Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri / Fecr suresi – Karşılaştırmalı meal
imanilmihali.com
Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Fecr suresi – Karşılaştırmalı meal

Fecr suresi – Karşılaştırmalı meal

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

FECR SURESİ

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Süleyman Ateş Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Ali Bulaç 1- Fecre andolsun,
Diyanet Vakfı 1. Andolsun Fecre ,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Andolsun şafağa.
Süleyman Ateş 1. Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),
Yaşar Nuri Öztürk 1 Yemin olsun tan yerinin ağırma vaktine,
Ali Bulaç 2- On geceye,
Diyanet Vakfı 2.On geceye ,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-on geceye,
Süleyman Ateş 2. On geceye,
Yaşar Nuri Öztürk 2 On geceye,
Ali Bulaç 3- Çifte ve tek’e,
Diyanet Vakfı 3.Çifte ve teke,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-çifte ve teke,
Süleyman Ateş 3. Çift’e ve tek’e,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Çifte ve teke,
Ali Bulaç 4- Akıp-gittiği zaman geceye,
Diyanet Vakfı 4.(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye
Elmalılı Hamdi Yazır 4-ve geçeceği sırada geceye.
Süleyman Ateş 4. Gitmekte olan geceye.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Yola koyulduğu zaman geceye.
Ali Bulaç 5- Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?
Diyanet Vakfı 5.Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?
Süleyman Ateş 5. Bu( anıla)n (şeyler)de akıl sahibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır!)
Yaşar Nuri Öztürk 5 Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?
Ali Bulaç 6- Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?
Diyanet Vakfı 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
Süleyman Ateş 6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı ‘Ad(kavmin)e?
Yaşar Nuri Öztürk 6 Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?
Ali Bulaç 7- ‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e?
Diyanet Vakfı 7. Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Sütunların sahibi İrem’e
Süleyman Ateş 7. Sütunlu İrem’e?
Yaşar Nuri Öztürk 7 Sütunlarla dolu İrem’e,
Ali Bulaç 8- Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.
Diyanet Vakfı 8.Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.
Süleyman Ateş 8. Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.
Yaşar Nuri Öztürk 8 Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
Ali Bulaç 9- Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a?
Diyanet Vakfı 9.O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?
Süleyman Ateş 9. Vadi(‘l-Kura)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semud(kavmin)e?
Yaşar Nuri Öztürk 9 Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?
Ali Bulaç 10- Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a?
Diyanet Vakfı 10.Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a?
Elmalılı Hamdi Yazır 10-O kazıkların sahibi Firavun’a?
Süleyman Ateş 10. Ve kazıklar sahibi Fir’avn’a?
Yaşar Nuri Öztürk 10 Ve kazıklar sahibi Firavun’a.
Ali Bulaç 11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.
Diyanet Vakfı 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Onlar ki o memleketlerde azıtmışlardı.
Süleyman Ateş 11. Bunlar ülkelerde azmışlardı.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Bunlar, ülkelerde azıp zulmetmişlerdi.
Ali Bulaç 12- Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.’
Diyanet Vakfı 12.Oralarda kötülüğü çoğalttılar.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı.
Süleyman Ateş 12. Oralarda çok kötülük etmişlerdi.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı.
Ali Bulaç 13- Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıverdi.
Diyanet Vakfı 13.Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Onun için de Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı yağdırdı.
Süleyman Ateş 13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kırbacını çarptı.
Yaşar Nuri Öztürk 13 Bu yüzden Rabbin, üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi.
Ali Bulaç 14- Çünkü Rabbin, gerçekten gözetlemededir.
Diyanet Vakfı 14.Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Şüphesiz ki Rabbin öyle mirsad ile gözetlemektedir.
Süleyman Ateş 14. Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir).
Yaşar Nuri Öztürk 14 Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir/tam bir biçimde gözetlemektedir.
Ali Bulaç 15- Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: ‘Rabbim bana ikram etti’ der.
Diyanet Vakfı 15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde “Rabbim bana ikram etti” der.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Ama insan, Rabbi onu her ne zaman imtihan edip de kendiside ikramda bulunur, nimetler verirse: “Rabbim bana ikram etti.” der.
Süleyman Ateş 15. Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikramda bulunur, ona ni’met verirse: “Rabbim bana ikram etti” der.
Yaşar Nuri Öztürk 15 İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa: “Rabbim bana ikramda bulundu!” der.
Ali Bulaç 16- Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: ‘Rabbim bana ihanet etti’ der.
Diyanet Vakfı 16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Fakat her ne zaman da sınayıp rızkım daraltırsa: “Rabbim bana ihanet etti.” der.
Süleyman Ateş 16. Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: “Rabbim beni alçalttı (perişan etti)” der.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa: “Rabbim bana ihanet etti!” der.
Ali Bulaç 17- Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
Diyanet Vakfı 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
Süleyman Ateş 17. Hayır, doğrusu siz (Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikram etmiyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 17 Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
Ali Bulaç 18- Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
Diyanet Vakfı 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
Süleyman Ateş 18. Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 18 Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz.
Ali Bulaç 19- Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.
Diyanet Vakfı 19. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Oysa mirası dermecesine (helal haram demeden) öyle bir yiyiş yiyorsunuz ki!
Süleyman Ateş 19. Mirası hırsla yutuyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 19 Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz.
Ali Bulaç 20- Malı ‘bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz.
Diyanet Vakfı 20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Malı öyle bir seviş seviyorsunuz ki, yığmacasına!
Süleyman Ateş 20. Malı pek çok seviyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk 20 Malı, devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.
Ali Bulaç 21- Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,
Diyanet Vakfı 21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,
Süleyman Ateş 21. Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,
Yaşar Nuri Öztürk 21 İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,
Ali Bulaç 22- Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;
Diyanet Vakfı 22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman,
Süleyman Ateş 22. Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde,
Ali Bulaç 23- O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?
Diyanet Vakfı 23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!
Elmalılı Hamdi Yazır 23-cehennemde ki, getirilmiştir; o insan o gün anlar, ama bu anlamanın ne yararı var ona?
Süleyman Ateş 23. Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var?
Yaşar Nuri Öztürk 23 O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!
Ali Bulaç 24- Der ki: ‘Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim.’
Diyanet Vakfı 24. (İşte o zaman insan:) “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!” der.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Der ki: “Keşke ben bu hayatım için (sağlığımda hayırlar) göndermiş olsaydım.”
Süleyman Ateş 24. (O zaman insan): “Ah, keşke ben bu hayatım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!” der.
Yaşar Nuri Öztürk 24 Der ki: “Keşke şu hayatım için önder bir şeyler gönderseydim.”
Ali Bulaç 25- Artık o gün hiç kimse (Allah’ın) vereceği azab gibi azablandıramaz.
Diyanet Vakfı 25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Artık o gün O’nun ettiği azabı kimse edemez.
Süleyman Ateş 25. O gün O’nun yapacağı azabı kimse yapamaz.
Yaşar Nuri Öztürk 25 O gün hiç kimse O’nun azabı gibi azap edemez.
Ali Bulaç 26- Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
Diyanet Vakfı 26. 0’nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Ve O’nun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz.
Süleyman Ateş 26. Ve O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz!
Yaşar Nuri Öztürk 26 Ve hiç kimse O’nun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz.
Ali Bulaç 27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,
Diyanet Vakfı 27. Ey huzura kavuşmuş insan!
Elmalılı Hamdi Yazır 27-Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
Süleyman Ateş 27. Ey huzura eren nefis!
Yaşar Nuri Öztürk 27 Ey sükûna kavuşmuş benlik!
Ali Bulaç 28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.
Diyanet Vakfı 28. Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
Elmalılı Hamdi Yazır 28-dön Rabbine, sen O’ndan O senden hoşnut olarak!
Süleyman Ateş 28. Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön!
Yaşar Nuri Öztürk 28 Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!
Ali Bulaç 29- Artık kullarımın arasına gir.
Diyanet Vakfı 29. (Seçkin) kullarım arasına katıl,
Elmalılı Hamdi Yazır 29-Gir kullarımın içine!
Süleyman Ateş 29. (İyi) Kullarım arasına gir!
Yaşar Nuri Öztürk 29 Gir kullarımın arasına!
Ali Bulaç 30- Ve cennetime gir.
Diyanet Vakfı 30. Ve cennetim gir.
Elmalılı Hamdi Yazır 30-Gir cennetime!
Süleyman Ateş 30. Cennetime gir!
Yaşar Nuri Öztürk 30 Gir cennetime!

 

 

http://www.kuranikerim.gen.tr sitesinden alınmıştır.

 

Fecr suresi – Karşılaştırmalı meal

Bu yazıyı okudunuz mu?

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri NAHL SURESİ Ali Bulaç Rahman ve Rahim ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir