Anasayfa / İMAN ESASLARI / Dünyevi sorunlara İslami çözümler
imanilmihali.com
Dünyevi sorunlara İslami çözümler

Dünyevi sorunlara İslami çözümler

Dünyevi sorunlara İslami çözümler

Beşeriyet fani dünyada bir telaş ve koşturmaca içerisinde günlerini tüketirken, asla hizmet etmemenin, doğruyu hak ettiği yere koyamamanın ve Kur’an’ı hayata mihver edememenin ızdırabını yaşamaktadır.

Tüm ahlaki ve vicdani meseleler, tüm içtimai hadiseler hep bu nedenledir, Kur’an’ın ikaz ve izah ettiği şekildedir, acılar hep bu öğütleri dinlememekten, Hakk’a kulak vermemektendir.

Sırasıyla beşeri sorunlara bakılacak olursa her birinin tek tek, birer ayetlere sırt dönme ve yok sayma gafleti olduğu, Allah’ın sınırlarına yeterince uyulmadığı için hayat bulduğu ve toplumlar hallerini değiştirmediği için de Yaratan’ın yardım elini uzatmadığı görülecektir.

Ekonomi en başta can yakan bir beşeri meseledir ki hanelerdeki ocaklar onunla kaynar, boğazlardan helal lokmalar onunla geçer. Paraya esir, paraya ilah gibi tapmaya mecbur insanlık, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri, emeğin karşılığını vermemeyi, vergilendirmedeki yanlışları ve vergi kaçıranları affetmeyi, lüks ve israfı dizginleyemediği için, servet yığanlarla servetin damlasına muhtaçları dengeleyemediği için acınası haldedir ve servet birkaç kişinin elinde oyuncak gibi dolanmaktadır.

Ticaret, ahlaktan uzak, hile ve tuzaklara gebe, komşusunu bitirmeyi dileyecek kadar aç gözlü, adi malı satacak kadar korkusuz, dincilikle kandıracak kadar zalim, vergi kaçıracak kadar namussuz, kaldırımları vitrin yapacak kadar saygısız ise bu Kur’an’a kulak vermemek nedeniyledir.

Devam edelim;

Mahkemelerde gözyaşları dinmiyorsa, ilahi adalet tesis edilemiyorsa, suçlar azalmıyorsa, cezalar caydırıcı değilse, hak ve adalet sözde kaldıysa …

Ahlaksızlık, zina, fuhuş, oğlancılık, eşcinsellik, kedicikler ortalığı sardıysa…

Suçlar münferitlikten çıkıp organize hal aldıysa, günahtan ve vebalinden korkanlar azaldıysa, kısas uygulanmıyorsa…

Din parçalara bölündüyse, binlerce tarikat ortada cirit atıyorsa, mişnalar elden ele gezerken Kur’an rafa kaldırılıyorsa…

Akıl ve bilim hak ettiği yerde değilse, tembellik ve teknolojiyi inkar huy haline geldiyse…

İslam ülkeleri gelir elde etme ve paylaştırmada gaflet gösteriyorsa…

İnsanlık makineleşiyor, endüstri putuna tapar hale geliyorsa…

Ötekileştirmeler yaşanıyor, cepheler kuruluyorsa,

Savaşlar intikam ve ganimet odaklıysa, islam’a karşı cemil cümle isyandaysa, İslam’ın adı terör ile birlikte naılıyorsa…

Kamuya ait alanlar talan ediliyorsa, ehliyet ve liyakat sadakate yenik düşüyorsa…

Dini değerlere saygı azalıyor, şeytan güçleniyorsa, gizli örgütler ortalıkta cirit atıyorsa, daha iblisin ahdinden habersiz milyonlar münafıkları ayırt etmede çaresiz ise…

İslam alemi Fatiha’nın mealinden ve kıymetinden habersiz ise, Allah’a verdiği söze vefa gösteremiyorsa…

Şekilci İslam sokakları sardıysa, kamu malları kapışılıyorsa, kadın erkek eşit değilse, dinde zorlama yaşanıyorsa, laiklik ile dinsizlik, dinsizlikle laiklik eş anlamda kullanılıyorsa…

Gıybet, dedikodu, yalan ve iftira prim yaptırıyorsa, asılsız ihbarlar yuva yıkıyorsa, komşusuna yan gözle bakanlar namus tacirliği yapıyorsa, gözlerle haram işleyenler dört yanı sardıysa, helal haram ayırt etmeyenler çoğaldıysa, meraktan domuz eti yiyenler arttıysa, halkın sağlığını hiçe sayanlar zehirli gıdaları satmaya devam edebiliyorsa…

Ekranlar subliminal mesajlarla doluysa, ahlaksızlıklar zirve yaptıysa, dizilerde namus yerlerde süründürülüyorsa, evlilik programları en mahrem ilişkileri alaya alıyorsa, sanatçılar bir gecede milyonlar alırken maden işçileri üç kuruşa canlarını tehlikeye atıyorsa…

Bilgisayar, cep telefonları insanlar arası ilişkileri dinamitlediyse, toplum yalnızlaştı ve sanallaştı ise, bilgisayarlar herkesin tek dostu olduysa…

Ölüm korkusu bir numaralı korku haline getirilip ahiret hesabı unutturulmaya çalışılıyorsa, Hollywood iblise hizmete var gücüyle devam ediyorsa ve İslam alemi filmi manasızca izlerken mesajları aynen alıp kabul ediyorsa, sayısız algıya mahkum insanların beyni yıkanıyorsa…

Çocuklar kaçırılıyor, organ mafyaları eliyle satılıyor, yahudi zenginlerine yedek parça ediliyorsa, sokaklarda dilendiriliyorsa, bebek ticareti karlı hale geliyorsa…

Köprü altları çocuk doluysa, cami avlularına hala çocuk bırakılıyorsa, çöplerden kağıt toplayanlar bitmiyorsa…

İslam, önce hastalığın teşhisini emreder ve sonra tedaviyi öğütler.

İnsanlığın hasta olduğu, sıfatına yakışır tarzda zalim, nankör ve cahil olduğu ortadadır.

Şifa, Kur’an’dadır, Kur’an mihverindeki İslam’a dönüşledir. Hak ve adaletin egemen olduğu, eşit ve özgür ortamda gelirlerin muntazam paylaşıldığı, dinin hak ettiği değere sahip olduğu, Kur’an’ın anlayarak okunduğu, zulme ve haksızlığa karşı ayaklanılabildiği, paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlaştığı, doğru ve dürüst olanların kazandığı, ehliyet ve liyakatin tercih vesilesi olduğu ortam İslam’dır, İslamidir.

Evrensel ve kıyamete dek baki İslam ilkeleri, sadece kişiler için değil tüm dünya ve ortak insanlık değerleri için emirdir, farzdır. Dünya insan haklarıyla yeni yeni tanışırken bunun on dört asır önce emreden Kur’an’dır. 

Kur’an’a tabi olunmasa da herkesin ahiret hesabı Kur’an iledir.

Lakin aracı ve şefaatçilere kanmış, Allah ile aldatılmış toplumların İslam’a dönüşü çok da kolay değildir. Tüm dertlere ilaç olan Kur’an daha anlaşılarak okunmuyorsa, hayata rehber edilemiyorsa daha uzun zaman bu acılar artarak devam edecek demektir.

Oysa Allah, başı ve sonu gören, herşeyi bilen, niyetleri okuyan, hesap soracak olandır. O tuzak kuranların en çetinidir, hemen cezalandırmayıp süre verendir. O, dünyalık isteyenlere dünyalık veren ama ahirette nasipsiz bırakan, ahiretlik isteyenleri her iki cihanda bahtiyar edendir.

Dini baş üstüne kaldırıp gereğini yapmamak ise utanılacak ve komik bir haldir ki dinin özünden habersiz, sadece şekille yetinenler için din elbette erdirici olmaktan uzaktır. Öz ise, masumiyeti korumayı, aklı ve vahyi buluşturmayı, hak ve adalet üzere yürümeyi, paylaşmayı ve samimiyeti gerekli kılar. Kur’an’ı okuyup anlamamak ise, ayetin işaretiyle Tevrat yüklü eşeklere (Ehli kitap) benzemektir.

Tüm dünyevi sorunların cevabı Kur’an’da, fetvası kalptedir.

Dünyevi sorunlara İslami çözümler kişiden başlayarak, toplumun en üst mertebesine kadar ahlkı, salih ameli ve imanı şart koşar. Sadece Allah diyebilmek işin başıdır ve kalplerdeki gönül tahtalarında Allah’tan başka yazılı isimler olduğu içindir ki sayısız put sokaklarda dolaşmaktadır. nefse, paraya, mala, şeytanlara, kişilere ilah gibi tapan insanlardan teşkil cemiyetler nurdan da uzaktır, hidayete de ancak uzaktan bakmaya devam edecektir.

Oysa İslam erdiricidr, kurtarıcıdır, güzelleştirici ve doğruyu gösterendir. İslam’ın kaynağı Kur’an ve Kur’an’a dayalı sünnettir ki vahiy insanlığa verilmiş en yüce rahmettir. Bu rahmeti okumak ve anlamak, bahşedilen aklın da hakkını vermektir ki Kur’an’ı anlayarak okumak en başta Allah’a ve sonra elçisi Peygambere olan borcumuzdur.

Kur’an, tüm dünyevi meseleleri, zamanına ait örneklerle anlatmış, yalandan, münafıklığa, iftiradan gıybete, haramdan günaha tüm iyi ve güzelleri örneklemiştir. Bunları o zamana mahkum etmek isteyenler, marufa dayalı İslam gayesini örtbas etmeye çalışanlar ve islam’ın evrenselliğini engellemeye çalışan yobazlardır.

Fil vakası veya İfk (iftira) vakası dahi, Tume Bin Ubeyrık olayı, Bedir savaşı, Lut kavminin helakı bugün neden bu halde olduğumuzun da resmidir ki Allah cehennemin dolacağını, insanların imanlarına şirk bulaştıracağını, iblisin insanların çoğunu kandıracağını ayetinde çoktan buyurmuş ve ikaz etmiştir.

Lakin İslam, cennete gdien yolları gösterirken, cehenneme giden yolları da serbest bırakandır.

İblisin ahdi kandırmak, insan ahdi kanmamak, Allah’ın ahdi kanmayanları cennetlerle ödüllendirmektir.

Bugün yaşanan bu devasa zulüm ve haksızlıklar, insanlığın Kur’an’a sırt dönüşünün eseridir ve elbet bir cezası da olacaktır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır Başlık bu olunca akıllara hemen Müslüman devletlerdeki milyarlarca insan gelir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir