Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Cehenneme gitmenin on kolay yolu
imanilmihali.com
Cehenneme gitmenin on kolay yolu

Cehenneme gitmenin on kolay yolu

Cehenneme gitmenin on kolay yolu

Doğrusunu sadece ve daima ALLAH bilir!

1. Sadece Allah diyememek, Allah’tan başka ilahlar edinmek, günahkar ve acizliği inkar etmek, büyüklenmek, Allah’a varlık, yaratış ve yönetimde ortaklar koşmak, rızkı, nimeti ve şifayı kullarda aramak, Allah’tan başkalarını da Allah’ı sever gibi sevmek, onlardan korkmak ve Allah’ın yanında birilerine, makam ve nüfuslara, servetlere güvenmek kısaca Allah’a imanda kusur etmek, imana şirki bulaştırmak.

2. Kur’an’ı anlamadan okumak veya hiç okumamak suretiyle dini ve imanı tanımamak, bu sayede Kur’an şefaatinden mahrum kalmak, kulaktan dolma bilgilerle dini güdükleştirmek, niyet ve amelleri Kur’an’a göre değil, hafız ve hocaların sözlerine göre tanzim etmek, en büyük şefaatçi Kur’an’ı duvara asmak, hayatın dışına itmek, Kur’an ile bildirilen emir ve yasakları tanımamak, tevbe ve duayı kibirle terk etmek, yoklukta isyan ile, refah ve bollukta böbürlenme ile başa gelen kötü şeyleri Allah’tan iyi şeyleri kendisinden bilmek, arapçaya ve israiliyata mahkum edilmiş dini bu haliyle yaşamaya rıza göstermek, dini bilmemenin mazeret olacağını zannetmek, sakal ve takke ile mü’min olunacağını sanmak, ölülerden medet ummak, şerefi Kur’an’da değil servet ve makamlarda aramak, Kur’an yerine veya hilafına icat edilen beşeri kitap ve sözleri dinin, Kur’an’ın üzerine çıkarmak, dini mişnalara teslim etmek, Kur’an’dan başka tartışma üstü kitaplar, Peygamberden başka tartışma üstü kişiler edinmek, hakikatin sadece Kur’an’da olduğunu bilmemek.

3. Dini Kur’an’dan öğrenen, örnek Kur’an ahlakı sahibi muazzez Peygamberin uydurma dahi olsa sünnet ve hadislerini Allah’ın farzlarının üzerine çıkarmak, hadis ve sünnetleri Kur’an ile sorgulamamak, O’nun vahiy adına aracı olduklarına inanmamak, O’nun kişiliğini ve bundan ziyade iman ve ibadetini örnek almamak, O’nun tebliğ ve davetini anlamamak, O’na isnat edilen tutarsız ve yalan rivayet ve uydurma hadisleri ayırt edememek, dine kılavuz Peygamberimizin ahlakı ve imanıyla kendisini hesaba çekememek.

4. İbadet ve kullukta Allah’ın yanısıra başka varlık ve kişilere de tabi olmak, niyet ve amelleri Allah rızası gözeterek değil de başkalarının hoşnutluğunu kazanmak için eda etmek, başkalarından korkmak, başkalarına güvenmek, Allah’ın sınırlarına riayete (takva) önem vermemek, riya ve gösterişe sapmak, tevhid eri olmaya çalışmamak, başkaca ilahlara tapmak, başkaca aracı ve şefaatçilere meyletmek, infak etmemek, sadakaları başa kakmak, Allah’ı cimrilikle suçlamak, hak ve adaleti önemsememek, hak ve haram yemek.

5. Dini tarikat, cemaat, hizip, fıkra ve mezheplere bölmek, Allah’ın ipi Kur’an’a sarılmamak, şeyhlere şıhlara tabi olmak, onların haram ve helallerine aynen uymak, helal ve haram belirleme yetkisini, din adına hüküm koyma yetkisini Allah’tan başkalarına devretmek, aklı selim, kalbi selim olamamak, Allah’ın emrettiği bağları koparmak, aklı kullanmamak, ahde vefa etmemek.

6. Şer ve şeytanla bir olmak, küfür cephesinin neferi olmak, dünyevi çıkarlar için ahiretten vazgeçmek, hakkı batıla yenik düşürmeye çalışmak, küfür ve şirk cephesiyle mücadele etmemek, hak ve adaletten sapmak, zulüm yaratmak ve zulme karşı cihad etmemek, şeytanların kandırmacalarına aldanmak, nefsi terbiye edememek, aklı ıslah etmemek, kalbi sırat-ı müstakim üzere tutamamak, namahreme uzanmak, azla yetinmemek, daha fazlasını istemek, rızka razı olmamak, gözlerle dahi günah işlemek, günahın vebalinden dahi korkmamak, kötü çığır açmak, ahlak ve terbiye sınırlarını darmadağın etmek, Allah’ın herşeyi işiten ve bilen olduğunu unutmak, kafir ve müşriklerle oturup kalkmak, onlarla bir olmak, şirk denen şeytan dininden bilerek veya bilmeden medet ummak, şeytan ve soyuna düşman olamamak, nefis, ibadet, varlık, servet, tesettür ve kişi putlarına tapmak.

7. Din dışındaki düşmanları, din içindeki münafıkları tanımamak, hırs ve kibri yaşam tarzı edinmek, kibir ve hırsla yaşamak, servetle şımarmak, kötü söz etmek ve kötü ve aşırı zandan çekinmemek, açık aramak, iftira ve yalandan uzak duramamak, haramlara dalmak, sabahsız akşamlarda yasak şehvetin kurbanı olmakta sakınca görmemek, hata ve günah halinde tevbe ve istiğfar etmemek.

8. Hayırlardan kaçınmak, şerlerde yarışmak, dini sadece iyilik etmek sanıp, kötülükle mücadelenin Allah emri olduğunu unutmak, beşeri hayatın telaşlarına aldanarak, dünya süslerine kanarak, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu unutarak dünya için yaşamak, ahireti yok saymak, Allah’ın ayetlerini yalanlamak, değiştirmek, manasıyla oynamak, iman edenlerle alay etmek, servet ve evlatların esiri olmak, nimetlerden sorulacağımızı unutmak, nankörlük ve cehalette ileri gitmek, haddi aşmak, en büyük nimet Kur’an ve İslam’a layık olmaya gayret etmemek, çevreye, varlıklara menfaat uğruna fütursuzca zarar vermek, Yüce Allah’ın kainat, beden ve Kur’an ayetlerini görmemek, görmek istememek.

9. Şefaat ve aracılar edinerek onlar sayesinde esenliğe kavuşmayı dilemek, Allah’ın rahmetinin sadece razı olduğu kullarına ait olduğunu bilmemek, rahmet ve şefaati kullardan ve varlıklardan beklemek, küfür ve şirke batmışlarla birlikte yaşamakta sakınca görmemek, onların inanç ve yaşam tarzlarını benimsemek, ölmekten korkmak, dünya sınavını anlamamak, kaderin, ruhun ve gaybın bilgisi görünmeyen aldatıcılarda aramak, fıtri misaka sadık kalmamak, sihir ve büyüden medet ummak, şeytan işi pisliklere dalmak, zulmetmek, inkar ve isyan etmek.

10. İmanı veren ve bilen Allah’a iman vermesi, imanı arttırması, nefislerimiz temizlemesi için dua ile yalvaramayacak kibir ve büyüklenmeye esir olmak, aklı ve kalbi iman ve İslam üzere değil şeytanlık üzere kaynaştırmak, servet ve nüfusları esas almak, cennetlere giriş anahtarı olan iman lezzetini tanımamak, iman edilmeden cennetlere gidilemeyeceğini bilmemek, imanın tüm dini vecibe ve itikatların abdesti olduğunu anlamamak.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir