Anasayfa / sureler ve anlamları / Fatiha suresi bize neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Fatiha suresi bize neler anlatır

Fatiha suresi bize neler anlatır

Fatiha suresi; Hamd ve şükürlerin, yani rızık, medet ve nimet verenin tek sahibi olan Allah’a ait olduğunu, başkaca ilah olmadığını, başka ilah arayanların haddi aşan, sapanlar olduğunu bildirir ve bizlere fıtri misakta verdiğimiz “sadece Allah’a iman etme” sözünü hatırlatır ve her rekatta da tekrar ettirir.

Ayrıca ibadet ve kulluğun sadece Allah’a yapılacağını, yardımın sadece Allah’tan geleceğini, Allah’tan başka ilah aramanın yanlışlığını ve başka ilah arayanların nasıl sapıp aldanacağını anlatan sure, din adına herşeyi yalnız Allah’a özgüleyerek iman, ibadet ve amel etmenin şartını da ortaya koyar.

Dinin ve din gününün (ahiret ve hesabın) sadece Allah emrinde olduğunu hatırlatan sure, Rahman ve Rahim olanın sadece Allah olduğunu ve O’nun tüm bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbi olduğunu ispat ederken, Besmele ile dudaklarımızdan dökülen hecelerin ne manaya geldiğini de izah eder.

Kendisinden başka Yaratan olmayan Allah’ın tüm varlık ve mahlukatın, tüm yaratılanların tek Maliki (sahibi) olduğunu işaret eden sure, ilk sırada olmakla da Kur’an’a girişte kalplerde doğması gereken ilhamı emreder ve bu sayede sapma ve haddi aşmalarında önüne geçer. Hristiyan ve Yahudilerin (tüm diğer semavi ve batıl dinler hariç olmakla birlikte özellikle bu ikisi) nasıl hidayetten uzaklaştıklarını ve nasıl hahm / rahiplerin oyunlarıyla şirke battıklarını da izah eder.

Kur’an’ın fatiha ile başlayıp Nas ile bitmesi de bir ihbardır ve sadece Allah diyen kulların her kötülük ve şerden de yine ve sadece Allah’a sığınması gerektiğini buyurur.

Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede ifadesini bulmuştur. Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Fatiha bu gerçeği haykıran ve doğru yolu gösterip, sapıklığı da tanıtan mucize bir suredir.

Sure, Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fatiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır.

Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir