Anasayfa / DAHA FAZLA / Güncel / Barnabas incili
imanilmihali.com
Barnabas incili

Barnabas incili

Barnabas incili

Kutsal kitaplara iman, tüm kutsaal kitapların Allah katından olduğuna ama Kur’an-ı Kerim hariç diğerlerinin insan eliyle tahrif edildiklerine inanmayı gerektirir ki diğer kitapların uygunlukları ancak Kur’an’a uygunlukları nispetindedir.

Bu inanç, onların sahte veya insan yapımı olmadığını kabul ama dine esas teşkil edemeyeceklerini teyit içindir ve o kitapları getiren peygamberler de imanı ve saygıyı gerektirir.

Konumuza esas incillere göz atılacak olursa İznik konseyine kadar var olan pekçok incilden söz etmek mümkündür. O konseyde sayıları dörde düşürülen bu incillerin ortak noktası ise maalesef İsa (as) Peygamberi mesih kabul etmeleridir. Yani İsa (as) Peygamberi bir beşer ve peygamber kabul eden incillerin yamamı o konseyde toplanarak yakılmış ve okunmaları yasaklanmıştır. Bugün Hristiyan dünyasının şirkin pençesinde can çekişiyor olmasının ana nedeni de budur.

Kabul gören dört incilden başka birde adı çokça anılan beşinci bir incil vardır ki bu Barnabas İncil’idir. Bu İncilin sağlam ve doğru olarak muhafaza edildiğine dair görüş oldukça yaygındır ve içerik itibarıyla İslam’a da gayet uygundur. Hatta Barnabas İncili içerisinde Hz. Muhammed (sav)’in müjdesi de yer almaktadır ve Hristiyan alemi asıl bu yüzden itiraz edip, o incili yalanlamaya ve okutmamaya gayret etmektedir.

İncil okumanın gereği veya yasağı kullara kaldıysa da Yüce Allah’ın dini tek ve değişmez olduğundan, Kur’an ayetleri içinde pekçok kez İncil ve Tevrat’a atıf yapıldığından denilebilir ki farz olmasa bile diğer din kitaplarını da okumak ve hiç olmazsa yanlışı öğrenmek uygun olacaktır. Tekrar edersek bu bir farz yani zorunluluk değildir. Ama okunmasının imanı kuvvetlendireceğine dair bir kanı yaygındır.

Barnabas incilini incelediğimizde, İsa (as)’ın Allah’ın oğlu olmadığını, kendisinin bu sözü defalarca tekrar ettiğini, en yakınındaki havarilerin buna şahitlik ettiğini, yaşanan coğrafyadaki insanlara gösterilen mucizelerin, peygamberin değil Allah’ın izniyle olduğunu hemen anlarız. Yine kendisinin bir haberci ve müjdeci olarak kendisinden sonra gelecek Hz. Muhammed isimli peygamberi haber verdiğini ve o ana kadar ki peygamberler bir kavme gelmişken, Ahmed isimli bu son peygamberin tüm insanlığa hükmedeceğini okuruz.

Maziye ait insanlık tarihinin arşivleri o kadar eskilere gidemediği ve Hristiyanlık üst düzey din müesseseleri bir açıklama yapmadığından, Barnabas incilinin muteberliğini de, doğrusunu Allah bilir diyerek yorumlamak lazım gelir. Okunduğunda her ne kadar İslami felsefeye uygun da olsa doğruluğunun bilgisi sadece Allah katındadır.

Lakin Hristiyan dünyası için anılan incilin okunmasının farz mahiyetinde olduğu kanaati hakimdir. Çünkü okumakta oldukları incillerin tamamından farklı hususlar ifade eden kaynağın en azından incelenmesi ve sonra reddedilmesi gerekir ki bu yapılmamaktadır. Çünkü o incilin kabulü pekçok mesih inancı ve uzantısını yerle bir edecek ve hristiyan dünyası İslam’a göç edecektir ki papalık makamının en son istediği şey budur.

Ama biz müslümanlar için okunmasında fayda olan bu eser, en azından gençler arasında yaratılmak istenen hristiyanlık sempatisini kırmaya yardımcı olacak, gençleri aydınlatacak, bizlerin İslam’a daha fazla ısınmasına fayda sağlayacaktır. Misyonerlik faaliyetlerinin zirvede olduğu modern zaman dünyasında gençlerin gerçek İslam’la tanışabilmesi belki bu sayede mümkün olacaktır.

Anne babalar en azından bu yazı kapsamındaki hakikatleri genç nesillere aktararak hakikat perdesini aralayabilir ve hevesle başka dine duyulan sempatilerin bu sayede önüne geçilebilir.

Barnabas incilinin bir diğer ve büyük etkisi de şudur ki tevhid yani tek ve muktedir Allah inancı o incil sahifelerinde de sabittir. Anekdot kitabı ve hikayeler manzumesi dizaynındaki anılan kitap Hz. İsa peygamberin söz ve davranışlarını bize aktarırken ki kaleme alan (Barnabas) havarilerin yazıcısıdır, İslami bir tarzda davranmakta ve söz söylemektedir.

Bu da şunu göstermektedir ki Allah’ın dini peygamberleri değişse de sabittir ve tamamı tevhide hizmet etmektedir. Haram ve helallerin değişiyor olması toplumların azgınlık durumları ile alakalıdır ve hatta mesela domuz etinin o dindede haram olduğuna (sonradan aslen bir yahudi olan Pavlus tarafından ki kendisi incilleri kaleme aldıranlardan birisidir serbest bırakıldığına) dair söylentiler mevcuttur. (Not: bir yahudinin peygamber dini yerine kendi beşeri dinini hristiyanlık diye deklare etmesi, yahudilerin hristiyanlara en büyük aldatmacasıdır.)

O halde Tevrat ve İncil için konuşursak ki ehlikitap bunları eski ve yeni ahit olarak isimlendirir, yani yahudiler Hristiyanlığı asla yeni bir din kabul etmez ama yahudiliğin devamı sayarlar, her ikisinde de Kur’an ile emredilen ahlaklı yaşamak, iman etmek, ibadet etmek, salih amel sergilemek ve en önemlisi Allah’ın yanına berisine ortak ve eşler atamamak bahsinin her iki kitapta da olduğu sonucuna varırız ki İslam’ın tezi, Kur’an’ın yeminli ifadesi zaten budur.

Bu bahis evlatlarımıza çok iyi anlatılmalıdır ki Allah’ın ipine daha sıkı sarılınabilsin.

İslam’ı hor gören, demode veya aşırı yasakçı kabul eden gençlik bu iki kötü örnekten de (Tahrif edilmiş tevrat ve incilden) şunu anlamalıdır ki değişmeden korunan ve baki kalacak kutsal kitap sadece Kur’an ve son ve değişmez din sadece İslam’dır. Muazzez peygamber bu dinin nebisi ve Kur’ani ayetler insanca yaşamanın teminatıdır.

Maddi durum mukayesesi veya kanunların yaptırım gücü veya ülke olarak kalkınmışlıklara kanmadan gençliğe, İslam’ın değil müslümanların yanlış olduğunu anlatmak her ana baba ve öğretmenin görevidir ki zaten bu yanlışlık nedeniyle batı İslam’a hücum etmektedir.

Mesele batının ve tüm dünyanın değil, MÜSLÜMANLARIN MÜSLÜMAN OLABİLMESİNDEDİR.

Rabbim bizleri Kur’an nurundan istifade edebilenlerden eylesin.

Rabbim imanlı kalpleri şaşırtmasın.

Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak Gurbet, maddi anlamda, kişinin vatanından ayrı yaşaması veya manevi anlamda yanlış işler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir