Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah'a iman / Bir fark olmalı, olacaktır
imanilmihali.com
Bir fark olmalı, olacaktır

Bir fark olmalı, olacaktır

Bir fark olmalı, olacaktır

İman edenle etmeyen arasında,

İman ve İslam’la yaşayan ile küfür, şirk ve münafıklığa koşan arasında,

Sadece Allah diyenlerle, Allah’la beraber bazılarına da ilah diyenler arasında,

Kur’an’ı anlayarak okuyanlar ve hayata yansıtmaya çalışanlar ile okumayanlar veya anlamadan sadece sevap kazanmak için arapça okuyanlar arasında,

Kur’an’ı ve Allah’ı tanımaya çalışanlar ile Allah’ı zikretmeyenler arasında,

Allah’a sığınıp güvenenlerle, güvenmeyenler ve başkalarından medet umanlar arasında,

Allah’ın ayetlerini Kur’an’da, kainatta ve bedende bulan ve gözyaşı dökenler ile bu ayetleri göremeyenler arasında,

Hz. Muhammed (sav)’i seven, ehlibeytini sevenler ile sevmeyenler ve dalga geçenler arasında,

Hz. Peygamberin vahyi sünnetine sadık ama örfi sünnetine sadece saygılı olanlar ile hem vahyi hem örfi sünneti din sananlar arasında,

Mezar ve türbelere saygı duyanlar ile buraları mabete çeviren ve ölülerden medet umanlara arasında,

Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret ve kıyamete, kader ve kazaya iman edenler ile etmeyenler arasında,

Fıtrat yeminine sadık kalanlar ile Allah’a verdiği sözü unutanlar arasında,

Fatiha ile her rekatta Allah’a söz verenler ve verdiği sözden haberi bile olmayanlar arasında,

Kutsal mesajı kutsal sayanlarla arapçayı kutsal farz edenler arasında,

İyilik yapanlarla yapmayanlar arasında,

Kötülükten kaçınıp, kötülerle mücadele edenler ile kötülük yapanlar ve kötülüğe ortam hazırlayanlar arasında,

Dini sadece Allah’a mal edenlerle, beşeri din yaratmak hevesinde olanlar arasında,

Allah’ın ayetlerini gözyaşları ile okuyanlar ile ayetlerle dalga geçenler arasında,

Şükür ve dua ile yaşayanlar ile nefisleri kendisine kibri öğütleyenler arasında,

Mazlumlar ve zalimler arasında,

Şeytandan Allah’a sığınanlar ile Allah’tan (haşa) şeytana sığınanlar arasında,

Ölümü sonsuz yaşama bir geçiş görenler ile ölümü son sananlar arasında,

Ahiret hesabından korkanlar ile ahiret yaşamını inkar edenler arasında,

Dünyayı sınav alanı görenler ile dünya malına tapanlar arasında,

Kıyamet koparken bile ağaç dikenler ile gereksiz yere ağaç kesenler arasında,

Yaratılanı Yaratan’dan dolayı sevenler ile hoşgörüsüz, büyüklenenler arasında,

Kur’an kıssalarından ders çıkaranlar ile bu kıssalara eskilerin hikayeleri diye bakanlar arasında,

Şeytanı insanın en büyük düşmanı görenler ile şeytana kulluk edenler arasında,

Kamil müslümanlar ile dönek münafıklar arasında,

Hak ve adaleti gözetenler ile gözetmeyenler arasında,

Ölçüde tartıda hile yapmaktan korkanlar ile korkmayanlar arasında,

Eşcinsellik ve sapıklıklardan kaçınanlar ile bunlara daim olanlar arasında,

Yeryüzünde ıslaha çalışanlar ile bozgunculuk yapmaya çalışanlar arasında,

Sihir ve büyüden kaçınanlar ile bunlardan çıkar umanlar arasında,

Gıpta eden mü’minler ile haset eden şeytanlar arasında,

Kendini düzeltmeye çalışan müslümanlar ile açık arayan fitneciler arasında,

Yalan ve iftiradan korkanlar ile yalan söylemekten kaçınmayanlar arasında,

Dini Allah’a has kılanlar ile kılmayanlar arasında,

İbadetlerine riya, gösteriş ve büyüklenme katmayanlar ile katanlar arasında,

Camilerde ibadet edenler ile buralarda ticaret, partizanlık, fitnecilik, pazarlık yapanlar arasında,

İmanına ibadet, ahlak ve salih amel katanlar ile katmaktan imtina edenler arasında,

Sadece Allah rızası gözetenler ile gözetmeyenler arasında,

İyilik yapanlar ile yaptığı iyiliği başa kakanlar arasında,

Acizliğini bilenler ve küçük dağları yarattı iddiasında olanlar arasında,

Allah’ın ipine sarılanlar ile şeytanın tuzaklarına sarılanlar arasında,

Allah’ın dinini (tevhid) kabul edenler ile Allah’ın dinini bölmeye çalışanlar arasında,

İslam’da zorlama (ikrah) olmadığını bilenler ile bunu inkar edenler arasında,

Dinde samimi olanlar ile olmayanlar arasında,

Terör ve zulme karşı duranlar ile terörü cihat sananlar arasında,

Kamu malını kutsal sayanlar ile saymayanlar arasında,

Hak yemekten korkanlar ile korkmayanlar arasında,

Haramdan korkup helal lokma peşinde olanlarla haram yemekten kaçınmayanlar arasında,

Nefsini terbiye etmeye çalışanlar ile nefsine tabi olanlar arasında,

Mal, evlat ve kadınların dünya sınavı için süslü gösterildiğini bilenler ile bunu unutanlar arasında,

Kafir, müşrik ve münafıklarla bir arada oturmayanlar ile bunlarla kankardeş olanlar arasında,

Merhametli olanlarla olmayanlar arasında,

Zekat verenlerle vermeyenler arasında,

Zekatı ihtiyacın fazlası görenler ile kırkta bir sananlar arasında,

Malını paylaşanlar ile parayı biriktirenler arasında,

Şifayı Allah’tan umanlar ile doktordan bilenler arasında,

Rızkı verenin Allah olduğunu bilenler ile rızkı başkalarından bekleyenler arasında,

Gecenin, gündüzün, aydınlık ve karanlığın birer varlık olduğunu bilenler ile bilemeyenler arasında,

Günahkar olduğunu itiraf edebilenler ile nefsini putlaştıranlar, kibirlenenler arasında,

Fıtrata inananlarla yaratılışı tesadüflere bağlayan cahiller arasında,

Dinin vahyi unsurlarının tamamına iman edenler ile ispat arayanlar arasında,

Dine ait beşeri/örfi işlerde aklını kullananlar ile kullanamayanlar arasında,

Sırat-ı Mustakim üzere yürüyenler ile yoldan sapanlar arasında,

Tevbe edenler ile etmeyenler arasında,

Tevbeyi gönülden edenler ile oyuncak edenler arasında,

Nimetlerden sorulacağımızı bilenler ile nimete nankörlük edenler arasında,

Vatan sevgisinin imandan olduğunu bilenler ile bilmeyenler arasında,

ELBET BİR FARK OLMALIDIR VE OLACAKTIR.

ÇÜNKÜ ALLAH DÜNYA HAYATINDA DA AHİRETTE DE ZERRECE HAKSIZLIK YAPMAZ.

Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın Vaadine itikad imtihanımızdır

Dünya çok yakında artan zulüm ve şeytanlıkları harap edercesine, Allah’ın vaatlerinin tek tek gerçekleşmesine şahitlik ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir