Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Kur'an nuru / Ayet öbeklerinden oluşan paragraflar, necmler
imanilmihali.com
Ayet öbeklerinden oluşan paragraflar, necmler

Ayet öbeklerinden oluşan paragraflar, necmler

Ayet öbeklerinden oluşan paragraflar, necmler

Yüce Ku’ran’ı anlayarak okumak her müslümana farzdır. Çünkü din adına konan hükümlerin tamamı, dini hükmedenin emir ve yasakları oradadır ve yapmamak hakkı varken bilmemek hakkı kimse de yoktur. Okumamak bu yüzden en başta Allah’ın hakkına haksızlıktır.

Anlayarak okumanın da en güzel yollarından birisi necmler yani ayet öbeklerinden oluşan paragraflar şeklinde okuyuşa sahip olmaktır.

Açıklayacak olursak melek bahsi yaklaşık seksensekiz yerde geçer ve sıradan bir okuyucu melek bahsinin evvelki ayetlerini çoğu zaman unutmuş olur. Keza şeytan veya şirk bahsi aynı şekildedir. Daha basit anlatırsak İbrahim Peygamberle alakalı ayetler otuz kadar yerde geçer ve bir sure içinde verilen ayetler o kıssanın anlaşılmasına yeterli değildir.

Musa peygamberin (en uzun anlatılan kıssadır) risaleti, görevini icrası, denizin yarılması, israiloğullarının bitmek bilmeyen lanetlik halleri yaklaşık yetmiş dört ayrı yerde geçer ve kıssa ancak her surede o bahse ait ayetler bir araya konur ve okunursa net anlaşılır.

Yazık ki bu konuda yazılı bir eser bulmak mümkün değildir. Lakin bilgisayar çağında bunu kişisel olarak yapabilmenin yolu; word/pdf belgesinde arama motoruyla aranan bir kelimeye ait ayetlerin sorgulamasını yapmak ve tamamını peşisıra okumaktır. Böylece belli sıraya bağlı olmasa da o kıssaya ait ayetlerin tamamı okunmuş olacağından konu daha net anlaşılacaktır.

Bu necm bahsi, anlayarak okumaya bile direnenlere zor gelecektir. Çünkü onlar Arapçayı kutsal farz edip ilahi mesajı ikinci plana atmakla zaten Kur’an’a haksızlık eder haldedir. Bir de bu tür sıralama ve tamamını okuma zahmetine zaten girmeyeceklerdir. Fakat doğru olan budur ve bunu yapmak Kur’an’a sadakatin de göstergesidir.

Şirk konusu necm’leri okumanın gerekliliğine bir başka ve can alıcı örnektir ki ayet ve surelerin değişik zamanda nuzulüne rağmen Kur’an’ın evrenselliği gereği her bir ayetin diğer ilgili olanların aynı zamanda bir tefsiri olduğu da kaçınılmazdır. Konunun şeytanla, batılla, iblisin ahdiyle, münafıklıkla, hristiyanlık ve yahudilikle bağlantısı ancak bu şekilde anlaşılır olacaktır.

Yüce Allah kıssaları surelere dağıtarak kullarının hatim indirmesini yani Kur’an’ı anlayarak ve baştan sona okumasını da arzu etmiştir ki bazı ayet ve sureleri defalarca okuyarak sevap kazanmak gayreti (diğer yerler okunmuyorsa) faydadan çok zarar verecektir.

Özetle; Kur’an’ı anlayarak, anadilde okumak her müslümana farz, kıssaları daha iyi anlayabilmek için necmler halinde okumak esas olandır. Anlamadan okumak ise okumamaktan beterdir.

Yüce Rabbim bizleri ayetlerine temas edebilen kullarından eylesin.

Rabbim bizleri ayetlerindeki hikmet ve ibretlere nail eylesin.

Rabbim bizleri Kur’an yolundan ayırmasın.

Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kur’an ile ikinci doğum

Kur’an ile yeniden yapılanma da diyebileceğimiz bu başlığın tasavvufi manası derin ve özeldir ki pek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir