Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri / Büruc suresi – Karşılaştırmalı meali
imanilmihali.com
Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Büruc suresi – Karşılaştırmalı meali

Büruc suresi – Karşılaştırmalı meali

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

BÜRUC SURESİ

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Süleyman Ateş Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Ali Bulaç 1- Burçları olan göğe andolsun,
Diyanet Vakfı l. Burçlara sahip gökyüzüne,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-O burçlara sahip gök yüzüne,
Süleyman Ateş 1. Burçlar sahibi göğe andolsun,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
Ali Bulaç 2- O vadedilen güne,
Diyanet Vakfı 2. Geleceği bildirilmiş olan güne,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-o va’dolunan güne,
Süleyman Ateş 2. Va’dedilen güne andolsun,
Yaşar Nuri Öztürk 2 O vaat olunan güne,
Ali Bulaç 3- Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).
Diyanet Vakfı 3.(O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-o şahitlik edecek ve şahitlik edilecek olana yemin olsun ki,
Süleyman Ateş 3. (O gün) Şahide ve şahidlik edilene andolsun,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
Ali Bulaç 4- Kahrolsun Ashab-ı Uhdud
Diyanet Vakfı 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-o hendek sahiplerine la’net edildi.
Süleyman Ateş 4. Ki kahroldu o hendeğin adamları
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
Ali Bulaç 5- ‘Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’
Diyanet Vakfı 5.O çıralı ateşin ,
Elmalılı Hamdi Yazır 5-O çıralı ateş sahiplerine.
Süleyman Ateş 5. O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş (hendeğinin adamları)!
Yaşar Nuri Öztürk 5 O tutuşturulan ateşin adamları,
Ali Bulaç 6- Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.
Diyanet Vakfı 6.Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-O zaman ki, çevresinde oturmuşlardı.
Süleyman Ateş 6. Onlar, o(ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Onlar onun başında oturmuşlardı.
Ali Bulaç 7- Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Diyanet Vakfı 7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Müminlere yaptıklarını bizzat seyrediyorlardı.
Süleyman Ateş 7. Ve onlar, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Ali Bulaç 8- Onlardan, yalnızca ‘üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.
Diyanet Vakfı 8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah’a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.
Süleyman Ateş 8. Mü’minler sırf aziz, övgüye layık Allah’a inandıkları için o (zalim)ler onlardan öc aldılar.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah’a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
Ali Bulaç 9- Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.
Diyanet Vakfı 9.O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .
Elmalılı Hamdi Yazır 9-O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur ve Allah, herşeye şahittir.
Süleyman Ateş 9. O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Allah, her şeye tanıktır.
Yaşar Nuri Öztürk 9 O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
Ali Bulaç 10- Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır.
Diyanet Vakfı 10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!
Süleyman Ateş 10. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
Ali Bulaç 11- Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.
Diyanet Vakfı 11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-İman edip iyi işler yapanlara ise muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır, işte o büyük kurtuluş odur!
Süleyman Ateş 11. İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur.
Yaşar Nuri Öztürk 11 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
Ali Bulaç 12- Doğrusu, Rabbinin ‘zorlu yakalayışı’ şiddetlidir.
Diyanet Vakfı 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Gerçekten Rabbinin tutuşu çok şiddetlidir.
Süleyman Ateş 12. Şüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.
Ali Bulaç 13- Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.
Diyanet Vakfı 13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.
Süleyman Ateş 13. İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O’dur.
Yaşar Nuri Öztürk 13 İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur!!
Ali Bulaç 14- O çok bağışlayandır, çok sevendir.
Diyanet Vakfı 14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.
Süleyman Ateş 14. O bağışlayandır, sevendir.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Gafûr O’dur, Vedûd O!
Ali Bulaç 15- Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir.
Diyanet Vakfı 15. Şerefli Arş’ın sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Arş’ın sahibidir, şanı yücedir.
Süleyman Ateş 15. Arş’ın sahibidir, yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Arşın sahibidir; Mecîd’dir, şanı yüce olandır!
Ali Bulaç 16- Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.
Diyanet Vakfı 16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Dilediğini yapandır.
Süleyman Ateş 16. İstediğini yapandır.
Yaşar Nuri Öztürk 16 İstediğini hemen yapandır.
Ali Bulaç 17- Orduların haberi sana geldi mi?
Diyanet Vakfı 17. Orduların, haberi sana geldi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-O orduların kıssası sana geldi ya?
Süleyman Ateş 17. O orduların haberi sana geldi mi?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Geldi mi sana orduların haberi?
Ali Bulaç 18- Firavun ve Semud (ordularının)?
Diyanet Vakfı 18. Yani Firavun ve Semûd’un
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Firavun’un ve Semud’un kıssası?
Süleyman Ateş 18. (Yani) Fir’avn ve Semud(kavimlerin)in?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Yani Firavun ve Semûd’un?
Ali Bulaç 19- Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Diyanet Vakfı 19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.
Süleyman Ateş 19. Doğrusu, nankörler bir yalanlama içindedirler.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
Ali Bulaç 20- Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.
Diyanet Vakfı 20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
Süleyman Ateş 20. Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.
Ali Bulaç 21- Hayır; o (Kitap), ‘şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;
Diyanet Vakfı 21. Hayır o şerefli bir Kur’an’dır.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Fakat o, şanlı bir Kur’an’dır,
Süleyman Ateş 21. Hayır, (Kur’an, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur’an’dır.
Yaşar Nuri Öztürk 21 İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur’an’dır.
Ali Bulaç 22- Levh-i Mahfuz’dadır.
Diyanet Vakfı 22.Levh-i Mahfuz’dadır.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Levh-i Mahfuz’dadır.
Süleyman Ateş 22. Korunan bir levhada(yazılı)dır.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz’dadır.

 

 

http://www.kuranikerim.gen.tr sitesinden alınmıştır.

 

Büruc suresi – Karşılaştırmalı meali

Bu yazıyı okudunuz mu?

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri NAHL SURESİ Ali Bulaç Rahman ve Rahim ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir