Anasayfa / sureler ve anlamları / Enfal suresi neler söyler
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Enfal suresi neler söyler

Enfal suresi neler söyler

Mü’minlerin halleri ve ganimetlerin taksimi ile başlayan sure, cihad esnasında Allah’ın yardımlarından ve Allah’ın ordularından bahseder, aklı kullanmayı över, fetih haberi verir, mal ve evlatların birer sınav aracı olduğunu hatırlatır, Allah’tan sakınmanın ve emirlerine riayet etmenin önemini anlatır, cihad ve ganimet taksimini tanıtır, insanın zalim olduğunu Allah’ın ise asla zulmetmediğini sadece herkesin hakkını ve layıkını verdiğini vurgular.

Sure daha sonra, kişiler durumlarını değiştirmedikçe Allah’ın kişi ve toplumların durumlarını değiştirmeyeceğini anlatır, inkarın bir hastalık olduğunu izah eder, sayıca az imanlı bir topluluğun sayıca üstün düşmana galip geleceğini, inkar edenlerin birbirlerinin dostu olduğunu anlatan sure mü’minlere bağışlanma ve bol rızık vaadiyle sona erer.

Sure, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke’de, diğerleri Medine’de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen “nefl” kelimesinin çoğuludur. İslâm dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da “nefl” denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir