Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah’ın adıyla okumak
imanilmihali.com
Allah

Allah’ın adıyla okumak

Allah’ın adıyla okumak

Allah, insanı, kainatı, Kur’an’ı ve tüm diğer ilahi Kitapları “Kitap” olarak tanımlar. Kur’an tüm bu kitapların akılla, kalple okunmasını, Allah’ın ayetlerinin görülüp, tanınıp, anlaşılmasını ister. İslam, insanların bu okuduklarını iman ile birleştirip hayra yönelik kullanmasını ister. İman, her nefesin, her adımın, her ilmin, her amelin hakka hizmet etmesini, şerre hizmet edecek her türlü arayış, ilim ve maksattan kaçınılmasını emreder.

İnsan aklı ile tabiatı, kainatı, bedenini hatta Kur’an’ı inceleyerek ayetleri görebilecek, anlayabilecek, kainatın ve yaratılışın şifrelerini azıcık ta olsa çözebilecek haldedir.

Yazık ki bu okuma Allah adıyla olmadığı için, Allah’ın dilemesine uygun olmadığı için üretilen her bilim ve teknoloji de şerre hizmet eder haldedir.

Mü’min, şerden, şeytandan, faydasız ilimden, Allah’a çıkmayan yollardan fersah fersah kaçandır.

Ay ve güneşe bakıp “Ya Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın!” demesi gereken insanlık kainattaki bu ayeti görmekte ama bu soruyu sormayarak hem kendisine hem Kur’an’a haksızlık ve zulüm etmektedir.

Gemilerin yüzmesinden, yağmurun düşmesine, kuşların uçmasından, dağların yürümesine kadar her şeyde var olan hakikat ilahisi, insan denen varlığın zulmü altında inlerken, insan dışındaki tüm varlıklar şüphesiz insandan ahirette şikâyetçi olacaktır.

Çünkü Yüce Allah insanı yeryüzündeki ve hatta cennetlerdeki işler için kendisine varis kılmış ve insanı diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Yüce Allah bunu yaparken insanı iyiye ve güzele kılavuzlamış, hakka hizmet edecek tarzda yaratmıştır. Oysa insan, her iş ve oluşa, Allah adıyla başlamaktan çoktan vazgeçtiği için ilahi iradeye de isyan eder haldedir.

Bu cüret ve isyanın elbet bir cezası ve bedeli olacaktır. Ve bu çok uzak bir ihtimal değildir.

İnsan çiçeği, gölgeyi, arıları, dereleri görüp teslim olmak yerine bu güzelliklere hükmetme sevdasında olduğu sürece de kurtuluş umutları her geçen gün daha fazla yok olmaktadır.

Yalnız bilim ve medeniyet anlamında değildir elbet bu isyan ve haksızlık.

Rabbim her gün sayısız imkan ve fırsatlar sunar o çok sevdiği insanlara kurtuluşları, tevbeleri, dua ve şükürleri için. İnsan tercihler yapar, iradesini kullanır ve amel işler. Rabbim iyiliğe, güzele kılavuzlamak için imkanlar sunarken insan akıl almaz bir aymazlıkla kötüyü seçer, ayetleri, fırsatları görmezden gelir ve kurtuluş umutlarını anlaşılmayacak bir şekilde elinin tersiyle iter.

Rabbim, insanlara şeytandan uzaklaşmak için fırsatlar sunar. Dilediği anda şeytanların tümünü bir saniyede yok edebilecekken Rabbim bu işin insanların eliyle ve insanların istemesiyle olsun ister. Rabbim süregelen şeytanla mücadeleyi = cihadı insanlar kendisi için yapsın ve şeytanı insanlar kendileri, isteyerek ve Allah’a teslim olarak yensinler ister.

Ama insan zalim, cahil ve nankördür.

Dünya üzerinde kalan bir avuç mü’minin çok daha fazla gayret etmesi, bir yandan kendisini muhafazaya çalışırken, bir yandan da sapmış ve azmışların doğru yola dönmesi için çaba göstermesi elzem hale gelmiştir.

Ey Müslümanlar ve Müslüman görünenler!

Bu sahte imanınızın cezası elbet olacaktır. Şerre ve şeytana hizmet ettiğiniz en küçük adımların elbet vebali ve azabı yaşanacaktır.

Ey mü’minler!

Sabrınızın ve umudunuzun müjdesi elbet olacak ve Rabbim inşallah sizleri razı olduğu kullardan edecektir.

Ey kainat, beden ve Kur’an ayetlerini tersten okuyan gafiller!

Allah, Kur’an, iman, Peygamber, İslam…oyuna ve şakaya gelmez. Siz kitapları tersten okur, hayra değil şerlere koşmaya devam ederseniz kıyameti beklemeye gerek kalmayacak, azap sadece sizleri değil tüm insanlığı çok yakında kaplayacaktır.

Sayenizde azalan (doğrusunu Allah bilir) Allah’ın rahmeti çok yakında sizi tamamen şeytanların kucağına atacak, kıyameti hızlandıracak ve kaderiniz geri döndürülemez halde cehennem defterine mahkum edilecektir.

Allah adıyla okumak; görülen, duyulan, akledilen ve hissedilen her şeyin sonunda Allah’a çıktığını, her şeyin aslında var olduğunu ama yeni öğrenildiğini, ilim ve bilimin gayesinin esenlik ve huzur olduğunu anlamak demektir.

Allah adıyla okumayı becerebilenler, Kur’an ayetlerini kendisine vahyedilmiş gibi hazmederek anlamaya çalışanlar üzülmeyecek ve korkmayacaktır inşallah.

Allah adıyla okumayan, okumayı beceremeyenler ise şeytanın köpeği ve cehennemin sonsuz misafirleri olacaktır ki zaten olmalıdır da.

Ancak unutulmamalıdır ki; kafirlerden başkası Allah’tan umut kesmez ve kafirler istemese de Allah nurunu tamamlamaktan başkasına razı olmayacak olandır!

Rabbim bir avuç kalan mü’minlere güç ve cesaret versin.
Rabbim Müslüman görünümlü sahtekarlara gereken cezayı vermekte merhamet eylemesin.
Rabbim tüm mü’minleri bağışlasın.
Amin!

Allah’ın adıyla okumak

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir