Anasayfa / sureler ve anlamları / En’am suresi neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

En’am suresi neler anlatır

En’am suresi neler anlatır

İnsanın yaratılışı ve insanların inkarcılığı ile başlayan sure, peygambere ve Kur’an’a iman etmeyenlerin durumunu anlatır, Allah’ın ilim ve kudretini resmeder, zalim müşrikleri tanıtır, ahirette inkarcıların durumunu izah eder. Sure daha sonra Peygamberin iman etmeyenler için duyduğu ızdırabı vurgulayarak iman etmeyenleri dine zorlamanın dinde olmadığını anlatır, helak edilen kavimlerin helak anına kadar tevbe etmedikleri ve helakı hak ettikleri anlatılır.

İnanmayan zengin ve makam sahibi bir kafirdense iman eden bir körün daha muteber olduğunu anlatan sure, gaybın bilgisinin sadece Allah’ta olduğunu anlatır ve uyku halinin yarı ecel olduğunu, bu haliyle yeniden dirilmeye de örnek teşkil ettiğini buyurur. Sure daha sonra Allah’tan başka dost ve yardımcı olmadığını anlatarak şeytanlara tabi olanların acınası hallerini yeniden resmeder, Hz. İbrahim (as)’in tevhid mücadelesini uzun uzun anlatır, imanlarına şirk bulaştıran ve dahi bunun farkında bile olmayan müslümanları uyarır, gelmiş geçmiş peygamberlerin iffet ve gayretinden övgü ile bahseden sure Allah’ın ilim ve kudretinden bahsederek Kur’an’ın yüceliğini aktarır.

Allah’ın kainat ve bedendeki ayetlerini tanıtan sure daha sonra cahil ve zalim olarak iman etmeyenler için üzülmemeyi, şeytanlarla baş başa kalanlar için kurtuluş olmadığını anlatır. Helal yiyeceklerle devam eden sure günahın açığını da gizlisini de terki emreder, cinlerin de aynı dine tabi olduğunu anlatır, batıl inançları, kız çocuklarını öldürmeyi bir kez daha lanetleyen sure, haramı ve asıl haram kılınanları listeleyerek iyiliğin misliyle kötülüğün sadece kendisiyle karşılık göreceğini tanıtır, nimetlerden sorulacağımızla devam eden sure hiç kimsenin bir başkasının günahını üstlenemeyeceğini vurgulayarak sona erer.

Sure, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En’âm sûresi denmiştir. En’âm; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir