Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / Bakara 63 ncü ayet, Mükafat
imanilmihali.com
Bir ayet bir açıklama

Bakara 63 ncü ayet, Mükafat

Bakara 63 ncü ayet, Mükafat

“MÜKAFAT”

Bir Ayet Bir Açıklama

“Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir). (Bakara, 2/63)”

AÇIKLAMA;

Doğrusunu Allah bilir.

Ayet, İslam’a tabi olmuş müslümanlar ile diğer semavi dinlere mensup insanlardan iman edip salih amel işleyenlerin de mükafata ereceğini müjdelemektedir. Bu müjde mükafatın yanısıra, mahzun olmamayı ve korkuyla yüzleşmemeyi de kapsamaktadır.

Lakin ayette en mühim kelime inanmak meselesidir ki iman denilen bu nimete erebilmek için sadece inandım demek yetmeyeceği gibi onu bir de salih amelle süslemek lazım gelecektir.

Öte yandan diğer semavi dinlere mensup insanların inanmaları ve salih amel üretebilmeleri muhakkak ki Kur’an’a uygunlukları nispetindedir ki en başta iman konusu gelir. katıksız, saf, koşulsuz imanın Allah’a, kutsal kitaplara, ahirete, peygamberlerin tamamına, meleklere ve kadere iman olduğu açıktır. İman bunların tamamına ayrım yapmadan ve bir kısmını dışlamadan inanmak demektir ki içinde en başta güvenmek vardır.

Diğer dinlere mensup olanların imanlarının bu tanımı karşılayıp karşılamadığı ise teslis, Allah’a dişi melekler (kızlar), oğul ve kız yakıştırmaları gibi gibi şirk kokan günahlardan ne kadar uzak olduğuna bağlıdır. Yani şirk teşkil eden bu bahislerin mevcudiyeti halinde imandan da bahsedilemeyeceği için bahtiyarlık söz konusu olmayacaktır.

Öte yandan salih amel ile kast edilenlerin de Kur’ani istikamette hayat bulması ve niyetten amele uzanan yolda tamamen Kur’an’ın tarif ettiği şekilde ve sadece Allah rızası maksatlı olarak icra edilmesi lazım gelir.

Yüce Allah muhakkak rahmeti ile herşeyi kuşatandır ve imanına şirk bulaştırmayanlarla, hayır ve salih amellerde yarışanları layıkınca ödüllendirecektir ama gerçek ve korkusuz kurtuluş ancak mü’minlere olacaktır.

İLGİLİ AYETLER;

Bakara 2/112
Bakara 2/262
Bakara 2/277
Al-i İmran 3/144-148
Al-i İmran 3/199
Nisa 4/40
Nisa 4/146
Maide 5/85
Nahl 16/95-97

İLGİLİ HADİSLER;

“Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: “Salih kullarım için ben, Cennet’te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım.” (et-Tâc, el-Câmiu li’l-Usül, fî ahâdisi’r-Rasul, V, 402).

“İyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyâde (Allah’ı görmek) vardır.”(Yunus, 10/26)

“Allah’a ortak koşmadan ölen cennete girer; Allah’a şirk koşarak ölen de cehennemi boylar.” (Müslim, Îmân 151)

“Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah’ın gerçekleştireceği kimselerdir.

Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.” (Buhârî, Eymân 9, Tefsîr, 68/1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir