Anasayfa / YARATILIŞ

YARATILIŞ

Tevhid ve takva

Tevhid, fıtratta kalplere yerleştirilmiş bir tohumdur. Sulandığı, çapalandığı müddetçe hep diri kalır. Susuz bırakılırsa dikenlenir, solar ve nihayet ölür! Tevhid ve takva inanç kalesinin en yüksek burçlarıdır ki sadece Yüce ...

Devamı »

İlk günah

İnsanlığın ilk günahı, yaratıldıktan hemen sonra konduğu açlık ve mutsuzluğun olmadığı cennetlerde, kendisine tek yasak edilen şeyi yapmasıdır. Bunun ayetin ifadesiyle bir ağaç ve meyvedir ve şeytan ettiği yemin gereği ...

Devamı »

İlk isyan

Yüce Allah topraktan yaratacağı insana diğer tüm melek secde etmesini isterken, aslında kendi kudretine ve içine ruhundan üflediği insanın sergileyeceği mucizevi yaşamın eşsizliğine secde edilmesini istemiştir. Lakin aklı, ruhu ve ...

Devamı »

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. Tevhid veya şirk, mü’min veya kafir. İki din de, iki yaşam da aynı kalbe sığmaz. ...

Devamı »

Yasak elma

Cennetteki yasak ağaç, Allah’ın hukuk ve sınırıdır. Buna tecavüz haksızlık ve zulümdür. Bu sınırlar yeryüzü için hududullahtır. (EHY) Tevrat kaynaklı çoğu rivayette, efsanelerde, mitlerde sayısız yasak elma bahsi vardır ki ...

Devamı »

Emanet

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü (şüphesiz) o çok zalimdir, çok cahildir. Allah, münafık erkeklere ve ...

Devamı »

Belirli süre

İblise verilen belirli süre; şeytanın eceline dek kötülük fısıldamakla geçecek, kıyamet öncesinde sonlanacak bir zamandır. Kıyametin bilgisi ise sadece Allah’tadır. Çünkü gaybı bilen ancak O’dur. Lakin şu hakikattir ki kötülük ...

Devamı »