Anasayfa / sureler ve anlamları / A’raf suresinin bildirdikleri
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

A’raf suresinin bildirdikleri

A’raf suresinin bildirdikleri

Kur’an’ı överek başlayan sure, insanın yaratılışından bahsederek bu esnada iblisin vuku bulan isyanından ve ettiği yeminden söz ederek, yaşam boyu müsibet ve kandırmacalara mesnet bu ahde karşı insanlığı uyararak imanın tek koruyucu zırh olduğunu anlatır. Takvanın önemini anlatan sure, helal ve haramların mahiyetine yeniden dönerek, tahrim (haram ve helal belirleme) yetkisinin sadece Allah’ta olduğunu vurgular. İnsan ve cinlerden şeytana uyanların cehenneme mahkum olacağını hatırlatan sure, ahirette cennetlik ve cehennemlikleri konuşturarak (A’raftakileri de kısmen anlatarak), sözü dünyanın yaratılışına getirir.

Surenin en mühim mesajı elbette iblisin ahdidir ve yaklaşık 14 ayet boyunca bu ibretlik öykü anlatılır.

Nuh Peygamberin risaletinden bahseden sure, diğer peygamber ve kavimleri de anlatarak tamamındaki imanı red ve peygamberi yalanlama suçunu ortaya koyar. Bu sayede Peygamberin yaşadığı zorluklarında normal olduğunu ispat eder. Hz. Musa (as) ve firavun mücadelesine geniş yer ayıran sure, İsrailoğullarının din tanımaz hallerini, sözlerini bozduklarını, buzağıya taptıklarını, gördükleri zulümlere rağmen hak yola bir türlü dönmediklerini anlatır. Sözü fıtri misaka getiren sure, iman etmeyen insan ve cinlerin cehennemlik olduklarını bir kez daha vurgulayarak Allah’ın en güzel isimlerinden bahseder ve dualarda bu isimlerin kullanılmasını ister.

Kıyametin bilgisinin sadece Allah’ta olduğunu anlatan sure, Allah’tan başka tanınan ilahların nafile, batıl ve yalan olduğunu bir kez daha vurgulayarak zikri, tevazuyu över ve kibirle büyüklenmeyi yasaklar.

Sure, Mekke’de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A’râf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir