Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Cennetlere gitmenin on kolay yolu
imanilmihali.com
Cennetlere gitmenin on kolay yolu

Cennetlere gitmenin on kolay yolu

Cennetlere gitmenin on kolay yolu

Doğrusunu sadece ve daima ALLAH bilir!

1. Sadece Allah demek, Allah’tan başka ilah olmadığını idrak etmek, günahkar ve aciz olduğunu bilmek, Allah’a varlık, yaratış ve yönetimde ortaklar koşmamak, rızkı, nimeti ve şifayı verenin Allah olduğuna tam kanaat getirmek, Allah’ı sevmek, korkmak ve sadece Allah’a güvenmek kısaca Allah’a iman etmek.

2. Kur’an’ı kendisine vahyediliyormuşcasına huşu ve tam tefekkür ile anlayarak okumak suretiyle dini ve imanı tanımak, niyet ve amelleri buna göre tanzim etmek, en büyük şefaatçi Kur’an’ı imana ve hayata rehber kılmak, Kur’an ile bildirilen emir ve yasaklara riayete gayret etmek, hata ve ihmal durumunda Allah’ın rahmetine güvenerek tevbe ve dua ile, yoklukta sabır ile, refah ve bollukta şükür ile her daim ve yalnızca Allah’a yönelmek, arapçaya ve israiliyata mahkum edilmiş dini yeniden Kur’an rayına oturtmak, Kur’an ile yeniden yapılanmak, tüm şerefin Kur’an’da olduğuna ikna olmak, Kur’an yerine veya hilafına icat edilen beşeri kitap ve sözleri dinin, Kur’an’ın üzerine çıkarmamak, hakikatin sadece Kur’an’da olduğunu bilmek.

3. Dini Kur’an’dan öğrenen, örnek Kur’an ahlakı sahibi muazzez Peygamberin sünnet ve hadislerine sadık olmak, O’nun vahiy adına aracı olduklarına inanmak, O’nun kişiliğini ve bundan ziyade iman ve ibadetini örnek almak, O’nun tebliğ ve davetini anlamak, O’na isnat edilen tutarsız ve yalan rivayet ve uydurma hadislerden sıyrılarak dine kılavuz Peygamberin ahlakı ve imanıyla kendimizi hesaba çekmek.

4. İbadet ve kullukta sadece Allah’a tabi olmak, niyet ve amelleri sadece Allah rızası gözeterek eda etmek, başkalarından korkmamak, başkalarına değil sadece Allah’a güvenmek, Allah için sevmek, Allah için sevmemek, Allah’ın sınırlarına riayette (takva) en öne geçmek için gayret sarf etmek, tevhid eri olmak, Allah’ı Bir’lemek, başkaca ilahlara tapmamak, başkaca aracı ve şefaatçilere meyletmemek, ihtiyaç fazlasını infak etmek, sadakaları başa kakmamak, tebessümün dahi sadaka olduğunu ve Allah’ın kullarına taşıyamayacağı yükler yüklemeyeceğine kani olmak, hak ve adaletten şaşmamak, hak yememek.

5. Dini tarikat, cemaat, hizip, fıkra ve mezheplere bölmemek, Allah’ın ipi Kur’an’a sarılmak, şeyhlere şıhlara tabi olmamak, helal ve haram belirleme yetkisini, din adına hüküm koyma yetkisini Allah’tan başkasına devretmemek, aklı selim, kalbi selim olmak, Allah’ın emrettiği bağları koparmamak, sadece Allah’a teslim olmak, aklı kullanmak, ahde vefa etmek.

6. Şer ve şeytanla bir olmamak, hakkı batıla yenik düşürmemek, küfür ve şirk cephesiyle mücadele etmek, hak ve adaletten asla sapmamak, zulme karşı cihad etmek, şeytanların kandırmacalarına aldanmamak, nefsi terbiye etmek, aklı ıslah etmek, kalbi sırat-ı müstakim üzere tutmak, namahreme uzanmamak, gözlerle dahi günah işlememek, Allah’ın herşeyi işiten ve bilen olduğunu unutmamak, kafir ve müşriklerle oturup kalkmamak, şirk denen şeytan dininden fersah fersah kaçmak, şeytan ve soyunu düşman ve hain bilmek, nefis, ibadet, varlık, servet ve kişi putlarına tapmamak.

7. Din dışındaki düşmanları, din içindeki münafıkları tanımak, hırs ve kibri terk ederek, tevazu ile yaşamak, affetmek, iyi söz etmek ve iyi ve ölçülü zanda bulunmak, açık aramamak, iftira ve yalandan uzak durmak, helallerden uzaklaşıp haramlara dalmamak, hata ve günah halinde tevbe ve istiğfar etmek.

8. Hayırlarda yarışmak, şerre kilit olmak, beşeri hayatın telaşlarına aldanmadan, dünya süslerine kanmadan, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu unutmayarak hem dünya hem ahiret için yaşamak, servet ve evlatların esiri olmamak, nimetlerden sorulacağımızı bilerek şükretmek, en büyük nimet Kur’an ve İslam’a layık olmaya gayret etmek, çevreye, varlıklara merhametle yaklaşmak, Yüce Allah’ın kainat, beden ve Kur’an ayetlerini görebilmeyi ve anlamayı dilemek.

9. Cennetlere gitmeyi veya cehennemlerden korunmayı değil “Allah rızasına mazhar olabilmeyi” dilemek, rahmet ve şefaati sadece Allah’tan beklemek, salih-sıddık ve şehit kullarla birlikte yaşamayı ve haşredilmeyi dilemek, şehit olma arzusunu canlı tutmak, dünya sınavını anlayarak, kaderin, ruhun ve gaybın bilgisinin sadece Allah’ta olduğunu bilerek fıtri misaka sadık kalmak, sihir ve büyüden medet ummamak, şeytan işi pisliklerden uzak durmak.

10. İmanı veren ve bilen Allah’a iman vermesi, imanı arttırması, nefislerimiz temizlemesi için dua ile yalvarmak, aklı ve kalbi iman ve İslam üzere kaynaştırmak, ihsan ve ihlası esas almak, cennetlere giriş anahtarı olan iman lezzetini tanımak, sahip çıkmak, iman edilmeden cennetlere gidilemeyeceğini idrak etmek, imanın tüm dini vecibe ve itikatların abdesti olduğunu anlamak, amel ve ibadette dinin gereklerini huşu ile yerine getirmeye gayret etmek.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir