Anasayfa / ALLAH (cc) / Cündullah
imanilmihali.com
Allah'ın orduları

Cündullah

Cündullah

“Hani sen mü’minlere, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder.” (Al-i İmran 3/124,125)

Cündullah, Allah’ın ordusu, askeri demektir. Asker, ordu, yardımcı ve destekçi kuvvet anlamına gelen cünd, Kur’ân’da yedi yerde tekil, yirmi iki yerde de çoğul (cünûd) olarak kullanılmıştır. İslâmî bir kavram olarak cündullah, “Allah’ın îmân edenlere yardım etmek üzere gönderdiği manevî güçler, ilâhî iradenin hâkim olmasına vesile kılınan tabiat varlıkları ve olayları” anlamında kullanılmaktadır. Kur’ân’da sayı bakımından az olan mü’minlere müşrik ordularına karşı yardım etmek üzere Allah tarafından binlerce meleğin gönderildiği bildirilmektedir. (Âl-i İmrân, 3/124-125; Enfâl, 8/9). (DİB)

“Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.” (Enfal 8/8,9)

Cündullah terimine dair ayetler dışında söyleyebileceğimiz çok şey yoktur. Doğrusunu Allah bilir. Bizlerin bu tanımdan anladığımız Allah’ın mü’minlere karşı her zaman yardımcı ve destek olduğu, kafirler ordusuna karşı manevi güçleri melekleri, tabiat olaylarını devreye soktuğu, uyku hali, yağmur gibi misallerle şekillenen bu ilahi yardımın, gerektiğinde mü’minlerin sayısını, kafirlerin gözüne olandan az veya çok gösterildiği şeklinde cereyan ettiğini düşünmekte fayda vardır.

Aklımızın alabildiği ve gözlerimizin görebildiği kadarıyla bu yardım, ilahi maksadın (belki kaderin) tecellisi için ve iman ordusuna yardım niyetiyle bahşedilmiş bir hikmettir.

Bu ilahi yardımın sadece cihatlarda, savaşlarda gerçekleşeceği kanaati çok isabetli olmayacaktır çünkü iman savaşı hayatın tüm cephelerinde her saniye yaşanmakta ve mü’minler kendilerinden sayıca ve teknolojik olarak güçlü kafir orduları ile mücadele etmektedir. Kur’an ayetleri bizlere, bu ilahi yardımın en zor ve çaresiz anlarda, imanlı kalpler canını Allah yolunda ortaya koyduktan ve belki büyük kısmı şehadet mertebesine erdikten sonra gerçekleştiğini bildirmektedir.

Mü’min için bu şu demektir; hayatın her alanında Allah orduları ve askerleri ile mü’minlere yardım edecek, gerek uyku hallerinde, gerek bizzat hayatın içinde yol gösterecek, ama ancak mü’minler Allah yolunda ölmeye hazır hale geldiğinde bu ilahi yardım tecelli edecektir. Demek ki Allah’ın yardımı muhakkak ama mü’min için canını feda etmeye hazır olmak esastır.

Bu yardımın cereyan tarz ve şekli mukayese ve akıllar üstüdür. Fil olayında olduğu gibi bu yardım, kuşlar ordusu tarafından da olabilir, şimşekler ve dolu şeklinde de veya bizzat meleklerin askerler gibi kılıç kullanmasıyla. Önemli olan mü’min için doğru tarafta çarpışıyor olmak ve canını Allah için feda etmeye hazır olmaktır.

Bu düstur sadece cihat için de değil hayatın tümü için geçerlidir. Bu yapılırsa Rabbimiz mü’min kullarının en müşkül anlarında yardımını gönderecek ve kafirlerin tuzaklarını, başlarına geçirecektir.

Tevekkül budur, iman bunu gerektirir, Peygamberden öğrenmemiz gereken de budur.

Rabbim bizleri doğru yolda eylesin.
Rabbim bizleri Allah yolunda canını feda edecek şekilde mücadele edenlerden eylesin.
Rabbim ordularını (cündullah) ve yardımını bizlerden esirgemesin.
Amin!

cündullah

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir