Anasayfa / sureler ve anlamları / Bakara suresi bize neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Bakara suresi bize neler anlatır

Bakara suresi bize neler anlatır

Bakara suresi; İsmini İsrailoğullarının tapageldiği sığır kelimesinden alan sure 286 ayetiyle Kur’an’ın en uzun suresidir. Medine döneminde inen sure Kur’an’ı, imanı, mü’min ve münafığı tanıtır, iman etmeyenlerin çaresizliğini anlatır, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ispat eder, cennetlerin kudretin tek sahibi Allah’ın müjdesi olduğunu buyurur, sınavı ve iblisin ahdini gözler önüne sererken insanın yaratılmasındaki zorlukları ifade eder.

Sure, kendilerine sayısız nimet ve lütuf verilen, sayısız affa uğrayan ama her defasında verdikleri sözden cayan İsrailoğularını anlatarak mü’minlere kurtuluş yolunu gösterir. Ahiretin azametini gözler önüne seren sure Hz. Musa(as)’nın Firavun’a gönderilişini ve zulümden kurtarılan İsrailoğullarının nankörlüğünü göstererek Tevrat’ı nasıl kendilerine uydurduklarını ispat eder.

Şirk ve küfrün yanılgılarını anlatan sure, tevhid eri Hz. İbrahim (as) ve ehli beytinin yaşamıyla mü’minlere misal verir, sabrı ve şükrü över, imanların mutlaka sınav edileceğini duyurur, helal ve haramı tanıtır, kısas, oruç ve duanın önemini tanıtır, cihadın sınırlarını belirler, hac ibadetini tanıtırken şeytanın en büyük düşman olduğunu hatırlatır.

Sure, İslam hukukuna dair (nikah, vasiyet, miras, borçlanma, tefecilik vs.) emirleri sıralarken, Allah’ın sadece iman edenlerin dostu olduğunu ve dinde zorlama olmadığını bildirir. Zekat ve infakın esaslarını da bildiren sure güzel bir dua ile biter.

Sure, Medine’de inmiştir. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir. Özetle, inanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresidir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan ve İsrailoğullarının tapageldiği “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, özetle, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir