Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Erkeğin tesettürü
imanilmihali.com
Erkeğin tesettürü

Erkeğin tesettürü

Erkeğin tesettürü

Tesettür konusu maalesef sadece kadına has anlaşılır ve kadın kara çarşaflara mahkum edilir ki kadınlarda namaz hali ile normal hal arasının mutlak surette ayrılması gerektiğine dair fikrimiz sabit ise de bu yazımızın konusu değildir. Şu kadarı söylenebilir ki kadınların avret yerleri diye bahsolunanlar eller, yüzler, saçların ön kısmı ve ayaklar hariç vücudun tamamıdır.

Ama konuya bir de gözlerle günah işlemek ayeti istikametinde bakacak olursak anlaşılır ki davetkar söz, kıyafet ve tavırlar çok daha tesettür bozucudur.

Ahlak konusu sadece kadına has olamayacağı için de erkeklerin konuya dahil olması kaçınılmazdır. Bu anlamda erkekler için mahrem olan kısım; göbeğin üstü (göbek deliğini kapatacak şekilde) ile dizlerin altı arası bölümdür. Erkeğin erkeğe karşı da kadına karşı da avret yeri aynıdır.

Gözlerle günah işlememek emri erkekler içinde geçerlidir ve bakmamak, kışkırtmamak, davet etmemek ve davete riayet etmemek genel kuraldır.

Netice de erkeğin de avreti vardır, oraların örtünmesi farz ve açılması haramdır. Erkeğe karşı da kadına karşı da haramdır. Fıkhın genel kuralı budur. Bu avret yerleri kapatma yasağı karşıdaki insanın cinselliğini kışkırtmamak ve edep hali takınmak içindir.

Avretten dolayı cazibe merkezi olan yalnızca kadın değildir. Erkekte de aynı şey söz konusudur. Evli ve yaşlı kadınlar için değişik istisnalar ve özellikle Peygamber hanımları için daha katı şartlar vardır ki merhum Elmalılı Hamdi Yazır’ın beyanına göre kadınlar için örtünme vacip, Peygamber hanımları için farz, yine evden zorunlu olmadıkça çıkmama emri Peygamber hanımları için farz diğer hanımlar için vaciptir. (Nur Suresi 31 nci ayet tefsiri)

Erkekler için bahsimize dönersek anlaşıldığı üzere erkek için bahsolunan tesettür sadece göz kapakları değildir, olamaz, organları da kapsar. Başın örtülmesi ile ilgili (fes, bere vs.) erkeklere has bir kaide yoktur.

Erkeğin tesettür kaideleri

1. Kıyafetler sade ve yalın olmalı, dikkat çekmemeli,

2. Kıyafet tarzında kibir ve riya olmamalı, tevazu ve samimiyet okunmalı

3. Bedenin her yerini örtmeli özellikle avret yerlerini mutlaka ve tamamen kapamalı

4. İnce ve şeffaf olmamalı, içi ve teni göstermemeli

5. Geniş ve bol olmalı, vücut hatlarını göstermemeli

6. Erkeğin şahsiyetine uygun, erkeksi olmalı, karşı cinsin kıyafetlerine benzer olmamalı

7. Sembol ve işaret taşımamalı, tarzsız olmalı, renkleri dikkat çekici olmamalı, sade renkler tercih edilmeli

8. Temiz ve düzgün olmalı, düzensiz, buruşuk ve pis ve çirkin kokulu olmamalı

9. Sade olmalı, cezbettirici hoş kokular yaymamalı

10. Sakin ve vakur olmalı, yürüyüş ve hareketler erkeksi olmalı

11. Söz ve hareketleri davetkar, kışkırtıcı olmamalı, ciddi, ağırbaşlı olmalı

12. Kıyafet kimliği yansıtma aracı yapılmamalı

13. Yöresel kıyafetler tesettür ile karıştırılmamalı

14. Gözler arayış içinde olmamalı, davet etmemeli

15. Kıyafet belli bir grup manası taşımamalı

16. Kıfayet bir bayrak yapılmamalı veya çıkar aracına dönüştürülmemeli

17. O kıyafet ile çok daha dikkatli olunmalı

18. Oturup kalkarken mahrem yerlerinin açılmamasına özen gösterilmeli

19. Pahalı zinetlerle takviye edilmemeli, (güneş gözlüğü, kulaklık türü cihazlardan sakınılmalı)

20. Mahrem yerlerini hem önden hem arkadan kapamalı (düşük bel olmamalı)

21. Kıyafetler pahalı olmamalı, lüks ve israftan uzak olmalıdır.

Görüldüğü üzere belirli bir şekil veya renkten ziyade burada önemle bahsedilen ahlak kaidelerine ve bedeni fonksiyonlara dikkattir. yani maksat karşıdakinin yanlış anlamasına sebep olmamak, yanlış anlayışa dalmamak, olası tehlikeleri en baştan engellemektir.

Haram olan kısım, ister gözlerle ister bedenle olsun, namahrem ile ten aracılığıyla temastır ki, tokalaşmayı içermeyen ama mahrem yerlerin haramlığını ortadan kaldıracak tarzdaki tüm yaklaşımları ifade eder. Yani tesettür ile kast edilenin özeti mahremiyeti korumak ve başkalarının mahremiyetine musallat olmamaktır.

Bu kadın için de erkek için de yanıdır.

Şekli olarak kadınlar daha dezavantajlıdır çünkü cezbedici yanları daha fazladır ve fakat engellenmek istenen günah tek taraflı asla olmadığından tesettürün erkek ve kadın olmak üzere iki ayağı vardır.

Burada özetle dikkat edilecek nokta “daha hayırlı olan takva elbisesi” ile ayette kast edilen Allah’ın sınırlarına riayet sözüne sadakattir ve bu bir şekilsel ifadedir. Ancak bu bir zulüm aracı yapılmadan, dışlanmalara veya menfaat odaklanmasına meydan vermeden, yöresel ve mevsimsel gereklere de dikkat edilerek sağlanmalıdır. Lüks ve israf, kışkırtıcı kokular, sürmeli cezbettiren bakışlar, sallanarak yürümeler gibi hatalar yapılmamalı, erkekler ve kadınlar kendilerine has kıyafetler giymelidir.

Nihayetinde namus erkeğin de kadının da erdemidir ve cinsel manada namussuzluk suçu asla tek başına işlenmez. Bu nedenle tesettür gözlerden başlar ve mahrem yerlerine kadar iner.

Ama namus bacak arasından önce akılda ve kalptedir.

Ve tesettür iman için asla kafi değildir!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir