Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİN ÇOK KOLAY AMA HAŞİNDİR!
imanilmihali.com
namaz

DİN ÇOK KOLAY AMA HAŞİNDİR!

DİN ÇOK KOLAY AMA HAŞİNDİR!

İslam, Yüce Allah’ın tek ve doğru ilahi dini tevhid dinidir. Sadece Allah’a imanı, ibadeti ve yaratılış maksadına uygun insanca yaşamayı öngörür. Hedefinde barış, huzur, refah ve esenlik, temelinde vicdan, rahmet ve merhamet vardır. İslam bu dünyada yaşanan herşeyin ahiret yaşamının imtihanı olduğunu bize söyler ve ezelden beri hep zalim, cahil, nankör insana sınırsız bir hoşgörü gösterir.
İslam kolaydır. Şirke batmadan, nefse ve şeytana uymadan, başkalarından medet ummadan sadece Allah’a yönelip tevekkül etmeyi, sadece Allah’tan istemeyi emreder. Günlük, aylık, yıllık, ömürlük ibadetler bu imana eklenir ve güzel ahlak benliklere mütevazilikle yapışırsa din tamam olur.
Cennet ve cehennem imtihanın sonucuna göre belirlenen sonsuz yaşam duraklarıdır ki bu dünyadan başkaca sınav var mıdır? Allah bilir. O halde bu dünyada iman, ibadet ve ahlak üçgeniyşe yaşamak ve ruhu bu temizlikle sapmadan, aldanmadan, kanmadan teslim etmek gerekir.
İslam kolaydır çünkü sevgili Peygamberimiz biz insanlar arasında 23 sene risâlet görevini yürütmüş, hakikati yaşayarak göstermiş ve örnek yaşamı ile hidayet rehberi olmuştur.
İslam kolaydır çünkü Kur’an değişmeden korunmuş, misal ve tembihlerle bizlere güzel ve çirkini apaçık göstermiştir.
İslam kolaydır çünkü Yüce Allah sonsuz sabır ve rahmetiyle her seferinde yoldan sapan biz kullarına ilk Peygamberden bu yana sayısız Peygamber ve ilahi buyruklarını göndermiş, her seferinde sapan bizleri doğru yola yeniden ve bıkmadan kılavuzlamıştır.
İslam kolaydır çünkü tüm Peygamber ve kutsal kitaplar aynı şeyi söyler.
İslam kolaydır çünkü Allah’ın ayetleri her yerdedir ve apaçıktır. İnsan bedeni neyse, kainatta, sinek kanadı da odur. Rabbimizin heybeti, azameti, kudret ve ilmi her yerde göz önündedir.
İnanmamak, bu Malik’e teslim olmamak, şükretmemek, cennet mükafatı ile sevinmemek mükün değildir.
İslam kolay, çok kolaydır.


Ama İslam aynı zamanda haşindir. Keskin kılıç gibi 70 yıllık ibadeti bir anda kesip atabilir, secdelerden kalkmayan başları bir anda koparıp cehennem kuyularına savurabilir.
İslam haşindir çünkü sonsuz rahmete, armağanlara, rızık ve berekete şükredilsin ister, dualar sadece Allah’a yapılsın, insan böbürlenmeden fani ve aciz olduğunu bilsin ister.
Kainatın belki de en değerlisi olsa da insanın bile sonsuz kainatta, Allah ilminde ufacık bir mahlukat olduğu, kainat ilminden bilebildiklerimizin bir nokta kadar olmadığının anlaşılmasını ister.
İslam haşindir çünkü kibirlenmeyi, böbürlenmeyi, haddi aşmayı sevmez. Kişileri, varlıkları, dünyevi nesneleri esas alıp tabulaştırmaya, kişilere tapmaya, rızkı, emniyet ve medeti kişilerden umup onları iyi niyetli bile olsa ilahlaştırmaya müsaade etmez.
İslam haşindir çünkü riya ve gösterişe düşmandır.
İslam haşindir çünkü Yüce Allah’ın bağışlamayacağını bildirdiği belki de tek günah şirk günahıdır.
İslam haşindir çünkü Allah inançları iman ve küfür, kulları iman eden ve etmeyen olarak sınıflandırmıştır. Bunların arası, ortası, kıyısı, köşesi yoktur. Kul ya imanlıdır ya imansız, kul ya iman eder ya şirke, küfre batar.
İslamın kolay veya haşin olması işte bu bıçak sırtındandır.
Kul kolayı arzularken bir anda öte tarafa geçiverir farkında olmadan veya bir anlık gafletle.
İslam kolaydır çünkü en karanlık nefisler bile tövbe ile aydınlanıverir, İslam haşindir çünkü en nurlu nefisler bir anda kapkara kesiliverir aldanmalarla.
İslam kolaydır, Hak’ka, hakka saygı ister, saygı gösterene cennet kapılarını açar sonuna kadar. İslam haşindir hak yiyene gazap eder, sevaplarını alır da kulun yediği hak sahiplerine dağıtıverir mahşerde, kulu sevapsız bırakarak.


Allah adına şahitlik yapmayı, adil ve temiz olmayı ister İslam.
Allah’a ortak, eş, benzer koşmamayı emreder İslam.
Sadece Allah’tan beklemeyi şart koşar İslam.
İslam herşeyin zerre kadar bile olsa karşılığının ahirette verileceğine yemin eder.
Allah kullara dini kolay, temiz, adaletli, doğru, hak’lı yaşamayı nasip etsin inşallah!

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam

Cennet ve cehenneme götüren yollar

Cennet ve cehenneme götüren yollar Yüce Allah’ın dini İslam, Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’a vahyedilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir