Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Dinen cimrilik nedir
imanilmihali.com
Dinen cimrilik nedir

Dinen cimrilik nedir

Dinen cimrilik nedir

Cimrilik; ihtiyaçtan fazlasına sahip olduğu halde paylaşmayan, eli sıkı olan, ihtiyacı olmadığı halde ve bu paraya güvenerek biriktiren, muhtaca vermeyen, harcamalarında haddinden fazla kısıntı yapan, tasarrufta aşırı giden, dinen infak etmesi gereken miktarı kendisine saklayan veya az yapan demektir.

Yüce Allah, insanın parayı seveceğini ve sahip olmak adına ve elde tutmak uğruna neler yapabileceğini çok önceden bilen ve bildirendir ki burada kast edilen cimrilik sadece para anlamında da değildir. Ayetin alaycı izahıyla denmek istenmektedir ki sonsuz nimetlere sahip olsa da insan saklamayı ve biriktirmeyi sever ve aldanışla o sakladıklarına güvenir, oysa güvenilecek sadece Allah’tır, rızkı veren sadece O’dur.

“De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.” (İsra 17/100)

Allah, insanların geçinmek ve yaşayabilmek için belli bir miktar gelire sahip olması gerektiğini elbette bilen ve bu yüzden malların tamamını infak etmelerini istemeyendir. Zaten isteseydi bu hakka uygun olmazdı ve insanlar hadlerini aşarak ilahi nizama aykırı çıkarlardı. Ayetin işareti bize anlatır ki Allah servetlerin sarf edilmesini değil, Allah yolunda gönülden harcama ve yardım yapılmasını dilemektedir. Yine ayet buyurur ki cimrilik yapan sadece kendisi adına cimrilik eder ve akibetini karartır, çünkü Allah dilediğine bol rızık verecek kadar zengin ve kudret sahibidir, cömerttir. Ve insanlardan infak etmekten çekinenlerin o sakladıkları ve paylaşmaya kıyamadıkları ahiret yurdunda ateşten halka olarak boyunlarına asılacaktır.

“Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükâfatınızı verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.” (Muhammed 47/36-38)

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır…” (Al-i İmran 3/180)

Cömertlik cimriliğin zıddıdır ve fakat aşırı cimrilik nasıl tembihe maruz bırakılıyorsa aşırı cömertlik de aynı şekilde istenmemektedir. Aşırı kibir ve büyüklenmeyle eş anlamda kullanılan cimrilik için ayetin mucizevi ihbarı bize gösterir ki cimrilik edenler etmekle kalmaz, aynı zamanda etraflarına da cimriliği telkin ederler ve nimetleri, servetleri gizleyerek, bahaneler üreterek infaktan kaçınırlar, cihada gitmedikleri ve maddi yardımla kurtulmaya çalıştıkalrı halde o yardımda dahi cimrilik ederler.

“… Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir… (Nisa 4/36,37)

Orta yol ve makul olan ise elbette ihtiyaçtan fazlasını infak etmek, ne cimrilik ederek tevekkülden sapmak ve ne de aşırı cömertlik ederek israfa dalmak ve nafakayı heba ederek muhtaç duruma düşmektir.

“ .. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah, size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara 2/219)

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.” (Furkan 25/67)

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra 17/29)

Kurtuluşa erenler bu nedenle aşırı cimrilik ve cömertlikten sakınanlar, özellikle nefsinin para hırsını frenleyebilenler, dünyevi açlıklarına gem vurabilenler, para ve makam, şan ve şöhret, lüks ve israf gibi zararlı alışkanlıklara dair hırslarını kontrol edebilenlerdir. Çünkü rızıklarda ferdin de, ailelerin de, yakın ve akrabaların da, muhtaçların da hakkı vardır. Bunların heba edilerek şeytani ve nefsi açlıklar için tüketilmesi de dinen yasak olandır. Bu kontrolü sağlayabilenler zaten nefsi terbiyede muvaffak olanlardır ve böyleleri inşallah ahlak ve amelde de, ibadet ve imanda da makul seviyede bir yaşam sürmenin mükafatını alacaklardır.

“ .. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr 59/9)

Özetle, infak etmek Allah emridir ve fakat ölçülü ve makul olmalıdır. Çünkü Allah’ın rahmet ve şefkatine, şefaat ve sevgisine muhtaç olan insandır. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsan elindeki rızkı ve serveti kendi bileğinin hakkı sayar, nimeti vereni unutursa onun ne dostu ve ne de yardımcısı olacaktır çükü Allah nankörleri, hırslıları, kibirle büyüklenenleri ve dini inkar edenelri sevmez.

“Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.” (Leyl 92/5-10)

Dinen cimriliğin ne olduğu ve ne olmadığı anlaşıldığına göre günlük yaşama ve hayatlarımıza bakmak zamanı geldi demektir.

Modern zamanlarda (Ahir zamanda) cimrilik sinyalleri yakan haller şunlardır;

1. İnfak etmemek, servet yığmak, servetle büyüklenmek ve aşağılamak

2. Servetleri saklamak, o servetlerden medet ummak, tevekkülü unutmak

3. Dilencileri geri çevirmek, muhtaçları görmezden gelmek, dilenene çalışmayı tavsiye etmek

4. Sadakaları riya ve gösteriş aracı yapmak, zekatı az vermek, başa kakmak

5. Borç isteyene yardımcı olmamak için bahaneler üretmek, borçları geri istemek hatta faiz talep etmek

6. Geri gelmeyeceği korkusuyla borç vermekten çekinmek

7. Maddi olarak düşük seviyedekilerle görüşmemek

8. Kamuya ve topluma olan borçları ödememek, taksitlendirmek, affı beklemek

9. Alınan borçları unutulur umuduyla geciktirmek, ödememek

10. Parası olduğu halde yok demek, servet ve nimetleri gizlemek

11. Faiz talep etmek ama faiz ödememeye gayret etmek

12. Allah yolunda mücadelelere (cihada) maddi yardım yapmakta imtina etmek

13. Muhtaç duruma düşmek korkusuyla eli sıkı davranmak

14. Rızkın devamının gelmeyeceği gibi yersiz bir endişeye saplanmak ..

Anlaşıldığı üzere insan nefsine tabi vaziyette paraya tapmakta, aşırı sevgi ve güven duymakta, rızkı vereni unutarak o servetlere bel bağlamaktadır. Cimriler bu gaflette başı çekenlerdir ve imanları zayıf bu grup zenginleşmeyi mübah saymakla, infaktan kaçınmakla şeytanın oyununa geldiğinin farkında dahi olmayarak Allah’ın en büyük emirlerinden olan infak emrine de isyan halindedir.

Sadece kırkta bir olarak alışılagelmiş zekat miktarı asgari miktardır ve asıl olan ayetin işaretiyle ihtiyaçtan arta kalanıdır. Hal böyleyken servetleri biriktirmek, komşusu açken tok yatmak dine yakışmayandır.

Cimrilik etmek de aşırı cömertlik de, bazı şeyleri kendine haram kılmak da, lüks ve israf da haramdır. Bu nednele orta yol izlemek, itidal üzere olmak ve tevazuyu seçmek doğru ve lazım olandır.

Unutulmamalıdır ki eli dar olanın gönlü de dar olur ! Ve .. cimrilik eden, cimrilik bulur.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir