Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah’ın ayetleri
imanilmihali.com
Allah’ın ayetleri

Allah’ın ayetleri

Allah’ın ayetleri

Ayet, sanıldığının aksine sadece Kur’an satırları değil Yüce Rabbimizin kâinat, beden ve Kur’an kitaplarında yazmış olduğu her bir cümle ve bizlere Hakk’ı işaret eden bütün incelik ve güzelliklerdir.

İblis ve askerlerinin Allah’ın ayetlerini saklamak, değiştirmek ve yeni ayet üretmek girişimleri de sadece Kur’an’ın dokunulmazlığını hedef alan bir şey değildir.

İblisler, Kur’an ayetlerinin daha vahiy safhasında yanlış anlaşılmasını sağlamak veya tümden engellemek için gayret sarf etmiş midir bilemeyiz ama başarılı olamadığı kesindir ve Kur’an vahyin tam karşılığı olarak, tam korunmuşluk ve tam hakikatle yüzyıllardır elimizde, gönlümüzdedir.

Kur’an’ın Yüce Allah tarafından korunuyor olması ayetlerin değiştirilemeyeceği ve saklanamayacağı anlamı taşıdığından iblis ve askerlerinin ayetlerle ilgili gayretleri; şu zamanlarda gördüğümüz gibi, meal ve tercümelerde oynama, emirleri yumuşatma, kelimeleri farklı telaffuz ettirmeme, katı ve kesin Allah kurallarını medeniyet gereklerine uydurma şeklinde TAHRİFATA yönelmiştir.

İblis’in asıl zaferi ise; kulların KUR’AN’I HİÇ OKUMAMASI VEYA OKUSA DA ANLAMADIĞI DİLLE OKUYARAK BİR ŞEY ANLAMAMASIDIR.

Başını Arapça Kur’an’dan kaldırmayan nice beyinler bile manaya temas edemediği için Allah dini İslam yetim kalmakta ve İblis şen kahkahalar atarken, kasıtlı kulların bilgi ve yorumları ile yepyeni bir beşeri din ortaya çıkmaktadır. Hak dinden tamamen farklı bu beşeri din zinayı hoş gören, muta nikahı gibi gecelik dini fuhuş operasyonlarını caiz sayan, devlet eliyle kumar oynatmayı meşru sayan, cihadı terörden baret saymayı mazur gösteren, estetik, lüks ve israfı körükleyen, eşitliğe tamamen aykırı acayip bir dindir ve İslam’la alakası yoktur.

İblis ve askerleri Kur’an ayetlerinin gölgesini bile değiştiremeyecekleri bildikleri için ayetlerle uğraşmaktan ziyade o ayetlerin kullarda yarattığı manayı değiştirmek azmindedir ve bunda yukarıda açıklanan düzenle kısmen de başarılı olmuştur.

Allah dostlarının bu oyunlara gelmemesi, hak, hakikat ve güzelliğe ait olanların dışındaki her ifadenin, hayra hizmet etmeyen her bir kaidenin, akla ve vicdana sığmayan her bir sözün düzmece ve sonradan üretilmiş olduğunu anlaması, kamu yararı ve örflere aykırı pek çok şeyin sonradan dine sokulmuş olduğunu idrak etmesi gerekir.

Meallerin 20 yıl önce hem de aynı insan tarafından yazılmış haliyle bugünkü halini karşılaştırdığınızda karşınıza çıkan tablo bunun ispatıdır. Sözgelimi daha önceki meallerde … şu halleri yapan kadınları dövün, sonraki meallerde hafifçe dövün, son meallerde ise incitmeden hafifçe vurun ama belli olmasın gibi acayip bir mana gidişatı vardır.

Dahası zikir ile namazı, felah ile refahı, Müslüman ile mü’mini, takva ile imanı, alkol ile şarabı, cami ile mescidi, abdest ile temiz olmayı, bakmakla görmeyi, muhacirle ensarı, günah ile haramı aynı manada veya birbiri yerine kullanma gayretleri dine kökten zarar vermekte ve ilahi mesajın doğru anlaşılmasına engel olmaktadır.

Kur’an ayetlerinin bu meal deformasyonuna engel olabilmenin yolu anlayarak, sürekli Kur’an okumak ve tek değil birkaç kaynak ile mukayese ederek okumak ve akla ve vicdana sığmayan şeylerde şüphe ederek derinlemesine araştırmaktır.

İcmali imanın tüm iman edilecek hususlara iman ve tahkiki imanın araştırarak, doğru ve hak olduğuna ikna olarak iman etmek olduğu hatırlanırsa burada da olması gereken budur. Yani bilmem kim hocanın veya emekli vaizin mealini de okusanız akıl ve kalp süzgecinden geçirmeden mutlak itaat etmemek mecburiyetindesiniz. Bu işi resmi ve maaşlı din görevlisi durumundaki diyanetin yapması ve ilk meal durumundaki merhum Elmalılı Hamdi YAZIR’ın meal ve tefsirinin baş eser alınması hiç olmazsa bu ikisinin okunarak birlikte ele alınması gerekir ki iblisin meal oyunlarına düşülmesin.

Bu arada modern Türkçeye uyarladık bahanesi ile deforme edilen meallere kanmamak için de iblisin ahdine vakıf olmak ve mümkünse mesela yirmi sene önceki mealleri içeren Kur’an okumak lazım gelir.

Öte yandan Allah’ın insan bedeni ve kainat düzenindeki ayetlerini değiştirmek gayretindeki iblisler hakikatleri saklayarak Kur’an’ın yüzyıllar önce bilimsel gerçekleri açıkladığının bilinmemesini ister ve sırf kuru inat yüzünden gerçekleri değiştirirler. Yani tatlı ve tuzlu sulu iki denizin birleşmesi ama suların birbirine karışmaması, hayvanların konuşuyor ve tesbih ediyor olması, dağların yürümesi, zelzele olayının hakikati, dünyanın şekli, kâinatın dizilişi, gece ve gündüzün birer varlık oluşu, tüm gezegenlerin dünya hariç (!) yörüngelerinde yüzüyor olması gibi hakikatlerin saklanması gayreti iblisin bir numaralı hedefidir ki kandırmakta olduğu Yahudi ve Hristiyan aleminden İslam’a toplu geçişler yaşanmasın ve İslam gönüllüleri hakikati göremesin ve Allah dini İslam yeryüzüne toptan egemen olamasın.
Aksine iblis, kendi ahdine uygun olarak, Kur’an’dan habersiz olan Müslüman ve gayri müslimleri isyan ve inkar noktasında teşvik eder ve kandırır ki medeniyet, sosyal hayat, psikoloji, ekonomi, kapitalizm, sanayi yatırımı gibi güncel bahanelerle yapılan bu modern zulümler gerçekten dudak uçuklatan cinstendir.

Kur’an’da bir kavmin helakına sebep olan eşcinselliği destekleyen, yalan ve iftirayı mazur gören, ölçüde tartıda hile yapmayı yasak etmeyen, azgın vaziyette yeryüzünde bozgunculuk yapanları cezalandırmayan, bedenleri sağlık dışı maksatlarla değiştirmeyi hedefleyen estetik ameliyatları körükleyen, kocasından başkası için süslenmeyi yasaklayan Kur’an hilafına pahalı ve seksi kokularla, hem de mahrem yerlerini açıkta bırakacak tarzda sokağa çıkan kadınları hoş gören bu yeni yaklaşımlar iblisin Kur’an, beden ve kainat ayetlerini değiştirmeyi hedef alan saldırılarıdır.

Hakikat ve akibet elbet değişmez ve tüm bu yaşananlar sınavdır. İblisin mevcudiyetinin gayesi de muhakkak budur ve dilediği takdirde kötü ve kötüleri bir kelimesiyle yok edebilecek olan Allah, o iblis askerlerine yaşam hakkı tanımakla hem dünya sınavını gerçekleştirmekte hem hakikatin değerini ve imanlı kulların hidayetini daha çok artırmaktadır.

Mü’minler daha binlerce örneklenebilecek bu saldırı ve tacizlerin farkına varmalı, oynanan oyunun İslamsızlaştırma olduğunu anlamalı ve yeryüzüne Allah’ın değil iblisin ahdinin egemen olmasına çalışan tüm kötülerin “iman cephesine” düşman olduğunu bilmesi gerekir.

Oyun sinsi, tehlikeli ve çirkindir ki hak ve hakikate tamamen ters, zorlamadan uzak ve kandırmaca vasıflıdır ki sonra kimse ben zorlandım diyemeyecektir.

Diyemeyecektir çünkü Kur’an ahir zamanda bunların yaşanacağını, iblisin çoğu insan hakkında kanısında haklı çıkacağını, imanlı çok az insan hariç şeytana kanılacağını bize on dört asır önceden bildirmiştir.

Zaman, iman etmek ve Allah dini İslam’a geri dönmek zamanıdır.

Böyleyken; cinsiyet değiştirenleri, hayvanları kısırlaştıranları, besinlerin dna ve genetiği ile oynayanları, klonlama ile meşgul olanları, karşıt madde arayışında olanları siz tasavvur edin.

Allah’ın ayetleri

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir