Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / Bakara 123 ncü ayet, hesap
imanilmihali.com
Bir ayet bir açıklama

Bakara 123 ncü ayet, hesap

Bakara 123 ncü ayet, hesap

“HESAP”

Bir Ayet Bir Açıklama

“Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. (Bakara, 2/123)”

AÇIKLAMA;

Doğrusunu Allah bilir.

Ayetin bariz manası ahiret sorgusu yani hesaptır. O gün kul, dünyada yapıp ettiklerinden zerrece unutulma veya haksızlık olmadan hesaba çekilecek, kötülükler misliyle, iyilikler inşallah misliyle karşılık bulacak, bazı yüzler kararırken bazı yüzler nurlarla parlayacaktır. Defteri sağdan verilenler bahtiyar olurken, defteri soldan verilenleri derin bir azabın muhteşem acı ve korkusu saracaktır.

O güne dair hesap sorucu sadece Allah’tır çünkü O din gününün sahibidir, korkulmaya ve sevilmeye tek layık olandır. Kulun dünyadaki yaşamı şayet salih amel ve imandan uzak ise ona orada kimseler yardım edemeyecek ve kimsenin aracılığı kar etmeyecektir. O gün şefaat de, rahmet de, azap da sadece Allah’ın hükmünde olacak, kimse kimseden yardım alamayacaktır.

Dünyadayken şefaat dağıtanlar, Allah ile kul arasına aracı olmak iddiasındakiler ve yardım sağlama ve günahları üstlenme üzere yalan söyleyenler o gün orada kendileri yardıma muhtaç olacaktır.

Çünkü şefaat sadece ve tümden Allah’ındır ve Allah’ın razı olmadığı kula kimse yardım edemez.

O gün analar evladını, babalar ailesini unutacak ve kendi derdine düşecektir. O gün şeytanlar kandırdıkları mü’minlerle birlikte aynı sıraya girecek ve birbirlerine beddua edeceklerdir.

O gün cennetlikler Kur’an’a ve Peygambere uydukları için sevinecek, dünyada namuslu ve doğru yaşadıkları için sevinecek, şirk koşmadıkları için inşallah ödüllere mazhar olacaklardır.

O gün kimse kimsenin günahını üstlenemeyecek, kimseye günahlarından sorulmayacak, hesap sorucu olarak nefisler yetecektir.

Hesap ve mizanda şefaate mazhar olunabilse bile huzurda beklerken kulakları sağır edercesine gürüldeyen cehennem ateşinin ve içindekilerin feryadı kula yetecek, kafirler ve müşrikler dünyaya geri dönmek isteyecek, tüm dünya onların olsa cehenneme düşmemek için fidye vermek isteyeceklerdir.

Ama sınav bitmiş, defterler kapanmış ve hesap gelmiş olduğundan yapacakları bir şey kalmayacak ve pişmanlıkları ve doğru sözlü sandıkları müşrik şeytanları ile birlikte cehennem kuyruğuna gireceklerdir.

İLGİLİ AYETLER;

Enbiya 21/42
A’raf 7/6-9
Zilzal 99/7,8
Nisa 4/40
Hicr 16/92,93
Muminun 23/62

İLGİLİ HADİSLER;

“Kıyamet gününde tekrar dirilişe, amellerin karşılığının verileceğine, arza, hesaba, defterlerin okunmasına, sevaba, cezaya, sırâta ve mizana inanırız. Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, s. 23, Beyrut 1414/1993.

“Mizan’a konulacak ilk şey, güzel ahlâktır.” İbn Ebî Şeybe, Musannef, V, 212.

“Abdesti eksiksiz almak, imanın yarısıdır; Allah’a hamd etmek, mizanı doldurur. Tesbîh ve tekbîr ise, gökleri ve yeri doldurur. Namaz nur, zekât burhân, sabır ışık, Kur’an ise senin lehinde veya aleyhinde bir hüccettir. İbn Mâce, Tahâret 5; Nesâî, Zekât 1.

“Tesbîh, Mizan’ın yarısıdır. Allah’a hamd etmek de onu doldurur. Tekbîr ise, gökle yer arasını doldurur. Oruç sabrın yarısı; temizlik ise imanın yarısıdır. Ma’mer b. Râşid, el-Câmi’, XI, 296, Beyrut 1403.

(Kıyamette hesaba çekilen, helak olmuştur.) [Buhari]

(Ümmetim üç sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz Cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer.) [Taberani]

 

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir