek

10. Yüce Allah’a fıtri misak’da verdiğimiz sözü hangi surede sürekli tekrarlarız?
b. Fatiha

11. Yüce Allah’ın doğmadığını, doğurmadığını, varlığını ve Bir’liğini anlatan sure hangisidir?
c. İhlas

12. Yüce Allah’tan başkaca ilah tanıyanlara, Yüce Allah’a varlık ve yönetimde eş, ortak ve evlatlar atayanlara ne ad verilir?
b. Müşrik

13. Gerçekte iman etmediği halde iman ediyor görünenlerin adı nedir?
c. Münafık

14. “La ilahe İllallah” kelimesinin manası nedir?
c. Allah Bir’dir, O’ndan başka ilah yoktur

15. Gerçekten iman eden ve bu imanı kalbinde yaşatarak diliyle de ifade edene ne ad verilir?
a. Mü’min

Bu yazıyı okudunuz mu?

İmana ait konu testleri

Kitaplara iman konu testi

Kitaplara iman konu testi imanlı gönüllerdeki Kur’an aşkını coşturmak, Kur’an’a hak ettiği değeri takdim etmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir