imanilmihali.com
Peygamberimizin ahlakı Kur’an ahlakıdır

Birr

Birr

Sözlükte “iyilik, doğruluk, itaat, hayır ve hasen” anlamlarına gelen “birr” kavramı din dilinde; îman, doğruluk, güzel ahlâk, sâlih amel, hayır, iyilik, ihsan, Kur’ân ve sünnete uyma, farzları eda etmek ve masiyetleri terk etmek gibi insana sevap kazandıran ve Allah’ın rızasına vesile olan her türlü hayırlı amellere, itâatlere ve güzel davranışlara denir. Peygamberimiz (a.s.) “Birr, güzel ahlâk’tır” buyurmuştur (Müslim, Birr, 14. III,1980). (bk. Berr) (DİB)

Tevhidin ve İslam’ın esası, sadece Allah’a kulluk bilinciyle, doğruluk, tevazu, eşitlik, teslimiyet, tevekkül, iyilik, sevgi, samimiyet, muhabbet ve yardımlaşmadır. Birr kelimesi bu güzel huy ve davranışları bir arada ifade eden muazzam bir kelimedir ve mü’min hayatının özetidir.

Başkaları bizim hayatımıza bakıp Müslüman olmaya özenmiyorsa daha yapacak çok şeyimiz var ve eksiğimiz çok düsturundan hareketle, bu güzellikleri sahiplenmemiş ve hayata yansıtamamış isek imanımız da, Müslümanlığımız da gelişmeye muhtaç demektir.

Peygamberimizin örnek ahlakı bizler için birr konusunda mükemmel bir örnektir. Ahlakı ayetlerle de övülen Peygamberimizin, kendisine, ailesine, topluma, mü’minlere ve hatta kafirlere yaklaşımı, sabır, alçakgönüllülük ve bağışlamayla perçinlenmiş karakteri mü’min için hedef ve cennetvari yaşam için esas alınması gereken yaşam şeklidir.

İbadetin, imanın, ahlakın tümünü içeren, İslam ve imanın şartlarını külliyen kucaklayan Birr, Müslüman için kurtuluş ve esenliğin anahtarı, cennetlere varabilmenin müjdesidir.

Birr’e eren kullar, hayata sınav gözüyle bakabilen, dünya mallarını eğreti bir emanet olarak kabullenen, kendisi kadar mü’min kardeşini de düşünen, komşusu açken tok yatmayan kullardır.

İslam’ın varmak istediği gaye Birr’in hayata egemen olması noktasıdır ki o zaman zaten kötülükler ortadan kalkacak, nefisler terbiye edilecek, şer odakları kandıracak kul bulamayacaktır.

Mü’min, birr esasları dâhilinde yaşamak ve ölmekle mükelleftir. Boş heves ve arzular, fani açlıklar, haddi aşan günahlar, haramlara edilen tamahlar terk edilmesi gereken boş huylardır.

İhsan, hidayet, hikmet ve lütufla bezenmiş birr, Müslüman kulu sırat-ı Mustakim’de esenliğe kavuşturacak güzel ahlaktır ki iman ve ibadetin varacağı son nokta da işte bu cennet ve Peygamber ahlakıdır.

Rabbim tüm imanlı kullarını birr’e eriştirsin.
Amin!

Birr

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir