Hac

Hac ibadetinin farzları, vacip ve sünnetleri, şartları, edası, hikmet ve fazileti, makbul olma esasları, kaçıranlar için vekil etme esasları için okuyunuz.

Hac İbadeti ve fazileti

Allah

Hac İbadeti ve fazileti Hac kelimesi, lügatte kasd ve teveccüh mânasına gelmektedir. Dinî mânası ise, Kâbe-i Muazama ve Arafat’ı, Şevval, Zilka’de ve Zilhicce ayının ilk 10 günü ziyaret etmek ve ...

Devamı »

Hac ibadetinin şartları

eski zamanlarda kabe

Hac ibadetinin şartları Hac Ne Zaman Farz Olur? Hac bir kimse üzerine şartları tahakkuk edince farz olur. Üzerine hac farz olan kimse hemen o yıl hacca gitmesi gerekir. Bu ibadeti ...

Devamı »

Haccın rükün, vacip ve sünnetleri

Allah’a Karşı Kulluk Görevimiz Olarak “Dua”

Haccın rükün, vacip ve sünnetleri Haccın rükünleri ikidir: 1 – Arafatta bir müddet beklemek. Buna vakfe denir. 2 – Ziyaret tavafı yapmak. Bu ikisinden birisi yapılmadığı takdirde hac fâsid olur, ...

Devamı »

Tavaf nedir

Tavaf nedir?

Tavaf nedir Tavaf, lügatte, bir şey’in etrafında dolanmak demektir. Dinî mânası ise, Kâbe’nin etrafında 7 kere dolanmak demektir. Kâbe’nin etrafında her bir devire şavt denir. 7 şavt bir tavaf olur. ...

Devamı »

Sa’y nedir

Sa'y nedir?

Sa’y nedir Sa’y, Kâbe’nin doğusundaki Safâ ile Merve denilen iki tepe arasında koşarak yürümek demektir. Sa’y’in Vâcibleri 1. Sa’y’in tavaftan sonra olması. 2. Sa’yi 7 şavt yapmak. Safâ ile Merve ...

Devamı »

Vakfe Nedir

Vakfe Nedir?

Vakfe Nedir Mekke civarındaki Arafat dağının bulunduğu yerde bir miktar durmaya vakfe denir ki haccın rükünlerindendir. Bu rükün yerine getirilmeden hac bozulur, sahih olmaz. Bu sebeble Peygamberimiz: “Hac, Arafat’tır” buyurmuştur. ...

Devamı »

Hac’da şeytan taşlama

Hac'da şeytan taşlama

Hac’da şeytan taşlama Remy-i Cimar Ne Demektir? Cemre adı verilen yerlere ufak taşlar atmak demektir. Buna dilimizde Şeytan Taşlama denir. Mina’da taş atılacak üç yer vardır. Bunlar da: 1. Cemre-i suğra ...

Devamı »

Umre

Umre

Umre Ömre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah’ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Ömre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine ...

Devamı »