Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Dinde reform olmaz
imanilmihali.com
Dinin belkemiği

Dinde reform olmaz

Dinde reform olmaz

Din, ilahi vahiylerle çerçevesi belirlenen, hitap ettiği toplum, zaman ve mekanı bağlayıcı, peygamberi ve kutsal kitabı bulunan, gerçek, ilahi, aksi ispatlanamayan, güzel ve iyi yaşamayı öğütleyen, kötü ve çirkinliğe ceza öngören, yaşamdan sonraki hesap ve mizanı ikaz eden inanç ve ilahi sistemler bütünüdür.

Diyanet ise dinin tüm boyutlarına hitap eden, kutsal kitap dışındaki kitapları, Peygamber dışındaki kişileri, mezhep ve hizipleri, fıkıh ve kelamı, öğretim ve anlatımı, tanıtım ve yorumları içeren dini kaynaklı yardımcı yayınların tamamını içeren ki dinin temel kaynakları da bunun içindedir işler demektir.

Din Allah’ındır. Hüküm koyma yetkisi sadece Allah’tadır. Hiçnir yaratılmışın din adına hüküm koyma yetkisi olmadığından da dinin ortaya çıkması, tebliği ve daveti, hesap ve mükafatı, gerçek dindar ile olmayanın ayırt edilmesi tamamen ilahidir yani insan üstüdür. Çünkü dinin sahibi yaratışı yapandır, ilahtır. Tüm bilinen ve bilinmeyenin yaratanı ve ilahı sadece Allah olduğu içinde din sadece Allah’ındır. Çünkü bu düzeni kurup yöneten aynı zamanda bu düzenin hesap sorucusudur.

Diyanet ise dinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, tanıtmak, akıllara takılan işlerde yorum yapmak, ibadet, ahlak ve amel safhalarına ait hususlarda bilirkişi görevi yapmak ile ilgili kuruluş ve eylemlerdir ki bir devlet kurumu olarak görev yapan bu kuruluş tamamen beşerlerden teşkildir ve dinin bekası ve kamunun yararı için faaliyet gösterir.

Din Allah’ın olduğu için dinde reform yani yenilik veya evrim söz konusu değildir. Kural ve kaideler insanlara bildirildiği halde muhafaza edilir ve Yüce Allah dileyene kadar da öyle kalır. Nitekim Yüce Allah bunu bu şekilde buyurmuş ve dilemiştir. O, dileyene kadar dinde değişim, evrim ve reform olmaz ve olmayacaktır.

Diyanette ise değişim, reform hatta toptan inkılaplar bile dinin temellerine dokunmadan makul ölçüde yapılabilir. Kişiler göreve getirilir, kitaplar değiştirilir, tavsiyeler artırılır veya eksiltilir, danışma konuları ve yorumlar farklılaşabilir, takvimler, kurslar artabilir veya azalabilir ama dinin temel ilkelerine asla dokunulamaz. Kısaca dinin temelleri hariç beşere ait olan hususlarda, zamana ve kamu yararına bağlı olarak farklı yorumlar ortaya çıkabilir ve diyanet bunları sistemleştirebilir.

Örnekleyecek olursak; diyanetin bugünkü hali sünni mezhebine göre teşkil edilmiştir. Başlıca dört mezhebin sadece biri olan sünnilik (Hanefilik) egemen olduğu halde mesela diyanetin dört mezhebe de hitap eder kuruluşa getirilmesi veya mesela meallerin mezheplere göre tanzim edilmesi durumunda değişim gerçekleşmiş, reform yapılmış olur. Yine mesela mezhep imamlarının görüşlerinde zamana uygun ufak değişimler yapılabilir, basılı kitaplar değiştirilir, din dersi kitaplarında bazı konular ağırlık kazanırken bazılarının ağırlığı azaltılabilir.

Lakin bunların hiçbiri dinin temelleri ile oynamaz, oynayamaz. Oynadığı anda yapılan iş reform filan olmaz düpedüz dine ihanet olur ki ceremesi çok büyük olur.

Din tamdır, mükemmeldir, basit ve anlaşılır haldedir, kolaydır. Değiştirilmesine, iptaline, yenileştirilmesine gerek yoktur, bunu yapmaya kimsenin hakkı ve yetkisi de yoktur. Bu yetki sadece dinin sahibi olan Allah’ındır.

Art niyetli olarak meal veya tefsirlerde oynamak, ibadet ve ahlak konularında yorum farkları ile ayrışma noktaları yaratmak şeklinde yapılan hile ve tuzaklar dine fitne ve fesat sokmak maksatlı şeytani işlerdir ve tamamı Kur’an duvarına çarpıp yok olmaya mahkumdur.

Ilımlısı, moderni, siyasalı, batılısı, yenisi, eskisi, doğulusu, batılısı olmayan İslam, tektir ve sadece İSLAM’dır. Bunun ötesindeki zorlama tedbir ve teklifler şeytana hizmet etmekten öte değildir.

Reform adı altında yatan kirli tuzaklar ile İslam’ı diğer dinler seviyesine indirmek, onlarla ilişkilendirmek, onları da sanki popüler ve hak din pozisyonuna sokmaya çalışmak dine zarar veren yıkıcı akımlardır ki Allah’ın emirlerine de isyan teşkil eder.

Doğru olan dini tertemiz ve tahriften uzak tutmak, anlayışı ve zamana/toplum yararına göre değişen bazı işlerde öze dokunmadan tedbirler almak, anlayış ve idrakleri değiştirmektir.

Kısaca dinde reform olmaz, diyanette olabilir. Çünkü din Allah’ın, diyanet kullarındır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir