Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Dünya sınavını anlamak
imanilmihali.com
Dünya sınavını anlamak

Dünya sınavını anlamak

Dünya sınavını anlamak

Dünya sınavı doğumla ecel arası geçirdiğimiz kısacık sürede; karşılaştığımız ara durumlar, bu durumlarda yaptığımız iyi veya kötü tercihler, iyi tercihlerde yaşadığımız huzura şükür ve kötü tercihlerde kurtuluş için sergilediğimiz gayretlerin imana uygunluğu sınavıdır.

Yani sınav başlıca beş aşamalıdır ki çok iyi anlaşılması gerekir.

1. Tercihler yaparak yani sebepler üreterek sonuçları doğurmak.

2. Bu sonuçların iyilerinde şükretmek ve kötülerinde sabırla kurtuluş umudu aramak.

3. Şükür hallerinde şımarmamak ve aşırı güvenmemek.

4. Sabır hallerinde karamsarlığa düşmememek ve şeytanlardan yardım istememek.

5. Her durumda Allah’a güvenip teslim olmak.

Yani ilk tercihimiz de sınavdır, o tercihin sonuçlarına gösterdiğimiz tepkiler de. Dahası bu neticelerin sebep olduğu müteakip durumlar da.

Yani sınav süreklidir ve her daim iman ile karar vermek lazım gelir.

Şeytan, doğru tercihleri en baştan engellemek adına imana düşman olandır. O, vesvese ve kuruntularla imanı sarsmaya, aldatmaya, yanlışı süslü göstermeye çalışır. Muvaffak olursa ne ala, olamazsa bu kez yanlış tercih yapanların yakasına yapışıp karamsarlığa iterek Allah’a düşman etmeye çalışır. Yine şeytan doğru tercih yapanları da aşırı güvene ve şımarıklığa sevk ederek kibre sevk eder. Daha ötelerde ise bu sonuçtan hemen sonra yaşanacak bir başka sınav için insanı büyüklenme veya küskünlükle donatır ve yanlış tercihleri süslü göstermeye gayret eder.

Şeytan şeytanlığını, mü’min mü’minliğini yapacaktır.

Sınav, ecele kadar aralıksız devam edendir.

Allah’ın yardımı mü’minleredir.

Sınavı anlayabilenler, bolluk ve rahatta şükreden, yokluk ve darlıkta sabırla tevekkül edenlerdir. Başa gelenleri insanların zulmü veya kendi hataları olduğunu bilenler sabırla beklerler, başa gelen bollukların sınav olduğunu bilenler harama değil infaka yönelirler.

Allah zulmetmez ama insan zalimdir.

Nankör insan başa gelen güzellikleri kendisinden, kötülükleri Allah’tan bilir ve bu sayede şeytanın oyununa gelir. Çünkü sınav sadece yağtığımız tercihler değil, aynı zamanda ve daha çok sonuçlar ve o sonuçlara verdiğimiz tepkiler, sonraki tercihlerimize esas inanç kuvvetliliğimizdir.

Doğru tercihin anahtarı da, yanlış tercihten kurtulma yolları da, şükür ve sabrın mahiyeti de, kurtuluş yol ve umutları da, sonraki tercihlere hazır olabilmek de, şeytani yardımları reddetmenin gerekliliği de Kur’an’dadır.

Kur’an’ı anlayarak okumak herkese farzdır ve iman ancak Kur’an varsa vardır.

Kur’an’a yaslanmayan imanın, kime ve neden olduğu bilinemeyeceğinden ve hak olmayacağından geçerliliği yoktur ve şeytan da buna çalışır.

İmana şirk karıştırmakla tarif edilen de budur.

“İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.” (En’am 6/82)

O halde doğru olan sınavı anlamak ve Allah’tan başka dost ve imandan başka kurtarıcı beklemeden, şeytana yem ve asker olmadan, birbiri ardınca gelen sorulara doğru cevaplar vermeye çalışmak, yanlış cevap durumunda derhal sabır ve tevbe ile, doğru cevap durumunda şükür ve hamd ile Allah’a yönelmek, karamsarlığa düşmemek ama aşırı ümitvari de olmamak, rahmet ve tevbe kapısının hep açık olduğunu bilmek, imana sarılmak, imana şirk bulaştırmamaktır.

Çünkü şirk affedilmeyecek tek suçtur.

Çünkü şirk, imanı sadece Allah’a nispet etmekten vazgeçip sayısız ilahlar edinmek ve emdeti onlardan beklemektir.

Çünkü şirk zulümdür ve Kur’an’ın savaşı zulümledir.

Çünkü Allah, iman edenlerin dostu, kafir ve müşriklerin düşmanıdır.

Çünkü Kur’an en büyük şefaatçidir.

Çünkü Kur’an, dünya sınavının DOĞRU CEVAP ANAHTARI’dır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sabır ve şükür

Yüce Allah vaadinde, sabır ve şükürle doğru yoldan ayrılmayan kullarını cennetleriyle müjdeleyeceğine vaad vermiştir. Bu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir