Anasayfa / Ayet açıklaması / Bakara 8 ve 9 ncu ayetler, münafıklar
imanilmihali.com
Bir ayet bir açıklama

Bakara 8 ve 9 ncu ayetler, münafıklar

Bakara 8 ve 9 ncu ayetler, münafıklar

“MÜNAFIKLAR”

Bir Ayet Bir Açıklama

“İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır. Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. (Bakara, 2/8,9)”

AÇIKLAMA;

Doğrusunu Allah bilir.

Ayetin ana manası muhakkak ki münafıklar üzerinedir ki onlar kalplerinde iman nuru olmadığı, inanma eylemini kalplerinde yaşamadıkları ama dilleriyle söyledikleri için ve bunu bilen Allah olduğu için münafıktırlar. Mü’minlerin arasına karışıp mü’min görünmekle iman kardeşliğine sığınıp ama öte yandan imana en büyük zararı verirler.

Münafıkalrın inaçsızlıkları ve riyaları sadece Allah’a iman konusunda değil aynı zamanda ahiret ve bilimum gayb meselelerindedir. Yani onlar yaratılışı da, fıtratı da, zamanı da, sınavı da, hayatı da, yeniden dirilişi ve hesabı da inkarla kaybedenlerdendir. Hatta cehennemdeki yerleri kafirlerden de aşağıdadır.

Herşeyi bilen ve kalpleri gören Allah’ı, inandıkları yalanına tabi kılmaya çalışan bu nankör cahillerin sonu muhakkak karanlıktır.

Öte yandan münafıklar inaçsızlıkla sadece kendilerine değil ama aldatmaya çalıştıkları mü’minlerin sapmalarıyla da büyü günah işlerler ki yüzlerinden anlaşılmayan ve dilleri aksini söyleyen bu kimseler inaçsızlık denizlerinde yüzseler de inanmanın nasip ve kısmetlerinden istifade derdindedir.

Sınavı ve mahiyetini idrakten, Allah’ın yüceliğinden ve kudretini bilmekten yoksun bu biçareler her ne şekilde olursa olsun kendilerini aldatırlar. Çünkü hiçbir şey her şeyi bilen ve gören Allah’tan gizli kalamaz. Çünkü O bize şah damarından yakındır ve en gizlileri de, niyetleri de bilir.

Mü’min, diliyle inandım diyene kafir muamelesi yapmayan (din dışı ilan etmeyen) ancak inandım diyeni inancı ve ameline göre değerlendirebilendir.

İLGİLİ AYETLER;

Bakara 2/10-19
Nisa 4/61
Nisa 4/138-146
Tevbe 9/64-69
Ankebut 29/11
Ahzab 33/73
Fetih 48/6
Hadid 57/13,14
Münafikun 63/1-8

İLGİLİ HADİSLER;

“Münafık, iki sürü arasında kâh birine kâh öbürüne yanaşan şaşkın koyun gibidir”(Müslim ve Nesai/Cem’ul-Fevaid, h no:8101)

“Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır: Selamları lanettir, yemekleri gasp ve yağmadır, Ganimetleri hile ile kazançtır, Mescitlere aralıklı yaklaşırlar Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler, Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler”(İmam Ahmed ve Bezzar/Cem’ul Fevaid, H No: 8110)

“Kimde dört vasıf bulunursa halis münafık olur O dört şeyden biri kendisinde bulunan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet bulunur Bunlar: Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet eder; konuştuğunda yalan konuşur, anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai/Cem’ül Fevaid, H No: 8097)

Hadis: (Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder.) [Buhari]

Hadis: (Bizimle münafıkları ayıran alamet, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Münafıklar, yatsı ve sabah namazına devam edemez.) [Beyheki]

Hadis: (Münafıklarla bizim aramızdaki eman namazdır.) [Hakim]

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir