imanilmihali.com
Kur'an

Cüzler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır. (Bakara 2/23,24)

CÜZLER VE HİZİPLERİ

1. Cüz  

Arapça Türkçe

Hizip : 1 Sureler; (1/Fatiha 1 ile – 2/Bakara 74. ayet arası)

Hizip : 2 Sureler; (2/Bakara 75 – 141. ayetler arası)

Sayfa olarak – 1 ve 20. sayfalar

2. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 3 Sureler; (2/Bakara 142 – 202. ayetler arası)

Hizip : 4 Sureler; (2/Bakara 203 – 252. ayetler arası )

Sayfa olarak – 21 ve 40. sayfalar

3. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 5 Sureler; (2/Bakara 253 ile 3/Al-i İmran 14. ayetler arası)

Hizip : 6 Sureler; (3/Al-i İmran 15 – 91. ayetler arası)

Sayfa olarak – 41 ve 60. sayfalar

4. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 7 Sureler; (3/Al-i İmran 92 – 170. ayetler arası)

Hizip : 8 Sureler; (3/Al-i İmran 171 ile 4/Nisa 23. ayetler arası)

Sayfa olarak – 61 ve 80. sayfalar

5. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 9 Sureler; (4/Nisa 24 – 87. ayetler arası)

Hizip :10 Sureler; (4/Nisa 88 – 147. ayetler arası)

Sayfa olarak – 81 ve 100. sayfalar

6. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 11 Sureler; (4/Nisa 148 ile 5/Maide 26. ayetler arası)

Hizip : 12 Sureler; (5/Maide 27 – 82. ayetler arası)

Sayfa olarak – 101 ve 120. sayfalar

7. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 13 Sureler; (5/Maide 83 ile 6/En’am 35. ayetler arası)

Hizip : 14 Sureler; (6/En’am 36 – 110. ayetler arası)

Sayfa olarak – 121 ve 140. sayfalar

8. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 15 Sureler; (6/En’am 111 – 165. ayetler arası)

Hizip : 16 Sureler; (7/A’raf 1 – 87. ayetler arası)

Sayfa olarak – 141 ve 160. sayfalar

9. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 17 Sureler; (7/A’raf 88 – 170. ayetler arası)

Hizip : 18 Sureler; (7/A’raf 171 ile 8/Enfal 40. ayetler arası)

Sayfa olarak – 161 ve 180. sayfalar

10. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 19 Sureler; (8/Enfal 41 ile 9/Tevbe 33. ayetler arası)

Hizip : 20 Sureler; (9/Tevbe 34 – 93. ayetler arası)

Sayfa olarak – 181 ve 200. sayfalar

11. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 21 Sureler; (9/Tevbe 94 ile 10/Yunus 25. ayetler arası)

Hizip : 22 Sureler; (10/Yunus 26 ile 11/Hud 5. ayetler arası)

Sayfa olarak – 201 ve 220. sayfalar

12. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 23 Sureler; (11/Hud 6 – 83. ayetler arası)

Hizip : 24 Sureler; (11/Hud 84 ile 12/Yusuf 52. ayetler arası)

Sayfa olarak – 221 ve 240. sayfalar

13. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 25 Sureler; (12/Yusuf 53 ile 13/Ra’d 18. ayetler arası)

Hizip : 26 Sureler; (13/Ra’d 19 ile 14/İbrahim 52. ayetler arası)

Sayfa olarak – 241 ve 260. sayfalar

14. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 27 Sureler; (15/Hicr 1 ile 16/Nahl 50. ayetler arası)

Hizip : 28 Sureler; (16/Nahl 51 – 128. ayetler arası)

Sayfa olarak – 261 ve 280. sayfalar

15. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 29 Sureler; (17/İsra 1 – 98. ayetler arası)

Hizip : 30 Sureler; (17/İsra 99 ile 18/Kehf 74. ayetler arası)

Sayfa olarak – 281 ve 300. sayfalar

16. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 31 Sureler; (18/Kehf 75 ile 19/Meryem 98. ayetler arası)

Hizip : 32 Sureler; (20/Ta’ha 1 – 135. ayetler arası)

Sayfa olarak – 301 ve 320. sayfalar

17. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 33 Sureler; (21/Enbiya 1 – 112. ayetler arası)

Hizip : 34 Sureler; (22/Hac 1 – 78. ayetler arası)

Sayfa olarak – 321 ve 340. sayfalar

18. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 35 Sureler; (23/Mü’minun 1 ile 24/Nur 20. ayetler arası)

Hizip : 36 Sureler; (24/Nur 21 ile 25/Furkan 20. ayetler arası)

Sayfa olarak – 341 ve 360. sayfalar

19. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 37 Sureler; (25/Furkan 21 ile 26/Şu’ara 110. ayetler arası)

Hizip : 38 Sureler; (26/Şu’ara 111 ile 27/Neml 55. ayetler arası)

Sayfa olarak – 361 ve 380. sayfalar

20. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 39 Sureler; (27/Neml 56 ile 28/Kasas 50. ayetler arası)

Hizip : 40 Sureler; (28/Kasas 51 ile 29/Ankebut 45. ayetler arası)

Sayfa olarak – 381 ve 400. sayfalar

21. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 41 Sureler; (29/Ankebut 46 ile 31/Kasas 21. ayetler arası)

Hizip : 42 Sureler; (31/Kasas 22 ile 33/Ahzab 30. ayetler arası)

Sayfa olarak – 401 ve 420. sayfalar

22. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 43 Sureler; (33/Ahzab 31 ile 34/Sebe 23. ayetler arası)

Hizip : 44 Sureler; (34/Sebe 24 ile 36/Yasin 27. ayetler arası)

Sayfa olarak – 421 ve 440. sayfalar

23. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 45 Sureler; (36/Yasin 28 ile 37/Saffat 144. ayetler arası)

Hizip : 46 Sureler; (37/Saffat 145 ile 39/Zümer 31. ayetler arası)

Sayfa olarak – 440 ve 460. sayfalar

24. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 47 Sureler; (39/Zümer 32 ile 40/Mü’min 40. ayetler arası)

Hizip : 48 Sureler; (40/Mü’min 41 ile 41/Fussilet 46. ayetler arası)

Sayfa olarak – 461 ve 480. sayfalar

25. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 49 Sureler; (41/Fussilet 47 ile 43/Zuhruf 23. ayetler arası)

Hizip : 50 Sureler; (43/Zuhruf 24 ile 45/Casiye 32. ayetler arası)

Sayfa olarak – 481 ve 500. sayfalar

26. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 51 Sureler; (45/Casiye 33 ile 48/Fetih 17. ayetler arası)

Hizip : 52 Sureler; (48/Fetih 18 ile 51/Zariyat 30. ayetler arası)

Sayfa olarak – 500 ve 520. sayfalar

27 .Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 53 Sureler; (51/Zariyat 31 ile 54/Kamer 55. ayetler arası)

Hizip : 54 Sureler; (55/Rahman 1 ile 57/Hadid 29. ayetler arası)

Sayfa olarak – 521 ve 540. sayfalar

28. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 55 Sureler; (58/Mücadele 1 ile 61/Saff 14. ayetler arası)

Hizip : 56 Sureler; (62/Cum’a 1 ile 66/Tahrim 12. ayetler arası)

Sayfa olarak – 541 ve 560. sayfalar

29. Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 57 Sureler; (67/Mülk 1 ile 71/Nuh 28. ayetler arası)

Hizip : 58 Sureler; (72/Cin 1 ile 77/Mürselat 50. ayetler arası)

Sayfa olarak – 561 ve 580. sayfalar

30. ve Son Cüz

Arapça Türkçe

Hizip : 59 Sureler; (78/Nebe 1 ile 86/Tarık 17. ayetler arası)

Hizip : 60 Sureler; (87/A’la 1 ile 114/Nas 6. ayetler arası)

Sayfa olarak – 581 ve 604. sayfalar

 

İnkâr edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur’an’dan bir şüphe içinde kalırlar.(Hac 22/55)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir