Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah’ın bedenlerdeki ayetleri
imanilmihali.com
Allah'ın bedenlerdeki ayetleri

Allah’ın bedenlerdeki ayetleri

Allah’ın bedenlerdeki ayetleri Kur’an ve kainat ayetleriyle birikte bizlere Yüce Allah’ın varlığını ve Tek’liğini anlatır, ispat eder. Bu nedenle parmak uçlarınızdaki size özel izlerde, Allah’ın ayetlerini göremiyorsanız şayet, imanınızı tazeleme zamanıdır.

Allah’ın bedenlerdeki ayetleri

Yüce Allah’ın yaratış ve düzene sokuştaki ilahi kudret ve ilmini anlayabilmenin bir diğer ayeti de bedenlerdeki ayetlere bakmaktır. Kainattaki muazzam ahenk ve kudretin, ilim ve mükemmelliğin aynası durumundaki bedenlerin herbirisi de birer kainattır ve içerisinde milyarlarca yaşam barındırır.

Her bir bedende trilyonlarca hücre, molekül, atom, kimisi katı, kimisi sıvı, kimi gaz sayısız element, kimisi sert, kimisi yumuşak on trilyonlarca doku mevcuttur ve bunların dizgisi, yerleşimi, uyum veya uymsuzluğu hep bir ilim iledir.

Dış görünüş itibarıyla milyarlarca insanın farklı ten, mizaç, sima, boyda olması ama tamamının aynı yaratılış kuralına bağlı olarak ve belli standart ölçüler dışına çıkılmaksızın yaratılmış olması bizlere muazzam bir Yaratan’ın varlığını işaret eder.

Bu Yaratan, uzuvları, sesleri, idrakleri, tenleri farklı sayısız çeşitte insan ve varlık yaratmış ama hiçbirini bir diğerine benzer kılmamıştır. Tüm insanlık bir araya gelse ve ellerine kalem alıp farklı mesela milyon tane sima çizmeye kalksa başaramaz.

Duyularımız belli sesleri duyarken bazı sesleri duyamaz, gözümüz bazı renk ve açıları görürken bazılarını göremez, ellerimizle dokunduğumuzda hissettiklerimiz bir yere kadardır ve mesela dilimizle alabildiğimiz tatlar bir miktara kadardır. tabiattaki diğer canlıların çok daha farklı kabiliyette olmaları işitme ve görme sınırlarının muazzamlığı hakkında bize bilgi verse de bize bahşedilen sınır aralıklarının mükemmelliğine tanık oluruz. Çünkü her sesi duyabilsek uyuyamaz, her rengi görebilsek uykudayken bile rengarenk bir tablo ile karşılaşırdık.

Vücudumuzun % 75’inin su olması bir başka ayettir ki su içilmeden yaşam devam etmemekte, su olmadan tüm yaşam sona ermektedir.

Hücrelerin anne karnındaki seyehat ve bekleme süreci de (bilinmezliklerle dolu sayısız merhaledir) bizlere birer ayettir. O kadar ki bebeklerin rahimlerden karna, oradan dünyaya gelişi bir takvime bağlıdır ve ufak istisnalar hariç tamamının süreci aynıdır. Bir damla sudan ete kemiğe bürünmüş bir insanın oluşması zaten akıllara zarar bir Yaratıcı Kudret’in varlığının ispatıdır ki ölüm de aynı şekildedir. Günü vakti geldiğinde o yaşam bir sebep ile son bulur ve sınav sona erer.

Anne karnında bebeğin şekillenme süreci de bilinmezlerle doludur. İlk hücreye kenetlenen sayısız hücrelerin hareket ve yerleşimlerini, bu hücrelerden et, kemik veya doku yapma emrini, her bir hücrenin vücudun belli bir yerindeki mükemmelliğe göre iş yapıyor olmasını bilim ile izah etmek çok kolay değildir. İçerilerde bir yerde bir ustabaşının bu hücrelere yol ve yön göstermesi, iş ve görev buyurması lazım gelir ki insan bedeni denen şahaser eser, hatasız ortaya çıkabilsin.

Keza hastalıklarda da bu sistem tersine çalışır ki tüm hastalıklar evvela bir tek hücrenin aniden hasta oluvermesi ile başlar. O hücreye o hastalık emrini veren kimdir? Sonra yanlardaki o mükemmel hücrelerin (herbirinin kendisini hastalığa karşı normal şartlarda koruması gerekirken) o hastalığa bulaşması ve hastalığın yayılmasını sağlayan kimdir?

Hasta olan insandaki iyileşme süreci düşünülürse o hastalığa esir düşmüş hücreleri yeniden sağlığına kavuşturan ilim ve şifa kimin eseridir?

Yaşatan ve öldüren Allah, ölümü bedene emrettiğinde bedenlerde olan nedir? hangi hücre hangi emirle faaliyetini durdurmakta ve kim mesela kalbe dur demektedir?

Gözün harika piksel özelliğini Yaratan Allah, en nadide güzellikleri görebileleim diye, kulağımızı evrendeki ahengi ve muazzamlığı duyabileleim diye yaratandır.

Akıl ve şuur yani bilinç insana armağan bir başka ayettir ki beyan yani öğrenme ve ifade yeteneğini veren Allah’tır. Konuşma ve akıl edebilme hem de bunu muazzam bir sürat ve doğrulukta yapabilmenin sırrını halen bilim adamları çözebilmiş değildir.

Görülen bir görüntünün akılda yorumlanıp saniyesinde reaksiyon gösterilmesi olayı basit görünse de milyarlarca hücre kenetlenmiş vaziyette bu olayı yaratmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek o akıl yürütmeden hemen sonra beyin en ücra uzuvlara emir vermekte ve o uzuvlar emre göre kasları hareket ettirmektedir. Bir sıcak demliğe farkında olmadan dokunan insanın elini çekmesinin yaklaşık yarım saniye içinde olduğu hatırlanırsa sürattaki muazzamlık çok daha net anlaşılacaktır.

Kadın ve erkeğin farklı yaratılması, her bir cinsin kuvvetli ve zayıf yanlarının olması, üreme bahsine uygun her birinin farklı kabiliyetlere ve uzuvlara sahip olması Yaratılışın tesadüfü değil bir ilma dayalı olduğunun da kanıtıdır.

Büyüme, ergenlik, yaşlanma alametleri de birer ayettir ki yaşlıların çocukluğa geri dönmesi bile bir ayettir. Tenin buruşması, saçların beyazlaması, gözlerin görmezliği, kulakların az işitmesi, hastalık ve takatsizliklerin baş göstermesi hem ölümü hatırlatan alametlerdir hem de taptaze diriliği verene geri dönüşün yine aynı ilimle, aynı elden yapılacağına da ispattır.

Bedendeki yüzlerce kemiğin intizamı, sayısız damarın içiçe ama karışmaksızın vücudu baştan sona dolaşması, kemiğe et giydirilmesi, sinir sisteminin en ücra derilere kadar ulaşması da birer ayettir.

İnsanın yediği ve içtiği şeylerin kan, enerji, ilaç, vitamin ve mineral olarak ayrıştırılması, şeker, tuz ve diğer bedensel ihtiyaçların mesela yenen bir elma ile karşılanabilmesi de muazzam ayetlerdendir.

İnsanın yaratıldığı mekan yani coğrafyaya uygun evrimleşmesi (Ortadoğudakinin sıcağa, eskimoların soguğa dayanıklı olmaları gibi) yine Allah’ın ayetlerindendir.

Ruhsal manada ise mizaçlardaki sayısız farklılık ve yetenekler Yaratan’ın muhteşem eseridir ki kimi piyano çalabiliyorken kimisi marangozluğa yeteneklidir. Oysa her ikisinin de ilmi ve yaratılış standartları aynıdır. Kimi öğretebiliyorken kimisi resim çizmekte, kimisi dalgıç iken bir diğeri astranot olabilmektedir. Kimisi hızlı koşarken kimisi iyi yüzmekte, kimisi ağır kaldırabilirken kimisi dağa tırmanabilmektedir. Bu farklı yeteneklerin izahı ise ancak ilahi ilim ve kudretle mümkündür. Kimisi müzik dinleyerek, kimisi basket maçı izleyerek rahatlar.

Genler ve daha bilinmedik pek çok ilahi sırları bünyesinde barındıran bedenler Yaratılışın göklerin yaratılışından sonraki en zor ve muazzam yaratışlardır ve kolay olmamıştır. Lakin Ol deyince olduran Yüce Allah için Yaratmak kolaydır ve bunun ilmi sadece kendisindedir. Bu yüzden tüm insanlık bir araya gelse bir sivrisineği veya bir damla suyu yaratamaz.

Tüm insanlık bir araya gelse bir çekirdeği çatlatamaz ve bir ağacı o çekirdekten çıkaramaz.

Dahası tabiatta olagelen her bir şey Allah izni iledir ve O’nun izni ve haberi olmadan ne bir kuş uçabilir, ne bir yaprak yere düşebilir ne de bir gebe doğurabilir. Bu da demektir ki her bir oluş bir izin, ilim, irade ve maksat iledir.

Özetle; daha sayısız örnek vermek mümkün olsa da bedenlerin kainatın kopyası olduğu aşikardır. O kadar ki atom yapıları insan bedeninde de aynıdır, bir ağaçta da, bir meteorda da. Farklılık ilimdedir ve o ilme emir verenin kudretindedir.

Hastalığı, şifayı veren bu yüzden Allah’tır. Doğumu ve ölümü veren yani yaşatan ve öldüren O’dur.

Kainatı da, bedenleri de , yaratılmışların tamamını da yaratan O’dur.

O’nun ayetleri görmesini bilen için bu yüzden hem kainatta hem bedendedir.

Göremeyenler içinse tüm bu ayetlerin izahı Kur’an ayetlerindedir.

Çünkü Allah’ın ayetleri Kur’an’da, kainatta ve bedendedir.

Mesele bunları iman penceresinden görebilmektedir.

Parmak uçlarınızdaki size özel izlerde, Allah’ın ayetlerini göremiyorsanız, imanınızı tazeleme zamanıdır.

Rabbim bizleri ayetlerinden uzak eylemesin.

Rabbim bizleri imanla yaşatıp imanla öldürsün.

Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir