Anasayfa / Global siyonizm / Eğitim ve yargı siyonizmi
imanilmihali.com
Eğitim ve yargı siyonizmi

Eğitim ve yargı siyonizmi

Eğitim anarşileri

Eğitim ve öğretimin toplumların aydınlanmasında ve ilerlemesinde ne denli önemli rol oynadığını çok iyi bilen siyonizm; okur yazar oranını minimumda tutmakla, faydasız bilgileri sunup lazım olanları saklamakla, gerçekleri değiştirmekle, eğitim kurumlarını kontrol altına almakla, kitap ve gereçleri kendi kontrolünde bastırmakla, eğiticileri tornadan geçirmekle, eğitim sistemlerinin sağlıklı işlemesine mani olmakla, bekaya ve benliğe düşman olan unsurları maharetle saklamakla, şekilci-özden uzak eğitimi özendirmekle, okur-yazar cahiller yaratmakla, kendi siyasi ve dini gayelerini ilkeleştirip benimsetmekle, öğrenmekten ziyade ezberlemeyi öne çıkarmakla, ulus devlet ve üniter yapıyı karalamakla, Cumhuriyet düşmanlığını körüklemekle, okuma alışkanlığını yok etmekle, bilgiye ulaşma heveslerini kırmakla, zararlı (!) bilgileri ayıklamakla, öğrenmeyi nota tahvil etmekle siyonist emellerini hayata geçirmek azmindedir.

Ana sınıfından itibaren öğrenmek yerine oyunu, anlamak yerine kopyalamayı, araştırmak yerine hazırı kullanmayı, kitaptan ziyade bilgisayarı özendiren siyonizm, bilgileri saklayarak, kendi mahsulü yanlış bilgileri sisteme pompalayarak, araştırıp merak eden kitleyi etkisiz kılarak yol kat eder. Bu emeli istikametinde davrananları burslar, yurt dışı imkanlar, iş imkanları ile ödüllendirir, aksine davrananları sistem dışına atar. En çok kazanmak istediği iki kitle vardır; ilki cahil kalmayı sevenler sürüsü, bunlar sisteminin devamı için şarttır ve seçkin akıllılar zümresi, bunlar kendisi için tehlikedir, ya yanına çekmeli ya da saf dışı bırakmalıdır. Orta gruptakiler ise işsizlikle boğuşan, kahve köşelerinde dolananlardır.

Eğitim teşkil, sistem, müfredat ve kitaplarını kendi elleriyle (teşkil edilen milli komisyonlara nüfus ederek) tanzim eden siyonizmin milli ve kendisine düşman fikir ve bilgilere asla tahammülü yoktur. Yaratmak istediği küresel standartlıkta insan profiline ters düşen tüm düşünce ve inançları kitaplardan cımbızla bulur çıkarır. Yerine de kendi sahte reklam ve propagandasını yerleştirir.

Ders kitaplarından Atatürk resimlerini ve konularını çıkartmak, eski başbakanların idamını ilkokul çocuklarına izlettirmek, başı kapalı bayanları sevgi dolu, başı açık olanları şiddet yanlısı göstermek siyonistlerin eğitimdeki etkisine örnektir. Uzaktan eğitim ise küreselci şeytanların tek elden ve kontrollü yetiştirme tekniği olarak kendisine en uygun bulduğu yöntemdir!

Yargı siyonizmi

Yargı, ister İsrailoğullarının hakimler döneminde olsun, ister krallar zamanı veya modern zamanlar olsun eğitim ve sağlıkla beraber siyonizmin mutlaka elde tutmak istediği kaleler arasında yer almıştır. Çünkü herkes bir gün yargıya uğrayacak ve yasalar hayatın her alanına temas edecektir. Bu sebeple siyonistler kuvvetler ayrılığına düşman olarak, kadılık sistemlerini destekleyerek, uluslararası hukuku milli hukukların üzerine çıkarmayı yeğleyerek, yasalaşmaları ve hak-hürriyet dengelerini lehlerine tanzim ederek, mahkemelerin bağımsızlığına engel olmuş, pis işlerinden yasa boşlukları sayesinde kurtulmuş, engizisyonun intikamını alırcasına kanunları lehine çevirmiş, yeni dünyaya giden yoldaki engelleri yasalarla ortadan kaldırmış, rakip ve alternatifleri bu sayede susturmuştur.

Yargı adaleti tesisle yükümlüyken bu zamanda sadece hukuku işletmekten mesuldür ve maalesef hukuk adaleti getirememektedir. Zaten siyonist kabalizmin istediği de tam olarak budur. Küresel, işbirlikçi yahut kendisinden olan servet sahibi işverenleri koruyacak, sisteme itiraz edenleri yargılayacak bir düzen şeytanın tam da istediği şeydir. Kanunların zengin ve güçlüden yana olmasının tek sebebi üst akıl tacirleridir. Şayet onların müdahalesi olmasaydı insanlık bugün mutlak ahlakı (kutsal ahlakı) yasalaştırmış olurdu. İblis bu sayede önlükleri düğmesiz olan (iliklenmesin diye) ve yakası dik olan yargı sistemini tüm ülkelerde boyunduruğu altına alabilmiştir.

Hukuk fakültelerinde okutulan derslerden, anayasa hukuk kavramlarına kadar her alana müdahil olan siyonizm, şirketleştirdiği hukuk büroları ile hem yasalardan korunabilmekte hem de tazminatlarla servetler yığmaktadır. Sisteme isyan edenler içinse bu mekanizmayı maalesef silah olarak kullanabilmektedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir