Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Domuz satan müslümanlar
imanilmihali.com
Domuz satan müslümanlar

Domuz satan müslümanlar

Domuz satan müslümanlar

Domuz etinin haram olduğunu bildiren ayettir ve zaruret hali olmaksızın bunları denemek için dahi tüketenler hakkındaki fetva “fısk yani Allah’a itaatten kopmak”tır.

“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara 2/173)

“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Maide 5/3)

Not: Kitap ehlinin yiyeceklerinin müslümanlara helâl olması izni, domuz eti, boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri gibi İslâm’da yenmesi yasaklanmış bulunan yiyecekleri kapsamaz.

“De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (En’am 6/145)

“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Nahl 16/115)

Domuz eti bu durumda iken elbette onun yağı, sütü, tüyü, pisliği, kaşı, burnu vs. de haramdır. Çünkü haramlık ayrıca bir ruhsat yoksa tamamı kapsar. Buradan hareketle de denebilir ki domuz mamüllerinin hepsi bu arada esanslar, yağlar, poşet yapımında kullanılan nebatlar, tatlandırıcılar, katkılar vs. hepsi haramdır.

Yemek haram olunca kullanmak ve satmak da haramdır. Müslüman ümmetin haberi olmadan satmak ise doğrudan cehenneme bilet kesmektir. Çünkü bu durumda sadece Allah’la bağları koparmak durumu değil, haramı reddedip küfre sapmak günahı değil ayrıca toplumun hakkını yemek ve onlara haram yedirmek günahı da vardır ve bu denli ağır vebali taşımak kimse için mümkün değildir.

Satıcıların durumu buyken alıcıların durumu nedir diye sorulacak olursa da alıcı aldığı ürün ve mamülleri kontrol etmek, umursamak ve seçici olmakla mükelleftir. Devlet ise İslam’In egemen olduğu bir toplumda domuz etine savaş açmalıdır, kanunları bu mamüllleri yasaklar mahiyette teşkil etmeli, denetimlerle uymayanları cezalandırıp halkı ikaz etmelidir.

Zaruret halinde yeteri miktar kullanma izni sadece ölüm tehlikesi altındaki açlık durumları için geçerlidir ve diğer tüm durumlar bahaneden öte gidemez. Yani faklı seçenekler varken sırf düşük maliyetle temin etmek ve yüksek karla satmak adına yahut ithal ürünlerin gereği bu diye düşünmek veya azıcık şeyden zarar gelmez gibi deli saçması şeylere yeltenmek müslümanlığa da insanlığa da sığmaz.

Peki o halde onlarca domuz çiftliği neden vardır? Neden lüks lokantalarda domuz etleri servs edilmektedir? neden gıdadan kozmetiğe kadar her alanda domuz ürünleri katkı maddesi olarak kullanılmaktadır? Neden kimse buna dur dememektedir?

Müslümanlara birileri sabah akşam domuz eti, yağı, sütü, derisi yedirirken neden bir tek kişi çıkıp haramdır diyememektedir? Ramazan aylarında camilerde sadece şarap haramdır yazısı okunurken neden bir camide domuz haramdır yazısı bulunmaz?

Bu soruların cevabı toplumun geldiği durumu ve satıcılarla üreticilerin ve tabi yöneticilerin durumunu ortaya koyar. Bu duyarsızlık sadece bir ihmal veya cehalet asla değildir, İslam’a darbe vurmaktır, dini sulandırmaktır, haramı mübahlaştırmaktır ki dinden çıkmaya yeter de artar.

Yurt dışına çıkanlar merak edip tattıkça, yurt içindekiler domuz katkılı madde ve gıdaları tükettikçe İslam kan ağlayacak, şefaat ve rahmet uman teba haramın daniskasına tabi olmakla cehennemi boylayacaktır. Tabi bu arada sadece üreten veya satan değil buna göz yuman ve hatta destekleyenler de. Duyarsızca alıp tüketenler de.

Yurt dışından gelen çikolotaları afiyetle yiyenler muhteviyatına neden hiç bakmaz? Kasaplar neden ve hangi hakla bilerek ve isteyerek domuz etini, leşi helal etlere karıştırır da satar? Neden poşetli et ürünlerinde domuz derisinden jelatinler kullanılır da kimseler dur demez? Marketler neden tedbir almaz, neden sağlık bakanlığı denetimleri sıklaştırmaz, neden yok pahasına satılan et ürünlerinden kimseler şüphe etmez? Yaban domuzu avlayan avcılar o etleri kimlere ve nasıl satarlar?

Bu soruların takibi bizim işimiz değildir. Bizim işimiz şunu tebliğ ve ikaz etmektir ki; Allah’ın haram kıldığı şeyleri üretenler de, satanlar da, tüketenler de, kontrol edip denetlemeyenler de, bilinçsizce tüketenler de haramı yok saymış, inkar etmiş, küfretmiş, Allah ile bağlarını koparmış demektir.

Müslümanlara bunu bilerek ve isteyerek sırf daha çok şeytan icadı para kazanmak için yapanlar içinse yaşasın cehennem! Yani masum halkın cehaletinden istifade ederek domuz etini tezgahlamak, pazarlamak affedilmeyecek bir suçtur.

Zaruretin tarifi de Kur’an’dadır ve kimse bunu değiştiremez.

O halde son kez tekrar edelim haram kılınanlar mutlak haramdır, mazereti, nüansı sadece yine Kur’an’ın verdiği ruhsat kadardır. Ötesi dinden çıkmak, cehenneme razı olmaktır ki zenginliği fısıldayan şeytan, umursamamayı da fısıldar ve tatmayı, harama meyli emreder.

… tıpkı Adem (as) ile eşine yaptığı gibi.

Bu pisliğe bulaşanlar bir an önce tevbe etmelidir yoksa durum çok fenadır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir