Anasayfa / Ayet açıklaması / Bakara 165 nci ayet, şirk
imanilmihali.com
Bir ayet bir açıklama

Bakara 165 nci ayet, şirk

Bakara 165 nci ayet, şirk

“ŞİRK”

Bir Ayet Bir Açıklama

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi! (Bakara, 2/165)”

AÇIKLAMA;

Doğrusunu Allah bilir.

Şirk bahsinin en temel ayetlerinden birisi bu ayettir ki şirk kısaca sıfat veya isimlerinde Yüce Allah’a ortaklar koşmak, yaratış ve işleyişte ilahi kudreti ortaklara pay etmektir. İnkarı esas alan küfre karşılık şirk te inkar yok ancak Allah’ın yanına başka varlık, kişi veya yaratılmışları koymak vardır.

Şirke tabi olanlara müşrik denir ve şirk üzere ölen hiçbir şekilde affa tabi olmayacaktır.

İnsanların en cahil ve nankörlerinin bile korku ve çaresizlik anında sığındığı yüce kudret Allah’tır. Allah ise bizlere şah damarından da yakındır ve İslam, aracıya, şefaatçiye, günah üstleniciye müsaade etmez.

Şeytanın ilk heves ve arzusu insanları inkara ve şirke yönlendirmek, kendisinin de veya başka kişilerin de yaratabildiğine, egemen olduğuna inandırmaktır. Baştan sona gaflet ve hiyanet olan bu iddianın adı olan şirk bu nedenle bünyesinde hem yalanı, hem nankörlüğü hem haksızlığı hem batılı barındırdığı için, akıl, ruh ve kalp nimetlerine de riayeti inkar ettiği için büyük günahların zirvesindedir.

Müşriklerin bu kişi, varlık veya cisimlere sevgisi kuvvetli ve bağlayıcıdır. Lakin beyhude ve batıl olan bu sevgi kaybetmeye ve aldanmaya da müsait bir ortam oluşturur ve gerçek sevginin sahibi Allah’tan uzaklaşan bu kalpler yalnızlık ve cezaya da müstehak olanlardır.

Müşriklerin bu körlemesine sevdalarına rağmen mü’minlerin kıyas edilen Allah sevgileri ise sonsuzdur, samimidir, zorlama olmaksızın ortaya çıkan vefa ve minnet kaynaklıdır. Mü’minler sevgiye layık, korkuya layık sadece Allah’ı bilirler ve güvene layık olan da sadece Allah’tır.

Kalp ve aklın kesiştiği sevgi noktasında mü’minler yaşamı fani, diğer sevgi ve servetleri geçici görmekle samimi ve has bir sevgiyle maliklerine yönelir ve sadakatle bağlanırlar. Bu halleriyle sevgileri güçlü ve kalıcıdır. Değilse zaten sorun veya samimiyetsizlik vardır ki mü’min iman eden, imanı kalpten yaşayan ve yaşatandır.

Gerçek, hak ve hakikat olan sevgi ayetin ifade ettiği gibi sadece Allah’a duyulan sevgidir. Çünkü bu sevgi adildir, şarttır, doğru ve gerekli olandır, diğer sevgiler gibi sahte veya yalan değildir. O halde tüm insanlar bugerçek sevgiye kalplerinde yer açmalı ve dua ve tevbe ile Allah’a yönelmelidir.

Hesap ve mizan günü vakit geç olacak, imansızlıklara çare bulunamayacaktır. O gün sevgisini Allah’a yönlendirebilen sadık kullar ise inşallah bahtiyar olacaktır. Nihayet unutulmamalıdır ki cennetler sadece iman edenler içindir ve Allah sevgisi bu imanın ilk adımıdır.

İLGİLİ AYETLER;

Nisa 4/48
En’am 6/82
Müddessir 74/5
Tevbe 9/1
Nahl 16/3
Rum 30/31,32
Ahzab 33/26

İLGİLİ HADİSLER;

(En büyük günah) Allah seni yaratmış iken, O’na ortak koşmandır. (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 130)

Allah (z.c.hz.)leri buyurur: “Bir adam bilse ki Ben kudret sahibiyim, günahları affederim. O şirk etmedikçe, Ben onu affederim.” (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 329/1)

Şirk ümmetimde düz taşta karanlık gecede karıncaların gezinişinden daha gizlidir. Alameti, adaletsizlikten dolayı muhabbet, ve adaletten dolayı da buğz etmektir. Ve Din, Allah için sevgi ve Allah için buğzdan başka nedir? Allah Teala buyurdu ki:”Eğer siz Allah’ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 215/16)

İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine:

Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir