Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah’ın öfkesi
imanilmihali.com
Allahın öfkesi

Allah’ın öfkesi

Allah’ın öfkesi

“Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk.” (Zuhruf 43/54,55)

Allah, kudret ve ilmi sonsuz olan, rahmeti enginler aşan ama azabı da çetin olandır. Bu dünyada murat; Allah rızasına ermek, sakınılacak en büyük şey azaba mazhar olmaktır. Hele Allah’ın öfkesini hak eder hale gelecek gaflet ve ihanetlere imza atmak yapılacak son şeydir.

Allah’ın öfkesi ise eziyet ve zulüm edenlerden korkanlara, sessiz kalarak ve karşı çıkmayarak ölüm tehlikesiyle zulme aynen destek verenlere, zulmü güçlendirerek başka zulümler yaratmasına fırsat tanıyanlara, zulme yardımcı ve ortak olanlara, Allah yerine kullardan korkanlaradır.

Kur’an’ın düşmanı olan zulme, düşman olmamak Kur’an’ı reddetmektir.

Cihat zulme karşıdır ve bu cihattan kaçınmak düşman saflarına geçmektir.

Allah dostlarına düşman olmak, şeytanlaşmaktır.

Rahmeti yeri ve göğü ve arasındaki her şeyi kaplayan, dünya ve ahireti o merhamet ile dolduran Allah’ı öfkelendirecek kadar büyük ve tek isyan olan bu hal kula da, Allah’a da, Kur’an’a da, dine de zulümdür, zalimleşmektir.

İster ana baba olsun, ister kardeş veya evlat olsun, ister yönetici veya çalışan olsun, ister yabancı ister dost olsun … zalim olan, eziyet eden kim varsa sakınmak ve karşı durmak Allah emridir.

Bu karşı durmak cihattır ve cihat Allah yolunda vesair surette mücadeledir.

Cihattan kaçınmak ise korkaklık ve namussuzluktur.

Haramı, eziyeti, aldatmayı, yanlış ve batılı zorla tesise çalışan her kimse hak yolun düşmanıdır. Bunlara uymak, bunlardan korkarak sinmek ise Allah’tan değil onlardan korkmaktır ki dinen bunun karşılığı ateşlere mahkum olmaktır. Allah’ın öfkesini üzerine çekecek kadar büyük günah olan bu hal, azapların çetinine de razı ve mazhar olmaktır.

Doğru olan, hak yolda yaşamak, çöpçüsünden bakkalına, imamından terzisine herkesin Kur’an istikametinde sevgi ve merhametle yaşaması, helal ve temiz olanı yemesi, doğrulukta sebat etmesidir.

Şirk dahi zulüm olduğu için afsızlığa mahkumdur ki her tür zulüm Kur’an’ın düşman listesindedir.

Bu düşmana boyun eğmek ise ona yeni zulümler için fırsat tanımak ve güç vermek yani ortak ve destekçi olmaktır.

Can korkusu dahi sessiz kalmaya sebep değildir.

Kaldırıma park etmiş araba şöförüne, sokak hayvanlarını taşlayanlara, kadın ev çocukları sokak ortasında dövenlere sessiz kalanlar bir gün aynı zulme maruz kalacaktır.

Vebal ama bu dünyada ama ahirette muhakkak boyunlara yapışan ve hesap sorandır.

Kur’an zulmü yasaklayan ve O’nu yeryüzünden silmek için mü’minlerden yardım bekleyendir.

Allah, zulmü bir emriyle yok edebilecekken, kulları bunu kendi rızalarıyla, canlarını ortaya koyarak, sırf kendi rızasını umarak yapsınlar isteyendir.

Allah zalimlere süre veren, bu müdet içinde onların tevbesine imkan sağlayan, olmazsa azgınlıklarının artmasını ve böylece helaklerinin artmasını dileyen, o zulme ortak ve destekçi olacakalrı, o zulme uyan ve teslim olanları görmeyi dileyendir.

Mü’min zulmün en küçüğünden en büyüğüne kadar karşı olandır.

Çünkü mü’min Allah’tan korkan ve Kur’an’a biat edendir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir