Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / Cehennem dolacaktır
imanilmihali.com

Cehennem dolacaktır

“Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.” (Secde 32/13)

“Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” (Sad 38/85)

“Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.” (Hud 11/118,119)

“Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.” (Sebe 34/20)

Yüce Allah çoğu ayetinde Hz. Peygamber’e dahi insanların çoğuna uyması durumunda yanılacağını buyurmakta, insanların çoğunun iman etmeyeceğini bildirmekte, şeytanın (İblisin) insanların çoğunun iman etmeyeceği zannında haklı çıktığını beyan etmektedir.

“Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.” (E’nam 6/116)

“Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.” (Yusuf 12/103)

Yine cehennemler ayetin ifadesiyle ağzına dek dolacaktır. Oysa Allah’ın cennetleri ağzına dek doldurmak gibi bir ahdi yoktur. Bu aynı zamanda iblisin insan hakkında çoklukla haklı çıkacağının da ispatıdır, yemininde başarılı olduğunun da. Bu iki dehşetli ifade bize şunu anlatır ki, yaşayan insanların çoğu batıl işler ve şeytan peşinde koşarak aldanmakta ve iman etmemektedir, cehennemler bu yüzden dolacak ve cennetler tenha kalacaktır. Bu mucizevi ama dehşetli ihbar ise bizlere nasıl bir ahir zaman yaşadığımızı ve nasıl iman etmediğimizi göstermeye yeter de artar bir ibrettir.

“O gün Cehenneme, “Doldun mu?” deriz. O da, “daha var mı?” der.” (Kaf 50/30)

Yüce Allah kimin daha iyi işler yapacağını görmek için hayatı ve insanı yaratmış, çirkine sapanlara azap, iyilik ve güzellikte kalanlara müjdeler vadetmiştir. Hayat bir sınavdır ve bazıları hafife alsa da sınav yaratılışın tek gayesidir. Ömür ecele dek süren imtihandır ve asıl baki hayat ecelden sonra başlayandır.

“İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah’ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.” (İnsan 76/1-6)

Tüm insanlar doğal olarak affedilmeyi, cennetlere konulmayı ve sonsuz yaşamda mutlu ve huzurlu olmayı, korkudan uzak güvende olmayı diler. Bu dünyada nasıl yaşarsa yaşasın hemen herkes ecelden sonraki hayatta korkulacak bir şey olmadığına inanmak ister. Halbuki durum bunun tam tersidir ve ecel kurtuluş değil bilakis vefasızlık ve haddi aşmalarla hesaplaşma, işlenen günah ve yapılan kötülüklerin hesap verme yeridir.

İnsan, ayetin ifadesiyle cahil, nankör, zalim ve acelecidir, hırslı ve sabırsızdır. Dağların dahi yüklenmeye korktuğu emaneti rızasıyla yüklenen insan, emanete layıkıyla sahip çıkamamak suçuyla günahların en büyüğüne de imza atmaktadır. Bunun da elbet bir bedeli olacaktır.

“Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.” (Me’aric 70/19)

Şimdi soru şudur; kimdir bu cehennemlikler? Biz değilsek kimlerdir? Boşuna cevap aramayın ayetin işareti doğrudan bizi göstermektedir.

Son bir hatırlatma; Kur’an’da cehennem azabının hatırlatıldığı her ayetin/ayetlerin son cümlelerinde hep, Allah’ın bağışlayan olduğu da hatırlatılmıştır. Bu da bizi tevbe kapısına götürür.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir