Anasayfa / Global siyonizm / Birlik ve beraberlik ruhu
imanilmihali.com

Birlik ve beraberlik ruhu

Altıncı adımda yer alan birlik ruhu, kök, köken, din, mezhep, memleket, yaş, ten, dil, inanç ayrımı yapmaksızın ideal birlikteliği yapmış, gönül ve kültür bağları tesis etmiş kitlelerin varlık ve yokluklarının aynı kadere bağlı olduğunu anlamaları ve beka için birlikte mücadele etmek gerektiğine ikna olmalarıdır.

Faziletli davranışlara düşman olan ver kişilerin kendi şahsi çıkarlarından başka bir endişe taşımayan bir çevre içinde iyiliksever ve faziletli insanlar boğulup boğulup gitmeye ve bozulmaya mahkum olurlar. (EHY)

Genel anlamda bütün insanlık hava, su, toprak kardeşidir, yeşil deniz, mavi gök kardeşidir, aynı fıtrata, aynı nasba sahiptir, kardeştir. Daha özelde vatanlaştırılan topraklar üzerinde kümelenen kitleler o topraklarda kader birliği yapmış, aynı ideal ve kültüre sahip halklar, milletlerdir. Aynı geçmişe sahip ve aynı ortak geleceğe sadık bu insanların kader birliktelikleri de kaçınılmazdır, bir ve beraber olmaları yaşayabilmek adına zorunludur. Bir ve beraber olmak egemen düşünce olarak, Allah’ın iman kardeşlerine değişmez emri, vatanseverlerin ülküsü, yeryüzünde huzur ve güven arayan tüm insanlığın ortak gayesidir. Beşeri hayatın emniyetle devamı, inanç dünyasının hür ve esen kalabilmesi, şer güçlerin yenilebilmesi, ahlakın sevgiyle yüceltilebilmesi, güçlü ve istikrarlı olabilmek ancak bir ve beraber olmakla, doğru ideallerde buluşmakla mümkündür. Birlik ve beraberliğin kaçınılmaz şartı ise dinen müsterih olabilmek, fert veya toplum olarak tam bağımsızlıktır.

Atatürkçü, laik ve vatansever olmak, iman kardeşleri ile gönül müşterekliği sağlamak bu ülkede bir ve beraber olmanın temel koşuludur. Memleketi, cinsi, teni, inancı, lehçesi ne olursa olsun Anadolu evlatlarının tümü kardeştir, ağzından ‘La İlahe İllallah’ çıkan herkes din kardeşidir. Bu cihetle karşıdakine azınlık veya etnik köken muamelesi yapmaktan hatta nasbını araştırmaktan ziyade onunla gönül bağları kurmaya çalışmak doğru ve lazım olandır.

Fikir ayrılıklarını kin ve düşmanlık vesilesi kılanlar, bunu şiddete vardıranlar, baskı ve zulüm aracı kılanlar bizden değildir. Çünkü fikirlerdeki çeşitlilikler doğruyu bulmak için şart olan, gerçeğe hizmet eden, ileri götüren, hayata renk katan, insanlık serüvenini monotonluktan kurtaran vazgeçilmezlerdir. Hoşgörü ve saygı bu ayrılıkların sevgiyle kenetlenmesini ve uzlaşmasını sağlar. Farklı fikirler aynı çatı altında yaşayabildiği müddetçe birlik ve beraberlikten söz edilebilir. Herkesi aynı düşünceye mahkum etmek gericiliğin resmi, baskı ve zulmün göstergesi, düşünemeyen kitlenin biçareliğinin ispatıdır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir