Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah’a iman

Allah’a iman

Allah(cc)’a iman; O’nun birliğine, tekliğine, kudret ve iradesine, ilmi ve rahmetine imandır. Allah’a iman, O’na en güzel sıfat ve isimleri yakıştırmak, O’nu kendisine yakışmayanlardan tenzih etmektir. Tüm tesbihler, hamdler sadece O’nadır. O olmadan veya yanına başkaca ilahlar eklemek suretiyle O’na iman…iman değil şirktir. Ve şirk Allah’ın kabul etmediği belki de tek şeydir.

Yüce Allah ve fıtrat

Din Allah’ındır

Yüce Allah’ı tanımadan vaadini, yaratılışı ve sınavı anlamak mümkün değildir. Keza anlamak da doğru kelime değildir, doğrusu tanımaktır. Bilmek ve anlamak sırrına ermek, akla uygun hale getirecek ilme sahip olmak ...

Devamı »