Anasayfa / İman esasları konuları

İman esasları konuları

Kaza ve kadere iman

İman esasları konu anlatımları

Kaza ve kadere iman anlaşılması zor iman konularındandır ve Peygamberimizin buyurduğu gibi üzerinde çok konuşulması ve düşünülmesi istenmeyendir. Çünkü ferdin, aile ve toplumun, devlet ve milletlerin, gezegen ve yıldızların hepsinin ...

Devamı »

Ahirete iman

İman esasları konu anlatımları

Ahirete iman, iman edilecek konular içerisinde Allah’a imandan sonra gelecek kadar öneme sahip bir konudur ki ahirete iman görünmeyen aleme, gayba ait olması, ilahi nizam ve mananın izahı olması sebebiyle ...

Devamı »

Peygamberlere iman

İman esasları konu anlatımları

Peygamberlere iman Yüce Allah’ın insanlara emir ve yasaklarını bildirmek için kalplerine vahyettiği ve tamamı örnek ahlaka sahip, güvenilir kullardan oluşan peygamberlere inanmayı ve onların getirdiklerine (tahrif edilmemiş ve saptırılmamış ise) ...

Devamı »

Kitaplara iman

İman esasları konu anlatımları

Kitaplara iman tümü Allah katından olan kutsal kitapların tamamına, getirdiklerine iman etmek lakin sadece Kur’an’ın insan eliyle tahrif edilmediğini bilerek Kur’an-ı Kerim’i esas almak, diğer kitapların muteberliklerini ancak Kur’an’a uygunlukları ...

Devamı »

Meleklere iman

İman esasları konu anlatımları

Meleklere iman, mü’minlere dost ve kafirlere düşman meleklerin varlığına, hizmet ve itaatlerine, yaratılışın vazgeçilmezlerinden olduklarına ve ilahi nizamın ahenkle devamında nurdan yaratılmış bu varlıkların hizmet ve tesbihlerinin önemli bir yer ...

Devamı »

Allaha iman

İman esasları konu anlatımları

Allah’a iman, iman bahsinin muhakkak ilk adımı ve esasıdır. İman edilecek konuların tamamı Allah’a iman ile ifade edilebilir. Çünkü Yaratan, yöneten, alan ve veren sadece O’dur. O’na iman diğer iman ...

Devamı »

İman esasları

İman esasları konu anlatımları

İman esasları, Allah’a, peygamberlere, kutsal kitaplara, meleklere, ahirete ve kadere iman şeklinde tarif edilen konu , esas ve şartlardır. İman, bunların tamamına, koşulsuz, kalpten ve tahkik edip ikna olarak inanmayı ...

Devamı »

Tekfir nedir

İman esasları konu anlatımları

Tekfir nedir sorusuna irtidat (mürted) tarifleri ile birlikte bakmak ve dine girişte ve çıkışta zorlama olmadığını, kulun beyanının esas olduğunu, imani meselelerde ise yorum yapma hakkını sadece Allah’a teslim etmek gerektiğini ...

Devamı »