Anasayfa / Arapça Latin harfli Kur’an / İngilizce Kur’an (The Holy Quran)

İngilizce Kur’an (The Holy Quran)

The Holy quran (İngilizce Kur'an)

THE HOLY QURAN

(İngilizce Kur’an-ı Kerim)

(TRANSLATOR: ABDULLAH YUSUF ALI)

“ Those who reject the Message when it comes to them (are not hidden from Us). And indeed it’s a Book of exalted power. No falsehood can approach it from before or behind it: it is sent down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise.” (Fussilat 41/41,42)

Source; http://www.kuranikerim.com

 

CHOSE CHAPTER;

1 – The Opening (Al-Fátíha)

2 – The Heifer (Al-Baqarah)

3 – The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán)

4 – Women (An-Nisáa)

5 – The Table Spread (Al-Máída)

6 – The Cattle (Al-Anàam)

7 – The Heights (Al-Aráf)

8 – Spoils of War (Al-Anfál)

9 – Repentance (Al-Tauba)

10 – Jonah (Yünus)

11 – Hud

12 – Joseph (Yüsuf)

13 – The Thunder (Al-Ràd)

14 – Abraham (Ibráhím)

15 – The Rocky Tract (Al-Hijr)

16 – The Bee (An-Nahl)

17 – The Night Journey (Al-Isrá)

18 – The Cave (Al-Kahf)

19 – Mary (Maryam)

20 – Taha

21 – The Prophets (Al-Anbiyáa)

22 – The Pilgrimage (Al-Hajj)

23 – The Believers (Al-Müminün)

24 – Light (An-Nür)

25 – The Criterion (Al-Furqán)

26 – The Poets (Ash-Shuàráa)

27 – The Ants (An-Naml)

28 – Narration (Al-Qasas)

29 – The Spider (Al-Ànkabüt)

30 – The Romans (Ar-Rüm)

31 – The Wise (Luqmán)

32 – Adoration (As-Sajdah)

33 – The Confederates (Al-Ahzáb)

34 – The City of Sabá (Sabá)

35 – The Originator (Fátir)

36 – Yá-Sín

37 – Those Ranged in Ranks (As-Sáffát)

38 – (The Letter) Sád (Sád)

39 – The Groups (Az-Zumar)

40 – The Believer (Al-Mümin)

41 – Fussilat

42 – Consultation (Ash-Shüra)

43 – Gold Adornments (Az-Zukhruf)

44 – Smoke (Ad-Dukhán)

45 – Bowing the Knee (Al-Játhiya)

46 – Winding Sand-tracts (Al-Ahqáf)

47 – Muhammad

48 – Victory (Al-Fath)

49 – The Inner Apartments (Al-Hujurát)

50 – Qáf

51 – The Winds that Scatter (Az-Záriyát)

52 – The Mount (At-Tür)

53 – The Star (An-Najm)

54 – The Moon (Al-Qamar)

55 – The Most Gracious (Ar-Rahmán)

56 – The Inevitable Event (Al-Wáqiá)

57 – Iron (Al-Hadíd)

58 – The Woman who Pleads (Al-Mujádala)

59 – The Gathering (Al-Hashr)

60 – The Woman to be Examined (Al-Mumtahana)

61 – Battle Array (As-Saff)

62 – The Assembly (Friday) Prayer (Al-Jumuá)

63 – The Hypocrites (Al-Munáfiqün)

64 – Mutual Loss and Gain (At-Tagábun)

65 – Divorce (At-Talaq)

66 – Holding (Something) to be Forbidden (At-Tahrím)

67 – The Dominion (Al-Mulk)

68 – The Pen, the Letter N (Al-Qalam, Nün)

69 – The Sure Reality (Al-Háqqa)

70 – The Ways of Ascent (Al-Màárij)

71 – Noah (Nüh)

72 – The Jinn (Al-Jinn)

73 – Folded in Garments (Al-Muzzammil)

74 – One Wrapped Up (Al-Muddaththir)

75 – The Resurrection (Al-Qiyámah)

76 – Time, Man (Ad-Dahr, Al-Insán)

77 – Those Sent Forth (Al-Mursalát)

78 – The (Great) News (An-Nabaa)

79 – Those Who Tear Out (An-Náziàát)

80 – He Frowned (Àbasa)

81 – The Folding Up (At-Takwír)

82 – The Cleaving Asunder (Al-Infitár)

83 – Dealing in Fraud (Al-Mutaffifín)

84 – The Rending Asunder (Al-Inshiqáq)

85 – The Zodiacal Signs (Al-Burüj)

86 – The Night Visitant (At-Táriq)

87 – The Most High (Al-Alá)

88 – The Overwhelming Event (Al-Gáshiya)

89 – The Dawn (Al-Fajr)

90 – The City (Al-Balad)

91 – The Sun (Ash-Shams)

92 – The Night (Al-Lail)

93 – The Glorious Morning (Ad-Dhuhá)

94 – The Expansion (Al-Inshiráh)

95 – The Fig (At-Tín)

96 – The Leech-like Clot (Al-Álaq)

97 – The Night of Power (Al-Qadr)

98 – The Clear Evidence (Al-Baiyina)

99 – The Convulsion (Az-Zalzalah)

100 – Those that Run (Al-Àdiyát)

101 – The Day of Clamor (Al-Qárìa)

102 – Piling Up (At-Takáthur)

103 – The Time Through Ages (Al-Àsr)

104 – The Scandal-monger (Al-Humaza)

105 – The Elephant (Al-Fíl)

106 – Quraish

107 – Neighborly Needs (Al-Máün)

108 – Abundance (Al-Kauthar)

109 – Those Who Reject Faith (Al-Káfirün)

110 – Help (An-Nasr)

111 – The Flame (Al-Lahab)

112 – Purity of Faith (Al-Ikhlás)

113 – The Dawn (Al-Falaq)

114 – Mankind (An-Nás)

 

 

Legal Notice; You may freely use the content just by showing the source.

imanilmihali.com

Kur’an terminolojisi

Kur'an'ı anlamak

Kur’an terminolojisi Yüce Allah’ın kutsal kelamı Kur’an, dua için, ölüler için değil, sevap kazanmak için değil, hayatı ve fıtratı anlamak, Allah’ı ve imanı bulabilmek, beden ve kainattaki ayetleri görebilmek, insanca ...

Devamı »