Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Cennete giremeyecek 25 kişi
imanilmihali.com
Cennete giremeyecek 25 kişi

Cennete giremeyecek 25 kişi

Cennete giremeyecek 25 kişi

Yaşam hak, imtihan hak, ahiret hak ve helalleşme haktır. Cennet ve cehennemlerde haktır.

Yüce Allah; iman edip salih amel işleyen kullarını cennetlerle müjdelerken, iman etmeden inkar ve isyanla yaşayanlara, batıla ve şeytana tabi olup kötülük ve bozgunculuk yapanlara, yalanlayanlara ve kendisine ortak koşanlara ise cehennemi vadetmiştir

Cehennem, sonsuz hayatın en feci tablosudur ve ayetlerden anladığımız kadarıyla orada azabın çetini vardır. Nimetlerden mahrum kalmayı gerektiren cehennemlik olma hali bu nedenle en büyük bahtsızlık ve aptallıktır ki ayetlerde cehennemliklere dair öne çıkarılan özellikler şu şekildedir.

1) “Allah’a ortak koşanlar, şeytana asker olanlar.” (Mü’min 40/73,76, Fatır 35/6)

2) “Allah’a ve Resulüne asi olanlar, günahkarlar.” (Nisa 4/14, İnfitar 82/14)

3) “Ahireti inkâr edenler, müşriklere kananlar.” (A’raf 7/44,45, Mutaffifin 83/10, Saffat 37/161)

4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.” (A’raf 7/36)

5) “Allah’a ibadetten yüz çevirenler, öğüt almayanlar.” (Mü’min 40/60, A’la 87/10)

6) “Kitabı ve Resullere gönderileni yalanlayanlar, Kur’an’a tabi olmayanlar. ” (Mü’min 40/70, Maide 5/68)

7) “Allah yolundan alıkoyanlar, münafıklar.” (A’raf 7/45, Nisa 4/140)

8) “Kâfirler, günah, düşmanlık ve itaatsizlikte ortaklık kuranlar.” (Âl-i İmran 3/12, Mücadele 58/8)

9) “Kıyameti inkâr edenler.” (Furkan 25/11)

10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.” (Secde 32/20)

11) “Haksız yere yetim malı yiyenler.” (Nisa 4/10)

12) “Büyüklük taslayanlar.” (Zümer 39/60)

13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.” (Mü’min 40/43)

14) “Büyük günah işlemekte direnenler.”(Vakıa 56/46)

15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.” (Hümeze 104/2,3)

16) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar, infak etmeyenler.” (Tevbe 9/34, Leyl 92/17)

17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.” (Mü’min 40/75)

18) “ Ayetleri yalanlayanlar ve ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler.” (A’raf 7/40)

19) “Zalimler, hainler” (A’raf 7/41, Tahrim 66/10)

20) “Azgınlar.” (Sad 38/55)

21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.” (Saffat 37/69,70)

22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.” (Hümeze 104/1)

23) “Dünya malı ile yetinenler, rahmeti ve ahireti dilemeyenler.” (İsra 17/18)

24) “ İmanla sabredemeyen ve cihattan kaçanlar.” (Al-i İmran 3/142)

25) “Namaz kılmayan, infak etmeyen, batıla kanan, ahirete inanmayanlar.” (Müddessir 74/43-47)

Özetle; iman etmeyen, Allah’tan başka ilahlar tanıyan, iyiliğe düşman ve kötülüğe dost, şeytana ve müşriklere arkadaş, cimri, vicdansız, merhametsiz, ahlaksız, kibirli, zalim, münafık, dünya malı tutkunu, servet yığan, mü’minlerle alay eden, eziyet veren ve yalancı kim varsa durumu içler acısıdır ve Allah’ın rahmetinden mahrum kalacak bu grup için şefaat de olmayacaktır. Çünkü şefaat sadece Allah’ın razı olduğu kullar içindir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın vaadi ve İblisin ahdi mukayesesi

Yobaz zihniyet iblisi, iblisin ahdini, şirki ve cehenneme götüren yolları nasıl inanan kalplerden saklamayı başardıysa, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir